دوره 27، شماره 155 - ( آذر 1396 )                   جلد 27 شماره 155 صفحات 1-15 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (4798 مشاهده)

ارزسابقه و هدف: استرس اکسیداتیو، عامل تغییر پارامترهای اسپرم و رشد جنین میباشد. این مطالعه اثرات محافظتی ویتامین E بر پارامترهای اسپرم و لقاح داخل آزمایشگاهی را مورد بررسی قرار داد.
مواد و روشها: در این مطالعه، موشهای سوری نر به چهار گروه کنترل سرم فیزیولوژی، گروه فنیل هیدرازین، گروه ویتامین E به علاوه فنیل هیدرازین و گروه ویتامین E تقسیم گردیدند. جهت لقاح، موش سوری ماده استفاده گردید. 35 روز پس از درمان، موشها کشتار و اسپرم آنها استحصال و پارامترهای اسپرم بررسی گردید. برای گرفتن تخمک از موش های ماده، تحریک تخمکگذاری انجام، حیوانات کشتار و تخمک آنها استحصال و با اسپرمها لقاح داده شد. آنالیز آماری دادهها توسط نرم افزار SPSS و با آزمون آنالیز واریانس مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: میانگین درصد اسپرم های با DNA آسیب دیده، کیفیت کروماتین و مورفولوژی غیر طبیعی، در گروه فنیل هیدرازین نسبت به گروه کنترل افزایش معنیداری پیدا نمود که با تجویز آنتیاکسیدانت این شاخصها به طور معنیداری بهبود پیدا نمودند. در گروه فنیل هیدرازین، میانگین درصد لقاح، بلاستوسیت و تعداد جنینهای متوقف شده نسبت به گروه کنترل افزایش قابل ملاحظهای نشان داد که با تجویز ویتامین E این پارامترها به طور قابل ملاحظهای بهبود پیدا نمودند.
استنتاج: این مطالعه نشان داد که استفاده از ویتامین E باعث بهبودی شاخصهای اسپرم و روند رشد جنین در شرایط آزمایشگاهی شده است، لذا برای بهبودی پارامترهایهای فوق، استفاده از ویتامین E توصیه میشود.

متن کامل [PDF 418 kb]   (676 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: بافت شناسي