دوره 27، شماره 152 - ( شهریور 1396 )                   جلد 27 شماره 152 صفحات 185-191 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1414 مشاهده)


 

سابقه و هدف: ارزیابی رضایت کاربران از خدمات کتابخانهها از چالشهای مهم دستیابی به خدمات بهتر است. هدف پژوهش حاضر سنجش رضایت کاربران از خدمات کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با استفاده از مدل لایب کوال است.
مواد و روشها: در یک مطالعه توصیفی، 144 نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با روش نمونهگیری در دسترس وارد شدند. آزمودنیها میزان رضایت خود را از خدمات کتابخانههای دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تکمیل پرسشنامه استاندارد لایب کوال اظهار نمودند.
یافتهها: این پژوهش نشان داد رضایت کاربران در سطح حداقل انتظارات در هر سه مولفه: اثرخدمت، کنترل اطلاعات و کتابخانه بهعنوان مکان به ترتیب 05/1 ± 25/5، 20/1 ± 51/5 و 50/1 ± 69/5 برآورده میشود ولی سطح حداکثر اتنظارات به ترتیب مولفهها 79/1 ± 43/6، 68/1 ± 83/5 و 97/1 ± 83/5 برآورده نمیگردد. میزان رضایت اعضای هیئت علمی و دانشجویان از اثر خدمت کتابخانهها یکسان است. در بعد خدمات اطلاع رسانی، سطح انتظارات اعضای هیئت علمی از کتابخانهها نسبت به دانشجویان بیشتر است و رضایت آنها از مولفه کتابخانه بهعنوان مکان از دانشجویان کمتر است.
استنتاج: کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی در تامین نیازهای کاربران، وضعیت متوسط را کسب نمودند و خواستهها و انتظارات کاربران با سطح حداکثر و ایدهال فاصله دارد.

واژه‌های کلیدی: رضایت، کتابخانه، لایب کوال
متن کامل [PDF 231 kb]   (363 دریافت)    
نوع مطالعه: گزارش کوتاه | موضوع مقاله: كتابداري و اطلاع رساني