دوره 27، شماره 157 - ( بهمن 1396 )                   جلد 27 شماره 157 صفحات 217-229 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1940 مشاهده)
سابقه و هدف: تصفیه آنزیمی از دیر باز به دلیل مزایای زیاد مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. دترجنت‌های آنیونی یکی از بزرگ‌ترین خانواده شوینده‌ها می‌باشند که در دهه‌های اخیر وارد محیط زیست شده است. در این پژوهش به بررسی کارایی فرایند آنزیمی هورس رادیش پراکسیداز (HRP) در حذف آلکیل بنزیل سولفونات خطی (LAS) از محیط‌های آبی پرداخته شده است.
مواد و روشها: در یک مطالعه تجربی در مقیاس آزمایشگاهی و در یک راکتور ناپیوسته، آنزیم استخراج شده از ریشه هورس رادیش در فرایند حذف آنزیمی دترجنت آنیونی مورد بررسی قرار گرفت. جهت مطالعه کارایی فرایند متغیرهای غلظت آنزیمی (U/mL  2-5/0)، آب اکسیژنه (mg/L  4-5/0)، غلظت دترجنت (mg/L 500-100) و زمان 60-0 دقیقه بوده است و غلظت دترجنت خروجی فرایند با روش متیلن بلو و اسپکتروفتومتر در طول موج 652 نانومتر اندازه‌گیری شد و در نهایت سینتیک واکنش مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها: فعالیت آنزیمی عصاره استخراج شده از ریشه هورس رادیشU/mL  3/15بوده است و در pH خنثی بالاترین فعالیت را از خود نشان داد. در شرایط بهینه به دست آمده (غلظت آنزیم  U/mL5/1، آب اکسیژنهmg/L  2،  5/7=pH و غلظت 250 میلیگرم بر لیتر دترجنت آنیونی) راندمان حذف دترجنت آنیونی 98 درصد بوده است. اضافه نمودن تدریجی واکنشگرها (آنزیم و آب اکسیژنه) منجر به افزایش راندمان (5/99 درصد) شده است. مرتبه واکنش آنزیمی از واکنش درجه یک تبعیت بیشتری داشت. ضریب همبستگی (R2) بالای 99/0 و میانگین ثابت سرعت واکنش برابر721/0 بر لیتر در دقیقه  بوده است (p-value≥0.05).
استنتاج: فرایند تصفیه آنزیمی با استفاده از هورس رادیش پراکسیداز میتواند به عنوان یک روش دوستدار محیط زیست در حذف آلایندههایی مانند دترجنتها از محیطهای آبی مورد استفاده قرار گیرد.
 
متن کامل [PDF 437 kb]   (383 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: بهداشت محیط زیست