دوره 23، شماره 105 - ( مهر 1392 )                   جلد 23 شماره 105 صفحات 101-109 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (7692 مشاهده)
سابقه و هدف: روند افزایش جمعیت سالمندان در سال‌های اخیر، ضرورت توجه به حمایت اجتماعی، نوع روابط و کیفیت زندگی آنان را گوشزد می‌نماید.حمایت اجتماعی به عنوان مکانیزمی جهت خروج از انزوا و احساس تنهایی و کیفیت زندگی به عنوان مجموعه‌ای از رفاه جسمی، روانی و اجتماعی است که شادی، رضایت و افتخار، سلامتی، موفقیت‌های اقتصادی یا فرصت‌های آموزشی وخلاقیت را برای سالمندان موجب می‌شود. هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی میزان حمایت اجتماعی و وضعیت کیفیت زندگی سالمندان مراجعه کننده به مراکز توان‌بخشی روزانه با توجه به تأهل، جنسیت، مرکز توان‌بخشی مورد پذیرش، و تحصیلات آنان می‌باشد. مواد و روش‌ها: جامعه آماری، سالمندان مراجعه کننده به مراکز توان‌بخشی در استان مازندران می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع زمینه یابی است. ابزار سنجش حمایت اجتماعی، پرسشنامه محقق ساخته است و میانگین مقیاس آن 3 می‌باشد. برای سنجش کیفیت زندگی، نیز از پرسشنامه استاندارد شده (36-SF)، استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج تحقیق بیانگر اختلاف معنی‌داری بین میانگین نمره حمایت اجتماعی و مؤلفه‌های آن با میانگین آزمون است. و حمایت اجتماعی در میان سالمندان بالاتر از متوسط است، هم‌چنین از نظر میزان برخورداری از حمایت اجتماعی بین سالمندان با توجه به تأهل، سطح تحصیلات، مرکز تحت پوشش اختلاف معنی دار می‌باشد. استنتاج: با توجه به خدمات ارائه شده در مراکز توان‌بخشی مذکور، به طور کلی کیفیت زندگی سالمندان، در حد مطلوبی است. و تفاوت معنی‌داری در کیفیت زندگی سالمندان بر حسب تأهل و سطح تحصیلات وجود ندارد، ولی از نظر این‌که سالمندان از چه مرکزی باشند، تفاوت معنی‌دار می‌باشد.
متن کامل [PDF 211 kb]   (1804 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: طب سالمندان