دوره 26، شماره 146 - ( اسفند 1395 )                   جلد 26 شماره 146 صفحات 9-21 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (3273 مشاهده)

سابقه و هدف: آسم آلرژیک یک اختلال التهابی مزمن است که با افزایش التهاب مجاری هوایی و پاسخ بیش از حد برونش به محرک‌ها می‌باشد. سلو‌ل‌های اصلی دخیل در پاتوفیزیولوژی آسم، سلول‌های Th1 و Th2 می‌باشند و عملکرد این سلول‌ها تحت تاثیر فاکتورهای رونویسی T-bet و GATA3 می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت بیان ژن‌های T bet،  GATA3در کودکان مبتلا به آسم آلرژیک در مقایسه با گروه شاهد انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش مورد- شاهدی تعداد 24 بیمار مبتلا به آسم آلرژیک و هم‌چنین 10 فرد سالم به عنوان گروه کنترل شرکت داشتند. سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی جدا گردید، RNA آن‌ها استخراج و cDNA سنتز شد و بیان نسبی فاکتورهای نسخه برداری T-bet وGATA3  به وسیله روش  Real time PCRارزیابی شد و ارتباط آن با فاکتورهای خطر آسم با استفاده از آزمون‌های آماری مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که بیان ژن GATA3 در بیماران به میزان 29 برابر افراد شاهد افزایش داشت (002/0p=). در حالی که بیانT-bet  کاهش داشته (43/0) و معنی‌دار نبود (32/0p=). ارزیابی نسبت T-bet/GATA3 نشان داد که در بیماران این نسبت به‌طور معنی‌داری کمتر از افراد شاهد است (0001/0>p).

استنتاج: افزایش بیان GATA3 و کاهش نسبت T-bet/GATA3 بیماران در مقایسه با افراد شاهد نشان از اختلال وضعیت پاسخ‌های ایمنی اختصاصی در آسم دارد. بنابراین هر گونه اقدام درمانی و یا کنترلی می‌بایست بر اصلاح وضعیت عدم تعادل ایجاد شده متمرکز گردد.

واژه‌های کلیدی: آسم آلرژیک، T-bet، GATA3، Real time PCR
متن کامل [PDF 836 kb]   (927 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: ايمونولوژي