دوره 27، شماره 158 - ( اسفند 1396 )                   جلد 27 شماره 158 صفحات 27-44 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (2610 مشاهده)

سابقه و هدف: جنس گیاه Allium (Liliaceae) دارای بیش از 600 گونه است. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر روش استخراج بر محتوای تام فنلی، فلاونوئیدی، فعالیت آنتیاکسیدانی و آنتی هیپوکسی A.ampeloprasum طراحی شده است.
مواد و روشها: در این مطالعه تجربی اندام هوایی با سه روش خیساندن، سوکسله و التراسونیک عصارهگیری شد. محتوای تام فنلی و فلاونوئیدی نیز اندازهگیری گردید. فعالیت آنتی اکسیدانی با چهار روش مختلف ارزیابی شد و سپس فعالیت آنتی هیپوکسی موثرترین عصاره در سه مدل هیپوکسی خونی، جریان خونی و خفگی در موش‌ سوری بررسی گردید.
یافتهها: عصاره التراسونیک بالاترین مقدار پلی فنولی GAE    3/3 ± 1/89  و عصارهی سوکسله بالاترین مقدار فلاونوئید QE  7/1 ± 9/36 را دارا بودند. در به دام اندازی رادیکال DPPH، بهترین اثر مربوط به خیساندن بوده است ( با IC50 برابر 7/12 ± 6/622). نتایج حاصل از تاثیر روش استخراج بر میزان قدرت احیا کنندگی نشان داد که اختلاف بین عصاره ها از نظر آماری معنی دار نبود (05/0 > p). عصارهها فعالیت خوبی در تست به داماندازی رادیکال آزاد نیتریک اکساید و شلاته کنندگی آهن از خود نشان ندادند. در هیپوکسی خونی و خفگی عصاره با دوز 250 mg/kg نسبت به گروه کنترل فعالیت قابل توجهای از خود نشان داده است و زمان مرگ را به تاخیر انداخت. در هایپوکسی وابسته به جریان خون زمان زنده ماندن بین گروه‌های دریافت‌کننده 500 mg/kg و گروه کنترل، اختلاف معنی‌دار بوده است (05/0<p ).
استنتاج: مطابق با نتایج این مطالعه استفاده از روش استخراج تاثیر زیادی بر فعالیت آنتیاکسیدانی و محتوای تام فنلی و فلاونوئیدی دارد. در مورد این گیاه، روش خیساندن بهتر از بقیه موارد تعیین شد. این گیاه اثرات خوب آنتی اکسیدانی وآنتی هیپوکسی از خود نشان داد.
 

متن کامل [PDF 468 kb]   (775 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: داروسازی