دوره 18، شماره 65 - ( مرداد 1387 )                   جلد 18 شماره 65 صفحات 42-51 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (12339 مشاهده)
سابقه و هدف: با توجه به گزارشات قبلی، به نظر می رسد که آنتی ژن های دفعی- ترشحی توکسوپلاسماگوندی نشانگرهای مناسبی جهت استفاده در تست های سرولوژی برای تشخیص توکسوپلاسموزیس باشند. چون در بررسی های قبلی معمولا این آنتی ژن ها به صورت ترکیب کامل مورد استفاده قرار گرفته اند، این مطالعه به منظور ارزیابی روش الایزا با استفاده از اجرای آنتی ژن های دفعی- ترشحی تاکی زوئیت های توکسوپلاسما گوندی، برای تشخیص توکسوپلاسموزیس صورت گرفت.
مواد و روش ها: ترکیب حاوی آنتی ژن های دفعی- ترشحی حاصل از انکوباسیون تاکی زوئیت های توکسوپلاسما در محیط کشت غیرسلولی RPMI-1640 به روش کروماتوگرافی تعویض یون تحت شیب pH، تفکیک و به روش الکتروفورز Native-PAGE شناسایی شدند. 40 سرموش صحرایی نر درون زاد (Inbred) با 10-7 هفته سن و غیرآلوده به توکسوپلاسما Dye-Test) منفی) انتخاب و به هر کدام 4´106 تاکی زوئیت توکسوپلاسما از طریق داخل صفاقی تزریق و سرم روزهای 60، 22، 15، 8 بعد از آلودگی آنها تهیه شد در مرحله بعد نمونه های سرم به روش dye-test آزمایش و با توجه به نتایج آن، سرم های مورد نظر انتخاب و به روش الایزا با استفاده از اجزا آنتی ژن های دفعی- ترشحی آزمایش شدند.
یافته ها: با توجه به نتایج آزمایش سرم روزهای مختلف رتهای آلوده، سرم روز 60 و 15 بعنوان نمونه های مناسب انتخاب شدند. تحت شرایط مورد نظر در این بررسی، Cut-off تست الایزا با 99 درصد اطمینان برابر 0.41 تعیین گردید که میزان جذب نوری (OD) تمام نمونه سرم های روز 15 آلودگی، سه تا از نمونه سرم های روز 60 آلودگی و دو مورد از سرم های منفی بالاتر از آن بدست آمد. بنابراین تحت شرایط مورد نظر در این مطالعه حساسیت و ویژگی روش الایزا با استفاده از جزء دوم کروماتوگرافی تعویض یون برای شناسایی سرم روز 15 بعد از آلودگی به توکسوپلاسما و افتراق آن از روز 60 آلودگی به ترتیب 100 درصد و 91 درصد می باشد.
استنتاج: با توجه به یافته ها چنین استنباط می شود که جزء دوم کروماتوگرافی تعویض یون تهیه شده تحت شرایط این مطالعه نشانگر مناسبی برای تشخیص و افتراق سرم مراحل مختلف توکسوپلاسموزیس به نظر می رسد.
متن کامل [PDF 379 kb]   (2170 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل |