دوره 27، شماره 153 - ( مهر 1396 )                   جلد 27 شماره 153 صفحات 95-111 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (4327 مشاهده)
سابقه و هدف: فاضلاب صنایع، یکی از بزرگترین بخشهای تولیدکننده فاضلاب در جهان محسوب شده و 20 درصد از آلودگی آبی صنایع مربوط به آن میباشد. حذف رنگ از فاضلابهای رنگی، به بزرگترین مشکل موجود برای صنایع نساجی تبدیل شده است. هدف از این تحقیق، بررسی عملکرد فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته فنتون-پراستیک اسید و فتوفنتون-پراستیک اسید، در حذف رنگ متیلن بلو (MB) از محیطهای آبی میباشد.
مواد و روشها: پژوهش حاضر، یک مطالعه تجربی میباشد، که در آن تأثیر فاکتورهای محیطی شاملpH  (9-3 )، زمان تماس (30-2 دقیقه )، غلظت پراستیک اسید (50-5 میلی گرم در لیتر )، غلظت کلرور فریک (200-5 میلیگرم در لیتر ) و غلظت رنگ متیلن بلو (100-5 میلیگرم در لیتر) بر کارایی حذف، در حضور و عدم حضور پرتو ماوراء بنفش، بررسی شد. آزمایش در یک راکتور منقطع انجام شد و کارایی روش در حذف رنگ با استفاده از دستگاه اسپکترو فتو متری اندازهگیری شد.
یافتهها: یافتههای حاصل از این تحقیق نشان داد که در طی فرآیند فنتون-پراستیک اسید، بیشترین راندمان حذف رنگ (99 درصد)، تحت شرایط بهینهpH  برابر 3، غلظت پراستیک اسید 30  میلیگرم در لیتر، غلظت کلرور فریک 60 میلیگرم در لیتر و غلظت رنگ متیلن بلو 10 میلی گرم در لیتر، در مدت زمان 30 دقیقه بهدست آمد، در حالی که با فرآیند فتوفنتون-پراستیک اسید، همین میزان حذف رنگ، در زمان تماس کمتر، یعنی 20 دقیقه رخ میدهد.
استنتاج: راندمان بالای حذف در فرآیند فتوفنتون-پراستیک اسید، در یک مدت زمان نسبتاً کوتاه، که حاصل تولید رادیکال هیدروکسیل میباشد، نشان می دهد که این فرآیند میتواند بهطور موثری برای حذف رنگ MB بهکار گرفته شود و جایگزین مناسبی برای سیستمهای متداول تصفیه فاضلابهای در بردارنده ترکیبات آلی مشابه باشد.
 
متن کامل [PDF 495 kb]   (3185 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: بهداشت محیط زیست