بررسی میزان مصرف و علل عدم مصرف خون و فرآورده های خونی در مراکز درمانی استان سمنان - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
Volume 26, Number 137 (6-2016)                   J Mazandaran Univ Med Sci 2016, 26(137): 247-248 | Back to browse issues page


XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rezaie M, khaleghian A. بررسی میزان مصرف و علل عدم مصرف خون و فرآورده های خونی در مراکز درمانی استان سمنان. J Mazandaran Univ Med Sci. 2016; 26 (137) :247-248
URL: http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-7704-en.html

Abstract:   (1313 Views)
This article has no abstract.
Full-Text [PDF 168 kb]   (403 Downloads)    

Add your comments about this article : Your username or email:
Write the security code in the box

Send email to the article author


© 2015 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb