دوره 27، شماره 157 - ( بهمن 1396 )                   جلد 27 شماره 157 صفحات 1-16 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (5227 مشاهده)

سابقه و هدف: جنس‌های مختلف انتروباکتریاسه نقش مهمی در ایجاد بیماری‌های گوارشی، از جمله اسهال دارند. از این میان، اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک، اشریشیا کلی انتروهموراژیک و شیگلا سه باکتری مهمی هستند که از طریق آب و غذا منتقل می‌شوند. واکسیناسیون یکی از استراتژی‌های مناسب برای مقابله با این پاتوژن‌ها می‌باشد. در مطالعه حاضر یک آنتی‌ژن کایمر، حاوی آنتی‌ژن‌های اصلی از این سه باکتری، طراحی و در میزبان بیانی اشریشیا کلی بیان گردید و برای بررسی ایجاد محافظت در برابر باکتری EHEC مورد آزمایش قرار گرفت.
مواد و روشها: پرایمرهای اختصاصی برای ترکیب این آنتی‌ژن‌ها طراحی گردید. خصوصیات آنتی‌ژن کایمر، از جمله خواص فیزیکی و شیمیایی، ساختار دوم و سوم و اپی‌توپ‌های سلول B و T از طریق تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی تعیین گردید. پس از ترکیب این ژن ها، وکتور نوترکیب pET28a(+) حاصل، به سلولهای مستعد منتقل شد. سپس پروتئین کایمر در باکتری بیان و پروتئین تولید شده تخلیص گردید. پس از آن، حیوانات از طریق تجویز زیر جلدی از آنتی‌ژن ایمن شدند. در نهایت، حیوانات ایمن شده با باکتری زنده E. coli O157:H7 مورد چالش قرار گرفتند.
یافتهها: تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی نشان داد که آنتیژن کایمر دارای خواص فیزیکی وشیمیایی مناسبی بوده که میتواند به خوبی در میزبانهای بیانی مختلف بیان شود. همچنین این آنتیژن، دارای اپیتوپهای ویژه سلولهای B و T میباشد. نتایج تجربی نشان داد که این آنتیژن پاسخ ایمنی هومورال مناسبی را در موش برمیانگیزد. چالش موشهای ایمن شده نشان داد که آنتیژن فوق توانایی لازم برای محافظت موشها در برابر سویه باکتریایی E. coli O157:H7 را دارد.
استنتاج: آنالیزهای بیوانفورماتیکی و نیز آزمایشات تجربی نشان داد که این پروتئین میتواند یک کاندید واکسن مناسب علیه سه باکتری مذکور باشد.

متن کامل [PDF 518 kb]   (780 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: ايمونولوژي