دوره 29، شماره 181 - ( بهمن 1398 )                   جلد 29 شماره 181 صفحات 131-137 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1350 مشاهده)
سابقه و هدف: اختلال عملکرد جنسی در بیماری مالتیپل اسکلروزیس (اماس) بسیار شایع است. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی اختلال عملکرد جنسی و انواع آن در زنان مبتلا به اماس و شناسایی عوامل مرتبط با آن انجام گرفت.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی مقطعی 114 بیمار زن با تشخیص اماس و با شرط متاهل بودن، نداشتن حمله در 3ماه اخیر، عدم دریافت پالس در 3 ماه اخیر، نداشتن مشکلات کبدی، عدم سابقه بیماری اعصاب و روان و عدم مصرف داروهای اعصاب و روان، بدون محدودیت سنی وارد مطالعه شدند. محیط پژوهش کلینیک اماس بیمارستان بوعلی سینا شهر ساری در سال 1397 بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه عملکرد جنسی FSFI (Female Sexual Function Index) که اعتبار و پایایی آن قبلا تایید شده به دست آمد. جهت تعیین روابط بین متغیرها از آزمونهای correlation استفاده شد و مقادیر (05/0< P) معنیدار در نظر گرفته شد. آنالیز اطلاعات با SPSS16 انجام شد.
یافتهها: 100 درصد بیماران به درجاتی دچار اختلال عملکرد جنسی بودند. 93 درصد دچار درد حین مقاربت، 7/80 درصد کاهش لوبریکاسیون حین مقاربت، 9/43 درصد اشکال در برانگیختگی جنسی، 6/38 درصد دچار اشکال در تمایل جنسی، 8/36 درصد اختلال ارگاسم و 8/36 درصد اشکال در رضایتمندی جنسی بودند. 1/63 درصد بیماران افسردگی خفیف داشتند. بین شدت افسردگی (007/0= P)، اختلال اسفنکتری (02/0= P) و اختلال عملکرد جنسی ارتباط معنیداری مشاهده شد.
استنتاج: اطلاع از فراوانی قابل توجه اختلال عملکرد جنسی در بیماران مبتلا به اماس این امکان را فراهم میکند تا با رفع علل زمینهای، آن را درمان کرد و موجبات ارتقای کیفیت زندگی بیماران را تامین نمود.
متن کامل [PDF 422 kb]   (171 دریافت)