دوره 28، شماره 161 - ( خرداد 1397 )                   جلد 28 شماره 161 صفحات 144-153 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1994 مشاهده)
سابقه و هدف: سندرم تونل کارپ، شایعترین مونونوروپانی فشارنده عصب محیطی میباشد که به علت افزایش فشار عصب مدین در ناحیه مچ دست ایجاد میشود. نتایج جستجوهای الکترونیکی در مطالعات متعدد نشان داده است که شیوع این سندرم در ایران در جمعیتهای مختلف، متفاوت میباشد. بر همین اساس هدف مطالعه حاضر تعیین شیوع سندرم تونل کارپال در ایران با استفاده از متاآنالیز میباشد.
مواد و روش ها: با استفاده از واژههای کلیدی مرتبط، پایگاه های اطلاعاتی ملی و بین المللی مورد جستجو قرار گرفت. بعد از غربالگری مقالات بر اساس معیارهای ورود و خروج و ارزیابی کیفیت، مقالات مرتبط دریافت شد. دادههای مربوط به متغیرهای نام نویسنده، سال انتشار، حجم نمونه، توصیف نمونه ها، معیارهای بررسی، میزان شیوع سندرم تونل کارپال وارد فرم الکترونیکی فایل Excel شد. خطای معیار شیوع سندرم تونل کارپال در هر مطالعه بر اساس فرمول توزیع دو جملهای محاسبه شد. با لحاظ نمودن شاخصهای هتروژنیتی I-squared و Q از مدل اثر تصادفی یا ثابت برای برآورد کلی شیوع استفاده شد. هم‌چنین آنالیز حساسیت، متارگرسیون و بررسی تورش انتشار انجام گرفت.
یافته ها: با انجام جستجوی ساختار یافته، تعداد 10 مقاله واجد معیارهای ورود بودند که 11 مورد شواهد را در خصوص شیوع سندرم تونل کارپ در ایران فراهم نموده است. تعداد 14525 نفر در مطالعات اولیه وارد شده به متاآنالیز مورد بررسی قرار گرفتند که شیوع سندرم تونل کارپال در بین مطالعات اولیه از 82/1 درصد الی 6/64 درصد متغیر بوده است. شیوع کلی سندرم تونل کارپال بر حسب معاینه فیزیکی در ایران با فاصله اطمینان 95 درصد و بر اساس مدل اثر تصادفی برابر (31/21-74/13) 53/17 درصد برآورد گردید.
استنتاج: نتایج متاآنالیز نشان داد که شیوع کلی سندرم تونل کارپال در ایران نسبتاً بالا است. ضمن این که فراوانی آن بایستی بر حسب گروههای هدف مختلف مورد ملاحظه قرار گیرد.
 
متن کامل [PDF 653 kb]   (506 دریافت)    
نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: اپیدمیولوژی