دوره 26، شماره 144 - ( دی 1395 )                   جلد 26 شماره 144 صفحات 314-323 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (4085 مشاهده)

سابقه و هدف: یکی از مهم‌ترین نقایص شناختی در بیماران تروماتیک مغزی که زندگی این بیماران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اختلال در حافظه کاری دیداری فضایی می‌باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر ضربه به سر برکارکرد حافظه بینائی بیماران ترومای مغزی خفیف بوده است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه کوهورت آینده نگر روی 60 بیمار تروماتیک مغزی و 60 نفر فرد سالم انجام شد. پس از گذشت 6 ماه پی‌گیری، افراد جهت ارزیابی آزمون حافظه بینائی بنتون و دادن پاسخ به دو پرسش نامه جمعیت شناختی و عصبی شناختی به مرکز تحقیقات تروما واقع در دانشگاه علوم پزشکی کاشان مراجعه نمودند. در این مطالعه از فرم c آزمون بنتون و از شیوه‌های اجرای A و D استفاده شد. برای تحلیل اطلاعات به دست آمده خطای نوع اول برابر 05/0 در نظر گرفته شد و به منظور دستیابی به نتایجاز آزمون‌های مقایسه میانگین و کای اسکور هم‌چنین از روش آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین عملکرد دو گروه در نمره صحیح آزمون بنتون در اجرای A و D تفاوت معنی‌داری وجود داشت (05/0>p). نمرات صحیح آزمون مذکور نشان می‌دهد که بین محل ضربه و سطح نمره صحیح حافظه بینائی بیماران تروماتیک مغزی رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد(003/0= p).

استنتاج: تایید نارسایی در کنش اجرایی دیداری– فضایی بیماران تروماتیک مغزی خفیف همگام با اکثر نتایج قبلی در این حوزه تاییدکننده نظریه‌ها و تبیین‌های مهم در مورد ضعف بیماران ترومای مغزی است.

متن کامل [PDF 692 kb]   (1447 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل |