دوره 34، شماره 231 - ( فروردین 1403 )                   جلد 34 شماره 231 صفحات 46-38 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (311 مشاهده)
سابقه و هدف: درد بعد از عمل یکی از مهمترین عوارض جراحیهای آنورکتال است. مدیریت این دردها باعث بهبود وضعیت و رضایت بیشتر بیماران میشود. استفاده از داروهای موضعی یک روش پیشنهادی است و فنیتوئین برای این روش انتخابی است. از این رو این مطالعه با هدف مقایسه بین اثرات پماد موضعی فنی توئین 1 درصد و دارونما موضعی بر بهبود زخم و درد پس از عمل در بیماران مبتلا به فیستول پری آنال پس از فیستولوتومی انجام پذیرفت.
مواد و روشها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده دوسوکور میباشد که مطابق کدهای 31 گانه اخلاق پژوهشی ایران انجام شد. در این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، 44 بیمار مبتلا به فیستول مقعدی تحت فیستولوتومی در بیمارستان امام خمینی شهر ساری بعد از اخذ رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند و بهطور تصادفی انتخاب شدند تا پماد موضعی فنیتوئین 1 درصد یا دارونما موضعی را دو بار در روز دریافت کنند. کرم فنیتوئین 1 درصد از شرکت داروپخش ایران و دارونما از پماد وازلین تهیه شد. معیارهای ورود و خروج بررسی شد. داروها در قوطیهای دارویی کدر کدگذاری شدند و با استفاده از روش تصادفیسازی محدود به گروههای مطالعه اختصاص داده شدند. پس از آن، تا 8 هفته پس از عمل، درد، بهبودی، درد ناشی از اجابت مزاج، خارش و عوارض در گروه‌ها تعیین و مقایسه شد. تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزار SPSS (نسخه 13) انجام شد. از آزمون‌های Chi-Square، Independent-Sample-Ttest و Repeed-Measure ANOVA برای مقایسه بین دو گروه استفاده شد.
یافتهها: 44 بیمار مطالعه را تکمیل کردند وآنالیز انجام شد. میانگین سنی درگروه مداخله 11/8±43/0 سال و درگروه کنترل 6/9±42/1 سال بود (05/0<P). بیماران در دو گروه مورد مطالعه از نظر نوع فیستول تفاوتی نداشتند. درد بعد از عمل از ویزیت اول تا پنجم در گروه فنی‌توئین در مقایسه با گروه دارونما به‌طور معنی‌داری کم‌تر بود(0/001>P). هم‌چنین درد بعد از اجابت مزاج از ویزیت اول تا پنجم در گروه فنی‌توئین به‌طور معنیداری کم‌تر از گروه دارونما بود(0/001>P). درصد بهبودی از ویزیت اول تا پنجم در گروه فنی‌توئین در مقایسه با گروه دارونما به طور معنی‌داری بیش‌تر بود(0/001>P). تفاوت آماری معنی‌داری بین شدت خارش در بین گروه‌ها وجود نداشت(0/05>P). ترشح زخم در گروه فنی‌توئین و گروه کنترل به ترتیب 63/6 درصد و 68/2 درصد مشاهده شد(0/05<P). در گروه فنی‌توئین 85/7 درصد سروز و 14/3 درصد چرک مشاهده شد و در گروه شاهد به‌ترتیب 53/3 درصد، 33/3 درصد و 13/4 درصد سروز، چرک و خون مشاهده شد(0/05<P). تنها عارضه در گروه فنی‌توئین، خونریزی بود که در 3 بیمار (13/6 درصد) مشاهده شد.

استنتاج: در مجموع، با توجه به نتایج به‌‌دست‌ آمده، می‌توان نتیجه گرفت که پماد فنی‌توئین 1 درصد در بهبود زخم و کاهش درد پس از عمل در بیماران مبتلا به فیستول مقعدی تحت فیستولوتومی مؤثر است. بنابراین استفاده از این داروی موضعی توصیه میشود. با این حال انجام مطالعات با حجم نمونه بزرگ‌تر جهت رسیدن به نتایج قطعیتر نیاز است.
 
شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 4N2015041314483IRCT
 
متن کامل [PDF 642 kb]   (134 دریافت)    

نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: جراحی کولورکتال(گوارش)

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.