دوره 24، شماره 117 - ( مهر 1393 )                   جلد 24 شماره 117 صفحات 194-203 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (5872 مشاهده)
سابقه و هدف: میگرن یکی از انواع سردردهای اولیه می‌باشد که سیستم عصبی و عروقی را درگیر می‌کند. مطالعات نشان داده‌اند که چاقی می‌تواند شدت، فرکانس و طول مدت حملات میگرن راتحت تأثیر قرار دهد. هدف مطالعه حاضر، بررسی شاخص‌های آنتروپومتریکو شدت، فرکانس و طول مدت حملات سردرد در بیماران میگرنی می‌باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی همبستگی بر روی 100 بیمارمیگرنی مراجعه‌کننده به کلینیک خورشید و امام موسی صدر اصفهان در سال 1392 صورت گرفت. شاخص‌های آنتروپومتریک شامل نمایه توده بدنی (BMI)، توده چربی بدن (BFM) و دور کمر (WC) برای هر فرد اندازه‌گیری شد. شدت، فرکانس و طول مدت حملات میگرن بر اساس معیارهای IHS (International Headache Society) ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله نرم‌افزار SPSS19 و روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی تست، کای دو، رگرسیون) انجام شد. یافته‌ها: میانگین BMI، BFM وWC در مردان و زنان به ترتیب 45/4± 46/24 و 58/4±72/24 کیلوگرم/ مترمربع، 12/8± 66/17 و 31/7± 12/20 کیلوگرم، 68/11± 62/88 و 03/9±81/80 سانتی متر بود. میانگین شدت، فرکانس و طول مدت حملات میگرن در مردان و زنان به ترتیب 92/0± 96/6 و 92/0± 15/7، 68/8± 21/11 و 16/10±26/11 در ماه، 16/16± 19/18 و 63/18± 75/21 ساعت بود.آنالیزها درکل جمعیت نشان داد که BMI، BFM و WC نقش مثبت و معناداری در شدت و فرکانس حملات میگرن دارند (01/0p≤). با این وجود، ارتباطی بین شاخص‌های ذکر شده با طول مدت حملات میگرن مشاهده نشد(05/0p>). استنتاج: در این مطالعه میانگینBMI، BFM و WC که شاخص های چاقی عمومی و مرکزی هستند، در سطح مناسبی قرار داشتند، اما این شاخص‌ها نقش مثبت و معناداری در شدت و فرکانس حملات میگرن نشان دادند. با این وجود هیچ ارتباط معناداری بین شاخص‌های ذکر شده با طول مدت حملات میگرن مشاهده نشد.
متن کامل [PDF 227 kb]   (1300 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: بيولوژي