دوره 27، شماره 150 - ( تیر 1396 )                   جلد 27 شماره 150 صفحات 46-53 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (3213 مشاهده)

سابقه و هدف: استئوپروز یک بیماری استخوانی است که باعث کاهش قدرت استخوان و افزایش خطر شکستگی میشود. شواهدی از همراهی بین سنگ کلیه با کاهش دانسیته استخوان و استئوپروز وجود دارد. هدف از این مطالعه، مقایسه دانسیتومتری استخوانی در زنان مبتلا به سنگ کلیه با زنان بدون سنگ است.

مواد و روشها: مطالعه مقطعی- توصیفی بر روی مراجعهکنندگان به مراکز درمانی شهر ساری در سال 95-1394 انجام شد. 120 زن واجد شرایط در دو گروه مساوی دارای سنگ کلیه و بدون آن از نظر خصوصیات دموگرافیک، انتروپومتریک، بیوشیمی و یافتههای دانسیتومتری مقایسه شدند. متغیرهای کمی با آزمون t-test و متغیرهای کیفی توسط آزمون کای دو(chi-square) به وسیله نرم افزار -19 SPSS بین دو گروه مقایسه گردید.

یافتهها: میانگین سن شرکتکنندگان 8/6 ± 64/53 سال بود و 77 نفر (2/64 درصد) آنان یائسه بودند (39 زن مبتلا به سنگ کلیه و 38 زن غیرمبتلا). فراوانی سابقه فامیلی سنگ کلیه و دفع ادراری کلسیم در زنان دارای سنگ کلیه بهطور واضحی از گروه بدون سنگ بیشتر بود (00/0 P= و 002/0 P=). میانگین دانسیته استخوانی در ناحیه کمر در گروه سنگ کلیه 17/0±851/0 و در گروه بدون سنگ 13/0±946/0 گرم بر سانتیمتر مربع بود (001/0 P=). این مقادیر در نواحی گردن فمور در دو گروه به ترتیب 10/0±748/0 و 13/0±815/0 (003/0 P=) و در کل هیپ 13/0±891/0 و 10/0±965/0 (001/0 P=) بود.

استنتاج: به نظر میرسد وجود سنگ کلیه و دفع بالاتر کلسیم ادراری با دانسیته استخوانی پایینتر همراهی دارد و لذا پیشنهاد میشود در بیماران مبتلا به سنگ کلیه و دفع بالای کلسیم ادراری، بررسی استوپروز زودتر انجام گیرد.

متن کامل [PDF 213 kb]   (618 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: روماتولوژی