دوره 27، شماره 157 - ( بهمن 1396 )                   جلد 27 شماره 157 صفحات 118-132 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (2358 مشاهده)
سابقه و هدف: سیستم‌های نمره‌دهی تروما، پزشکان و پرستاران را از آسیب وارده به بیمار آگاه و به تصمیم‌گیری آن ها در فرایند تروما کمک می‌کنند. هدف این مطالعه، بررسی و مقایسه قدرت پیش‌بینی‌کنندگی مرگ و میر دو سیستم نمره‌دهی MGAP و GAP، در بیماران با ترومای متعدد می‌باشد.
مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی، از داده‌های موجود در پرونده الکترونیکی بیماران ترومایی پذیرش شده در مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی پورسینای رشت استفاده شد. اطلاعات دموگرافیک، نمرهMGAP  (مکانیسم تروما، سطح کمای گلاسکو، سن و فشار خون) و GAP تعداد 1541 بیمار استخراج شد. سپس توانایی دو نمره در پیش‌بینی مرگ و میر 24 ساعته و 4 هفته ای با استفاده از نرم افزار 21SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: نسبت سطح زیر منحنی ROC، برای پیشبینی مرگ کوتاه مدت سیستمهای GAP و MGAP به ترتیب  947/0 و 938/0 و در طولانی مدت 928/0 و 914/0 بود (0.001 P< ). ضریب توافق کاپا نیز برابر 754/0 و 462/0 بود. بهترین نقطه برش GAP و MGAP در پیشبینی مرگ کوتاه مدت 16 و 21 با حساسیت 6/97 درصد و 6/96 درصد، ویژگی 1/81 درصد و 83 درصد و دقت 1/97 درصد و 2/96 درصد و در بلند مدت 19 و 22 با حساسیت 4/92 درصد و 6/92 درصد، ویژگی 80 درصد و دقت 95/91 درصد و 1/92 درصد همراه بود.
استنتاج: هر دو ابزار GAP و MGAP به طور مناسبی مرگ و میر را پیشبینی کردند و تفاوت معناداری نداشتند، بنابراین میتوانند در تریاژ صحیح بیماران و پیش بینی شدت آسیب و مرگ به کار گرفته شوند.
 
متن کامل [PDF 402 kb]   (504 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: اپیدمیولوژی