دوره 27، شماره 152 - ( شهریور 1396 )                   جلد 27 شماره 152 صفحات 63-71 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1723 مشاهده)

سابقه و هدف: توکسوپلاسموز از جمله بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان است که مطالعه آن به ویژه در زنان، قبل و حین بارداری از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی سرواپیدمیولوژی عفونت توکسوپلاسما گوندی در زنان باردار و عوامل خطر بیماری در استان گلستان در شمال ایران انجام شد.
مواد و روشها: بررسی حاضر به روش توصیفی-مقطعی بر روی 440 نمونه خون زنان‌ باردار قبل از زایمان در استان گلستان سال‌های 1394-1393 انجام شده است. پس از نمونهبرداری، سرم خون جدا شده و جهت تعیین آنتیبادیهای IgGو IgM ضد توکسوپلاسما بر روی آنها تست الیزا انجام شد. اطلاعات مربوط به نمونهها ثبت و با نرم افزار 20SPSS و آزمون آماری کای دو تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها: در این بررسی از 440 نمونه خون، تعداد 155 نفر (2/35 درصد) IgG و 25 نفر (7/5 درصد) IgM مثبت و 9 نفر (2 درصد) از نظر هر دو آنتیبادی مثبت علیه توکسوپلاسما بودهاند. ارتباط معنیداری بین عفونت توکسوپلاسما گوندی با سقط و قومیت دیده شد(05/. >p).اما ارتباط معنیداری بین عفونت با محل زندگی، سطح تحصیلات، سن، شغل، تماس با گربه، تماس با خاک، مصرف گوشتهای نیمپخته مشاهده نشد(05/0<p).
استنتاج: در این مطالعه با روش سرولوژی، حدود 57 درصد زنان باردار، فاقد آنتیبادیهای ضد توکسوپلاسما در استان گلستان بودند. این بدین معنی است که این افراد مستعد ابتلا به عفونت حاد با توکسوپلاسما هستند. لذا، نیاز به افزایش آگاهی این افراد به عنوان گروههای ویژه در معرض خطر وجود دارد.
 

متن کامل [PDF 243 kb]   (433 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: انگل شناسي