دوره 28، شماره 170 - ( اسفند 1397 )                   جلد 28 شماره 170 صفحات 127-137 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1839 مشاهده)
سابقه و هدف: اضطراب از جمله اختلالات شایع و مهم در بیماران است که نقش غیر قابل انکاری در عمل کرد اجتماعی، از سرگیری کار و فعالیت روزانه و کیفیت زندگی دارد. این مطالعه با هدف بررسی میزان اضطراب در بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونری انجام شده است.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی 96 بیمار در سنین 70- 35 سال در مرکز قلب مازندران (بیمارستان فاطمه الزهرا) انجام شد. نمونهگیری به صورت در دسترس و مبتنی بر هدف بود. ارزیابی اضطراب، توسط پرسشنامههای اشپیل برگر آشکار و پنهان انجام شد.
یافتهها: در تجزیه و تحلیل دادهها، میانگین سنی نمونهها (65/7 ± 92/55) بوده و میانگین اضطراب آشکار
(54/5
± 84/54) و اضطراب پنهان( 06/5 ± 21/53) بود. میزان اضطراب آشکار در مردان (1/5 ± 72/53) و در زنان
(7/5 ± 92/55) که از نظر آماری اختلاف معنیداری را نشان داد (05/0= p). اضطراب آشکار بیماران با سن آنها رابطه معنیداری داشت (02/0= p). اضطراب آشکار و پنهان دربیماران با توجه به شغل کارمند (67/8 ± 55)، خانهدار
(5/5 ± 29/56) و آزاد (69/4 ± 34/53) نیز دارای اختلاف معنیداری بود (041/0= p).
استنتاج: بیماران تحت جراحی بای پس قلبی سطح اضطراب متوسطی را تجربه میکنند که  این امر در افراد با سنین پایینتر، زنان  و کارمندان بیشتر است. از این رو توجه بیشتر به این گروهها باید مورد نظر قرار گیرد.
 
 
متن کامل [PDF 621 kb]   (582 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: پرستاری