دوره 27، شماره 157 - ( بهمن 1396 )                   جلد 27 شماره 157 صفحات 105-117 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (2101 مشاهده)
سابقه و هدف: امروزه شیوع بالایی از دردهای اسکلتی-عضلانی، در رانندگان کشورهای رو به رشدگزارش می‌شود. با این وجود در ایران تحقیقات بسیار کمی در این زمینه بر رانندگان برون شهری انجام گرفته است. هدف از مطالعه حاضر، تعیین میزان شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی مرتبط باکار و تعیین عوامل مرتبط باآن در رانندگان برون شهری استان مازندران می‌باشد.
مواد و روشها: مطالعه به صورت مقطعی و از نوع توصیفی تحلیلی می‌باشد که برروی 1850 راننده برون شهری استان مازندران انجام شد. پرسشنامه علائم اختلالات اسکلتی-عضلانی نوردیک وپرسشنامه مربوط به ویژگی‌های فردی برای همه رانندگان تکمیل شد. تحلیل داده‌ها با استفاده ازرگرسیون لجستیک آزمون کای دو توسط نرم افزار SPSSنسخه 22 انجام شد.
یافتهها: بیشترین میزان شیوع دردهای اسکلتی-عضلانی در رانندگان، در12 ماه گذشته به ترتیب مربوط به نواحی،گردن 3/16 درصد، زانوها 9/13 درصد و پشت وآرنجها 7/10 درصدگزارش شد. متغیرهایی مانند سن، سابقه کار، مصرف سیگار، میزان تصادفات و وضعیت تاهل با درد در نواحی مختلف بدن در رانندگان در 12 ماه اخیر ارتباط معنی دار داشت(05/0> P).
استنتاج: یافتههای این مطالعه نشان داد اختلالات اسکلتی-عضلانی دررانندگان برون شهری بخصوص در ناحیه گردن و زانو شیوع بالا یی دارد که با طراحی صندلی ارگونومیک خودرو براساس ابعاد آنتروپومتریک ایرانیان، انجام ورزشهای کششی و داشتن استراحت کافی و همچنین آموزش نشستن صحیح به رانندگان میتوان تا حدود زیادی از بروزاین اختلالات پیشگیری کرد.
 
متن کامل [PDF 336 kb]   (446 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: بهداشت حرفه ای