دوره 28، شماره 159 - ( فروردین 1397 )                   جلد 28 شماره 159 صفحات 130-136 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (5297 مشاهده)
سابقه و هدف: درد بعد از عمل، مشکل شایع هیسترکتومی شکمی است. هدف این مطالعه، مقایسه تاثیر بیهوشی عمومی و بی‌حسی نخاعی بر درد و تغییرات همودینامیک بعد از عمل هیسترکتومی شکمی می باشد.
مواد و روشها: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی بر روی 100 خانم 35 تا 70 ساله با ASA کلاس I و II کاندیدای هیسترکتومی شکمی انجام گرفت. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه بیحسی نخاعی با بوپیواکایین و بیهوشی عمومی با ایزوفلوران تقسیم شدند. میزان درد بر اساس مقیاس دیداری (VAS) در استراحت و بعد از سرفه در زمان ورود به ریکاوری و در ساعات 6، 24 و 48 بعد از عمل ارزیابی شد. تغییرات همودینامیک بیماران در ریکاوری هر 5 دقیقه به مدت نیم ساعت پس از عمل بررسی شد. دادهها با روشهای آماری T-test و Mann-Whitney و Chi-Square Tests آنالیز شد و p-value کم تر از 05/0 معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها: میانگین نمره درد در حالت استراحت و سرفه به ترتیب در زمان ورود به ریکاوری در گروه بیحسی نخاعی 46/0± 10/0 و 12/1± 40/0 و در گروه بیهوشی عمومی 40/1± 44/3 و 79/1± 88/5 بود (001/0 >p). تغییرات فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در گروه بیحسی نخاعی به صورت معنیداری کمتر از گروه بیهوشی عمومی بود (001/0>p).
استنتاج: شدت درد در بیحسی نخاعی نسبت به بیهوشی عمومی برای بیماران تحت عمل هیسترکتومی شکمی کم‌تر است. بیحسی نخاعی روش مناسب‌تری از بیهوشی عمومی برای جراحی هیسترکتومی شکمی میباشد.
 
 
متن کامل [PDF 619 kb]   (574 دریافت)    
نوع مطالعه: گزارش کوتاه | موضوع مقاله: بیهوشی