دوره 27، شماره 155 - ( آذر 1396 )                   جلد 27 شماره 155 صفحات 27-36 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (7826 مشاهده)
سابقه و هدف: مشکلات جنسی در بین زنان شیوع بالایی دارد و جوانب مختلف زندگی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد. مشاوره در مراحل اولیه میتواند بسیاری از مشکلات آنها را برطرف نماید. لذا هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر رضایتمندی جنسی زنان بود.
مواد و روشها: پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی با گروه کنترل است که در شهر اراک در سال 1395 انجام گرفت. تعداد 40 خانم از مراجعهکنندگان به پنج مرکز بهداشتی درمانی با توجه به معیارهای ورود و خروج انتخاب و بهطور تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمون، جلسات مشاوره واقعیت درمانی (8 جلسه 90 دقیقه ای، 2 بار در هفته) را دریافت کردند و در گروه کنترل هیچ مداخلهای صورت نگرفت. دادهها توسط فرم مشخصات فردی و پرسشنامه رضایت جنسی لارسون (LSSQ) گردآوری شد که پیش از مداخله و 4 هفته پس از مداخله توسط شرکتکنندگان تکمیل گردید. جهت آنالیز دادهها از نرم افزار SPSS23 استفاده شد.
یافتهها: میانگین نمرات رضایتمندی جنسی گروه مداخله قبل از مشاوره 78/13±81 و گروه کنترل 3/12±85/79 بود و بین آنها اختلاف معناداری وجود نداشت (7/0=P). اما یک ماه بعد از مشاوره واقعیت درمانی، میانگین نمره رضایتمندی جنسی در گروه مداخله 79/13±39/97 و گروه کنترل 5/20±4/85 بود که نشاندهنده اختلاف معنادار بین دو گروه بود (05/0>P).
استنتاج: مطابق با نتایج به دست آمده، مشاوره واقعیت درمانی بر بهبود رضایتمندی جنسی زنان موثر بوده است.

 
متن کامل [PDF 285 kb]   (864 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: مامائی