دوره 24، شماره 113 - ( خرداد 1393 )                   جلد 24 شماره 113 صفحات 140-149 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (5982 مشاهده)
سابقه و هدف: امروزه صنعت آبزی پروری از عوامل آلاینده رودخانه‌ها محسوب می شوند. لذا در این پژوهش به ارزیابی تأثیر پساب این صنعت بر پارامترهای کیفی آب رودخانه کبکیان اقدام گردید. مواد و روش ها: نمونه برداری طی سه فصل سال 1390 از 12 ایستگاه منتخب انجام شد. پارامترهای DO، pH، TDS، EC و دما در محل و پارامترهای نیترات، نیتریت، فسفات، آمونیوم، BOD5 و COD نیز در آزمایشگاه مورد سنجش قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج پردازش آماری نشان داد که بین میانگین غلظت پارامترهای نیتریت و COD در ایستگاه‌ها اختلاف معنی‌دار وجود دارد (05/0p<). همچنین کمینه و بیشینه میانگین غلظت نیتریت به ترتیب با 001/0±004/0 و 01/0±049/0 میلی‌گرم در لیتر مربوط به ایستگاه‌های A و C و ایستگاه H و کمینه و بیشینه میانگین غلظت COD به ترتیب با 20/1±00/8 و 33/5±67/27 میلی‌گرم در لیتر مربوط به ایستگاه‌های B و J بود. نتایج مقایسه میانگین غلظت پارامترهای کیفی آب بین ماه‌های مختلف نمونه‌برداری نیز بیانگر وجود اختلافی معنی‌دار بین میانگین غلظت همه پارامترهای مورد ارزیابی بود (05/0p<). استنتاج: مقایسه میانگین غلظت پیراسنجه‌های مورد ارزیابی با حد استاندارد تعیین شده برای منابع آب سطحی و مصارف کشاورزی در نمونه‌های ایستگاه پایین دست بیانگر آن بود که رودخانه کبکیان در حال حاضر توان خودپالایی آلاینده‌ها را دارد، ولی با افزایش تعداد کارگاه‌های تکثیر و پرورش ماهی و هم‌چنین عدم نظارت بر منابع آلاینده ورودی، در آینده‌ای نزدیک با معضلات جدی به ویژه بروز پدیده تغذیه گرایی مواجه خواهد شد.
متن کامل [PDF 207 kb]   (1876 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: بهداشت حرفه ای