دوره 31، شماره 201 - ( مهر 1400 )                   جلد 31 شماره 201 صفحات 177-172 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1292 مشاهده)
 سابقه و هدف: امروزه یکی از مهمترین معیارهای توسعه جوامع، ارائه خدمات بهداشتی درمانی به عموم مردم است و مهمترین رکن مراقبتهای درمانی را مراقبتهای اورژانس بهخصوص اورژانس پیش بیمارستانی تشکیل میدهد. لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی گذشته نگر روی بیمارانی که در سال 1398 با اورژانس پیش بیمارستانی مازندران تماس گرفته و دریافت خدمت داشتند، انجام شد. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه رضایتمندی بیمار از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی طراحی شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز استفاده شد. حجم نمونه بر اساس تعداد ماموریتهای اورژانس 115 مازندران در سال 98 و طبق جدول مورگان، 2937 نمونه به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شد. دادهها با آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و ...) آنالیز شد. از آزمون همبستگی اسپیرمن جهت بررسی ارتباط بین دادهها استفاده شد.
یافتهها: از تعداد 138751 ماموریت انجام شده توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی مازندران در سال 1398، دادههای مربوط به 2937 بیمار ارزیابی شدند. بیشترین میزان رضایت مربوط به نحوه رسیدگی به بیمار با استفاده از تجهیزات درمانی به تعداد 2665 نفر (90/8 درصد) بود، در حالی که حداقل میزان رضایت مربوط به عدم حضور فعال تکنسین اورژانس پزشکی در کابین عقب آمبولانس در حین فرایند انتقال به تعداد 1685 نفر (76/1 درصد) بود.
استنتاج: میزان رضایتمندی بیماران از مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مازندران در مجموع در سطح خیلی خوب بود. برای افزایش رضایتمندی بیماران، ارتقای تجهیزات و حضور فعال تکنسین در کابین عقب آمبولانس توصیه میشود.
متن کامل [PDF 729 kb]   (612 دریافت)    

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.