دوره 20، شماره 77 - ( مرداد 1389 )                   جلد 20 شماره 77 صفحات 10-19 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (12470 مشاهده)
سابقه و هدف: کمردرد یکی از مشکلات شایع و پر هزینه دوران حاملگی است و یکی از دلائل اصلی ناتوانی، غیبت از کار و مسوول هزینه های اقتصادی سنگین مستقیم و غیر مستقیم می باشد. به نظر می رسد که زنان بیشتر از مردان مستعد کمردرد بوده و حاملگی یکی از فاکتورهای زمینه ساز کمردرد می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر ورزش و توصیه های ارگونومیکی در درمان کمردرد در زنان باردار بود.
مواد و روش ها: پس از تائید کمیته اخلاق پزشکی، در مطالعه حاضر که از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی است، 120 زن باردار مبتلا به کمردرد به طور تصادفی در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند. در گروه مورد (60 نفر)، آموزش توام ورزش و توصیه های ارگونومیکی و گروه دوم (60 نفر) به عنوان شاهد انتخاب شده و مداخله ای دریافت نکردند. شدت درد توسط معیار دیداری سنجش درد (Visual Analogue Scale) و ناتوانی ناشی از کمردرد توسط (Oswestry Low Back Disability Questionnaire)، بعد از انجام مداخله و پس از سه ماه پیگیری اندازه گیری شد.
یافته ها: تغییرات درون هر گروه نشان داد که میانگین شدت درد و ناتوانی در گروه مورد بطور معنی داری کاهش یافت (p<0.01) اما چنین تغییری در گروه شاهد مشاهده نشد (p>0.05 برای هر دو مورد). تغییرات بین دو گروه بهبودی معنی داری را در میزان شدت درد و ناتوانی پس از درمان در گروه مورد در مقایسه با گروه شاهد نشان داد (p<0.01 در هر دو مورد). این اختلاف معنی دار در میزان شدت درد و ناتوانی بین دو گروه در سه ماه پیگیری نیز حفظ شده بود (p<0.01 در هر دو مورد).
استنتاج: نتایج نشان می دهد که آموزش ورزش و توصیه های ارگونومیکی می تواند تاثیر معنی دار برکاهش درد و ناتوانی ناشی از کمردرد دوران حاملگی داشته باشد. بنابراین انجام ورزش های منظم و رعایت اصول ارگونومیک در دوران حامگی و پس از آن جهت پیشگیری و کنترل این مشکل شایع و پر هزینه توصیه می شود.
واژه‌های کلیدی: کمردرد، حاملگی، ورزش درمانی، درد، ناتوانی
متن کامل [PDF 326 kb]   (2912 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل |