دوره 29، شماره 175 - ( مرداد 1398 )                   جلد 29 شماره 175 صفحات 129-137 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (856 مشاهده)
سابقه و هدف: تشدید مناسب عامل مهمی در فهم گفتار افراد کم شنوا است و وضوح گفتار این افراد به دلیل تشدید نامناسب پایین است. به همین دلیل ارزیابی خیشومی شدگی گفتار، یک جنبه مهم از ارزیابی افراد آسیب دیده شنوایی است. هدف از این مطالعه تعیین مقادیر خیشومی شدگی در افرادکم شنوا است.
مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی میزان خیشومی شدگی گفتار 63 کودک کم شنوای متوسط، شدید و عمیق شامل 51 دختر و 12 پسر با طیف سنی 13-8 سال بررسی شد. آنها به صورت تصادفی از شهر تهران انتخاب شدند. نمونهها پس از تعیین میزان آسیب شنوایی وارد مطالعه شدند. نمونه گفتار با تکمیل آزمون خواندن جملات (14 جمله دارای همخوان دهانی و 3 جمله دارای همخوان خیشومی) جمعآوری و اندازۀ خیشومی شدگی به وسیله نرم افزار نیزال ویو محاسبه شد. سپس داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها: یافتههای مطالعه نشان داد، میانگین خیشومی شدگی در جملات دارای همخوان خیشومی، در بین سه گروه با شدتهای مختلف کم شنوایی بهطور معنیداری بیشتر از میانگین خیشومی شدگی جملات بدون همخوان خیشومی است. میانگین میزان خیشومی شدگی جملات دارای همخوان خیشومی در کودکان با آسیب شنوایی عمیق و شدید به طور معنیداری بیشتر از کودکان با آسیب شنوایی متوسط بود.
استنتاج: یافتههای ما نشان میدهد که میانگین میزان خیشومی شدگی در هر دو نوع جملات در کودکان دارای کم شنوایی متوسط کمترین مقدار است و میزان کم شنوایی افراد، میزان خیشومی شدگی را تغییر میدهد.
واژه‌های کلیدی: میزان خیشومی شدگی، کم شنوایی، جمله
متن کامل [PDF 524 kb]   (170 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: گفتاردرمانی