دوره 33، شماره 219 - ( فروردین 1402 )                   جلد 33 شماره 219 صفحات 91-82 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (528 مشاهده)
 سابقه و هدف: استئوپروز و پریودنتیت دو بیماری مرتبط با از دست رفتن استخوان میباشند که در میان زنان یائسه شایع است. استئوپروز یک اختلال استخوانی سیستمیک و پریودنتیت مسبب تحلیل موضعی استخوان آلوئول است. مطالعات بسیاری در مورد تأثیر استئوپروز بر بافت پریودنتال انجام شده اما نتایج آن‌ها ضد و نقیض است، بنابراین هدف از مطالعه حاضر تعیین رابطه استئوپورز با وضعیت پریودنتال در زنان یائسه بود.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی، بخشی از فاز دوم پروژه سلامت و سالمندی شهر امیرکلا (شمال ایران) بود که در آن 210 زن سالمند یائسه بهصورت تصادفی در سه گروه 70 نفره انتخاب شدند.گروهها شامل زنان یائسه با دانسیته استخوانی نرمال، استئوپروتیک و استئوپنیک بودند. وضعیت پریودنتال از طریق شاخصهای PDI (Periodontal disease indexPI(Plaque Index) و OHI-S (Simplified Oral Hygiene Index) اندازهگیری شد. توده معدنی استخوانی(BMD) با روش جذب سنجی اشعه ایکس با انرژی مضاعف (DEXA) دانسیتومتری اندازهگیری شد. دادهها با نرمافزار 17SPSS و آزمونهای آماریANOVA ،کروسکال والیس و ضرایب همبستگی پیرسون ارزیابی گردید.
یافتهها: میانگین سنی شرکت کنندگان 4/36±65/24 سال بود. میان میانگین شاخصهای OHI(1/40±2/26PDI (1/42±2/76) و PI (0/87±1/23) در گروه استئوپروتیک، با میانگینOHI(1/62±2/01PDI (1/61±2/56) و PI (0/91±1/35) در گروه استئوپنی و میانگین OHI(1/37±1/73PDI (1/43±2/47) و PI (0/87±1/23) در گروه نرمال، تفاوتها از نظر آماری معنادار نبود(0/05˃P). OHI، PDI و PI با BMD همبستگی خفیف منفی اما غیرمعنیداری نشان دادند.
استنتاج: براساس مطالعه حاضر میان استئوپورز و وضعیت پریودنتال زنان یائسه ارتباطی وجود ندارد.
متن کامل [PDF 519 kb]   (247 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: دندانپزشکی

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.