دوره 28، شماره 167 - ( آذر 1397 )                   جلد 28 شماره 167 صفحات 83-93 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1886 مشاهده)
سابقه و هدف: آنالیز منحنی ذوب DNA با کیفیت بالا (HRM) یکی از حساسترین و دقیقترین روشها جهت شناسایی استافیلوکوک اورئوس و مقاومت به متی سیلین است. این مطالعه با هدف آنالیز منحنی ذوب DNA با کیفیت بالا، به منظور شناسایی سویه های استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین انجام پذیرفت.
مواد و روشها: در این مطالعه تجربی، از سویههای استاندارد استافیلوکوک اورئوس ATCC25923 و ATCC 33592 استفاده شد. جهت شناسایی استافیلوکوک اورئوس از ژن ITS، و مقاومت به متیسیلین از ژن mecA استفاده گردید. با استفاده از نرمافزارهای StepOne Software v2.3 و HRM Software v3.0.1 تجزیه و تحلیل انجام شد و نتایج تعیین توالی به عنوان گلد ‌استاندارد مورد استفاده قرار گرفت.
یافتهها: حساسیت آنالیتیکی روش PCR با استفاده از پرایمر ITS قادر به شناسایی CFU 104 باکتری بوده و برای ژن mecA تا CFU 103 باکتری را تشخیص داد. حسایت آنالیتیکی روش HRM نیز برای پرایمر ژن ITS تا رقت CFU 2-10 و پرایمر ژن mecA تا رقت CFU 5-10 قدرت شناسایی باکتری را داشته است. در تجزیه و تحلیل نتایج HRM نیز کمترین مقدار خطا در منحنیها ذوب DNA مشاهده گردید به طوری که، با در نظر گرفتن نزدیک ترین بازه دمایی به منظور تجزیه و تحلیل، دمای ذوب برای ژن ITS مقدار 5/0± 86 درجه سلسیوس و برای ژن mecA مقدار 5/0± 81 درجه سلسیوس به دست آمد. نتایج دما و تعیین توالی اختصاصیت بالای روش HRM را نشان داد.
استنتاج: روش HRM از نظر تشخیص مقدار کم باکتری، دارای حساسیت و اختصاصیت بالایی می باشد.
 
متن کامل [PDF 750 kb]   (1244 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: ميکروبيولوژي