دوره 27، شماره 156 - ( دی 1396 )                   جلد 27 شماره 156 صفحات 98-108 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (3557 مشاهده)
سابقه و هدف: سرطان به عنوان یکی از بیمارهای با شیوع بالا می‌تواند منجر به بروز مشکلات هیجانی و روانشناختی هم‌چون اضطراب مرگ شود. از سوی دیگر، سلامت معنوی می‌تواند سازگاری بیمار مبتلا به سرطان با بیماری و اضطراب آن را بهبود بخشد. این مطالعه با هدف تعیین نقش معنویت در پیش‌بینی اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان اجرا شد.
مواد و روشها: این مطالعه توصیفی- همبستگی، بر روی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی شهر ساری در سال 1396 انجام شد. تعداد 100 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) با روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف وارد مطالعه شدند. جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه معنویت و اضطراب مرگ تمپلر انجام شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری تحلیل شد.
یافتهها: نمرهی اضطراب مرگ 49 درصد بیماران بالا (8 و یا بیشتر) بود. میانگین اضطراب مرگ و معنویت بیماران به ترتیب 96/2±39/8 و 59/11±44/85 بود. بین اضطراب مرگ و معنویت رابطه وجود نداشت (05/0 < P)، اما بین اضطراب مرگ و ابعاد معنویت رابطه وجود داشت. سطح اضطراب مرگ بیماران بیشترین همبستگی را با بعد فعالیتهای معنوی و کمترین همبستگی را با بعد نیازهای معنوی داشت، بدین معنی که با افزایش نمره بعد فعالیتهای معنوی، سطح اضطراب مرگ بیماران کاهش مییافت.
استنتاج: براساس یافتههای پژوهش که مولفهی اعتقادات معنوی در زندگی پیش بین مناسبی برای اضطراب مرگ بیمار مبتلا به سرطان است، میتوان با تمرکز بر آموزش معنویت برای این بیماران از بروز و یا شدت اضطراب مرگ آنان کاست.
متن کامل [PDF 307 kb]   (786 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: روانشناسی