دوره 26، شماره 146 - ( اسفند 1395 )                   جلد 26 شماره 146 صفحات 31-46 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (2207 مشاهده)

سابقه و هدف: باکتری‌های اسیدلاکتیک نقش مهمی در زندگی انسان و سایر موجودات زنده بازی می‌کنند. برخی از آن‌ها مانع از فعالیت میکروارگانیسم‌های غیرمفید و بیماری‌زا می‌شوند. باکتری‌های انتروکوکوس، گرم مثبت، کاتالاز منفی، کوکسی شکل، غیر اسپورزا و بی‌هوازی اختیاری هستند. هدف از این مطالعه، جداسازی و شناسایی باکتری‌های پروبیوتیک از شیره درخت بلوط (Quercus brantii var. persica) به‌منظور معرفی باکتری‌های مفید جهت کاربرد در مبارزه بیولوژیک و به‌عنوان باکتری‌های صنعتی بود.

مواد و روش‌ها: باکتری‌های اسیدلاکتیک موجود در شیره‌ی گیاه با روش‌های متداول کشت، خواص بیوشیمیایی و توالی‌یابی SrRNA16 شناسایی شدند. الگوی مقاومت این سویه‌ها نسبت به برخی از آنتی‌بیوتیک‌ها و همچنین وجود ژن‌های بیماری‌زایی  efaA(آنتی‌ژن اندوکاردیتیس)، as ، ace ، esp و gelE به کمک روش PCR مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که از بین 285 کلنی اولیه، تعداد 160 کلنی (1/56 درصد) کاتالاز منفی و گرم مثبت بودند. نتایج توالی‌یابی S rRNA16 نشان داد که باکتری‌های جداسازی شده به گونه‌ی انتروکوکوس فاسیوم تعلق دارند. سویه‌های انتروکوکوس فاسیوم با الگوهای متفاوتی نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های ونکومایسین، آمپی‌سیلین، سیپروفلوکساسین و نیتروفورانتوئین حساس بودند. دو سویه باکتری انتروکوکوس فاسیوم یکی با توانایی تولید گاز Co2 از گلوکز (KX185054) و دیگری ناتوان در تولید گازCo2 (KX185055) شناسایی و توالی آن‌ها در پایگاه NCBI ثبت گردید. در آزمون شناسایی ژن‌های عامل بیماری‌زایی، هر دو سویه‌ تنها دارای ژن efaA (آنتی‌ژن اندوکاردیتیس) بودند.

استنتاج: در نتیجه این مطالعه، دو سویه انتروکوکوس فاسیوم از بلوط جداسازی شدند که می‌توانند کاندید مناسبی برای بررسی‌های بیشتر به عنوان پروبیوتیک و کنترل بیولوژیکی باشند.

متن کامل [PDF 1287 kb]   (611 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل |