دوره 17، شماره 58 - ( خرداد 1386 )                   جلد 17 شماره 58 صفحات 117-124 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (12799 مشاهده)
سابقه و هدف: امروزه شیوه و دامنه ارائه خدمات درمانی به بیماران آنقدر تغییر و وسعت یافته است که فراهم کردن تمامی این خدمات در قالب بیمه خدمات درمانی از نظر اقتصاد بهداشت و درمان مقدور و میسر نمی باشد. مع الوصف بسیاری از مشتریان نیاز ویژه ای به بیمه های درمانی تکمیلی احساس نموده اند. این احساس نیاز هنگامی بارزتر شد که این افراد احساس کردند بیمه درمانی تکمیلی، بیمه اولیه و فعلی آنها را کامل تر می کند. در سال های اخیر استفاده از نظرات مدجویان و میزان رضایت مشتری در بخش خدمات بهداشتی و درمانی به یک واقعیت غیر قابل انکار تبدیل شده است. این مطالعه با هدف تعیین میزان رضایت مندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از خدمات بیمه درمانی تکمیلی در شهر ساری انجام شده است.
مواد و روش ها: روش مطالعه در این پژوهش توصیفی بود و 120 نفر ازبیماران سرپایی و بستری بیمه شده که حداقل یک بار از خدمات بیمه درمانی تکمیلی بهره مند شدند، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود که بعد از اطمینان از روایی و پایایی آن با مطالعه مقدماتی (pilot study) مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و ابزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که بیش ترین تعداد واحدهای مورد پژوهش یعنی 63 نفر (52.5 درصد) از جنس مذکر، 79 نفر (65.8 درصد) در سنین بین 49-30 سالگی، 63 نفر (52.5 درصد) با تحصیلات عالی و90 نفر (75 درصد) متاهل بوده اند. 54 نفر(45 درصد) به علت بیماری های قلبی- عروقی و گوارشی، سابقه بستری در بیمارستان و72 نفر (60 درصد) آنها نیز کم تر از 3 روزسابقه بستری داشته اند. جهت تشخیص بیماری در بیش تر آن ها (43 درصد) از سونوگرافی استفاده شده است. در رابطه با اهداف پژوهش، بیش تر آنها یعنی62 نفر (51.7 درصد) از واحدهای مورد پژوهش از نحوه برخورد کارکنان شرکت، 64 نفر (53.3) از میزان همکاری و 59 نفر(49.2) از پای بندی سازمان به تعهدات خود راضی بودند.
استنتاج: آزمون آماری کای دو نشان داد که بین عامل سن، سطح تحصیلات، تعداد دفعات بستری، علت بستری و اقدامات تشخیصی انجام شده و میزان رضایت مندی در این پژوهش رابطه معنی دار وجود دارد (p<0.001). این نتایج حکایت از شناخت و آگاهی، ارتباط با مراکز ارائه خدمات، نوع و کیفیت خدمات ارائه شده دارد. با استفاده از نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد یک برنامه ریزی منطقی و معقول از جانب دست اندرکاران مراکز ارائه خدمات انجام شود تا دامنه رضایت به حداکثر میزان خود برسد.
واژه‌های کلیدی: بیمه تکمیلی، رضایت مندی، بیمار
متن کامل [PDF 228 kb]   (3061 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل |