دوره 18، شماره 66 - ( آبان 1387 )                   جلد 18 شماره 66 صفحات 87-91 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (10448 مشاهده)
سابقه و هدف: هدف این مطالعه تعیین نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی 86 - 1385 بر حسب مقطع و رشته تحصیلی، جنسیت، سکونت یا عدم سکونت در خوابگاه و وضعیت تاهل بوده است. در این طرح، نگرش دانشجویان نسبت به مبانی نظری اسلام، برخی از فروعات دین و مسایل اخلاقی مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش ها: در این طرح، از روش مطالعه میدانی از نوع توصیفی استفاده شده و جامعه آماری آن، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده اند که با توجه به روش نمونه گیری طبقه ای 384 نفر مشارکت داشته اند. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه ای مشتمل بر 38 سوال که روایی و پایایی آن تایید شده و نمرات نگرشی و بر اساس 5- تا 5 تنظیم شده بود، مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: یافته ها، میانگین نمره نگرش مذهبی در دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی را به ترتیب 1.63±2.53 و کارشناسی رابه ترتیب 1.45±3.06 نشان می دهد و اختلاف معناداری بین سطح نگرش آنها وجود دارد (p<0.01). میانگین نمرات نگرش در دانشجویان پسر 1.7±2.24 و در دختران 1.4±2.97 را نشان می دهد که اختلاف آنها از لحاظ آماری معنادار است (P<0.01). بیشتر نگرش ها نمره2.5 تا 4.5 و انحراف معیار 1.63 را نشان می دهد؛ بعلاوه 57 درصد کل دانشجویان نمره 4.5 را به خود اختصاص داده اند.
استنتاج: میزان نمرات کل دانشجویان از نگرش مثبت آنها نسبت به مسایل متنوع مذهبی حکایت دارد. عدم التزام عملی نسبت به دستورات و شعائر مذهبی، رعایت واجبات و محرمات و سایر رفتارهای دینی را نباید صرفا در پایین بودن میزان نگرش نسبت به اصول دین، مبانی نظری اسلام و ارزش های دینی دانشجویان جستجو کرد، بنابراین بررسی سایر عوامل موثر در مطالعات مداخله ای بعدی پیشنهاد می شود.
واژه‌های کلیدی: مذهب، نگرش، دانشجو
متن کامل [PDF 117 kb]   (1924 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل |