دوره 27، شماره 152 - ( شهریور 1396 )                   جلد 27 شماره 152 صفحات 117-131 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1417 مشاهده)

سابقه و هدف: باورهای غیرمنطقی سلامت بهعنوان یکی از متغیرهای مهم در سبک زندگی سالم در نظر گرفته میشوند. با وجود نقش مرکزی که فرضهای ناکارآمد نظیر باورهای غیرمنطقی سلامت در رفتارها و سبک زندگی سالم ایفا میکنند، مقیاس مناسبی برای ارزیابی آن وجود ندارد. لذا هدف مطالعه حاضر ارزیابی ویژگیهای روانسنجی مقیاس باورهای غیرمنطقی سلامت بود.
مواد و روشها: 100 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه گیلان انتخاب شدند و پرسشنامه 20 سوالی باورهای غیرمنطقی سلامت را تکمیل کردند. ویژگی روانسنجی از طریق تحلیل عامل اکتشافی و پایایی بررسی شد.
یافتهها: ارزیابی روانسنجی شامل کیفیت دادهها، ساختار عاملی، پایاییسازه و همسانی درونی بود. یک بعدی بودن مقیاس از طریق تحلیل عامل اکتشافی حمایت شد. نتایج تحلیل عامل اکتشافی برازش مناسب مدل را نشان داد. در تحلیل عاملی اکتشافی مقدار KMO برابر 833/0 شد. همچنین مقدار آزمون بارتلت، کوچک‌تر از 5 درصد شد. برای تعیین پایایی مقدار آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. پایایی بازآزمایی 64/0 بهدست آمد.
استنتاج: این پژوهش ویژگی روانسنجی مقیاس باورهای غیرمنطقی سلامت، که می‌تواند ارزیابی باورهای غیرمنطقی سلامت را تسهیل کند، آشکار کرد و تایید کرد که می‌توان برای اندازه‌گیری باورهای غیرمنطقی سلامت در دانشجویان پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.

متن کامل [PDF 390 kb]   (439 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: روانشناسی