دوره 28، شماره 165 - ( مهر 1397 )                   جلد 28 شماره 165 صفحات 165-169 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1996 مشاهده)
سابقه و هدف: سرطان پستان شایعترین سرطان در زنان، و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان ایرانی است. استفاده وسیع از ماموگرافی و سونوگرافی با تشخیص زودرس سرطان پستان سبب افزایش بقای بیماران میشود. نتایج ضد و نقیضی راجع به میزان حساسیت و ویژگی ماموگرافی و سونوگرافی در مطالعات مختلف گزارش شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان مطابقت گزارشهای سونوگرافی و ماموگرافی با گزارش پاتولوژی در بیماران مبتلا به سرطان پستان، انجام پذیرفت.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی مقطعی، 100 بیمار مبتلا به سرطان پستان تایید شده در پاتولوژی که در سالهای 1395 و 1396 به بیمارستان امام سجاد رامسر مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند و میزان مطابقت گزارشهای ماموگرافی و سونوگرافی با گزارش پاتولوژی بیماران مورد بررسی قرار گرفت. از ضریب همبستگی برای تعیین میزان مطابقت استفاده شد.
یافتهها: میانگین سنی بیماران مطالعه حاضر، 45/7 ± 48 سال بوده است. اکثر آنان متاهل و دارای سابقه زایمان و شیردهی بودند. BMI بیشتر بیماران بالای 25 بود. در اکثر موارد، پستان چپ و ربع فوقانی خارجی درگیر بوده است و اکثر تودهها پاتولوژی داکتال داشتند. ضریب همبستگی بین سایز تومور در ماموگرافی و پاتولوژی80/0 (001/0p<) و بین سونوگرافی و پاتولوژی 81/0 (001/0p<) بوده است.
استنتاج: سایز تومور در ماموگرافی و سونوگرافی در اکثر موارد با پاتولوژی مطابقت داشت. اندازه گیری سایز تومور در سونوگرافی نسبت به ماموگرافی حساسیت و مطابقت بیشتری با پاتولوژی داشته است.
متن کامل [PDF 526 kb]   (403 دریافت)    
نوع مطالعه: گزارش کوتاه | موضوع مقاله: هماتولوژی و آنکولوژی