دوره 25، شماره 127 - ( مرداد 1394 )                   جلد 25 شماره 127 صفحات 92-99 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (5168 مشاهده)
سابقه و هدف: خانواده یکی از مهم‌ترین نهادهای جامعه و شکل‌دهنده شخصیت آدمی است. مطلوبیت، رضایت، خشنودی، کیفیت و کارکرد بهینه خانواده اعمال تأثیرگذار بر رشد، شکوفایی و پیشرفت اعضای خانواده هستند. سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت خانواده عاملی ارزشمند و تاثیر گذار بر عادات فرزندان آن‌ها می‌باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت خانواده با عادات خواب در کودکان 6 تا 11 ساله قزوینی در سال 1393 است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و مقطعی است. جامعه پژوهش در این مطالعه شامل 278 خانواده و کودکان 6 تا 11 ساله (کلاس اول تا ششم ابتدایی) آن‌ها بود که در مدارس شهر قزوین (دولتی و غیر دولتی) و در دو ناحیه آموزش و پرورش مشغول به تحصیل بودند. نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه‌ای انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت پروفایل 2 و پرسشنامه ابزار سنجش عادات خواب کودکان اونز جمع‌آوری و با آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل شدند. یافته ها: نمره کل سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در خانوارهای مورد مطالعه برابر 48/125 بود. هم‌چنین نتایج نشان داد که بین مسئولیت پذیری خانواده در قبال سلامت با بیداری صبح کودک (00/0= sig، 12/0= r)، رشد معنوی خانواده با بیداری صبح کودک (00/0= sig، 14/0= r)، نمره کل سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در خانواده با بیداری صبح کودک (00/0= sig، 18/0= r) و روابط بین فردی در خانواده با خوابیدن کودک (00/0= sig، 19/0= r) رابطه معنی‌داری وجود دارد. استنتاج: براساس یافته‌های این پژوهش به نظر می‌رسد که خانواده دانش‌آموزان از سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت متوسطی برخوردار بودند و به همین دلیل فرزندان آن‌ها عادات خواب نسبتاً خوبی داشتند. بنابراین، ارتقا سبک زندگی خانواده موجب اصلاح خواب کودکان خواهد شد.
متن کامل [PDF 210 kb]   (1391 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: آموزش پرستاری