دوره 26، شماره 146 - ( اسفند 1395 )                   جلد 26 شماره 146 صفحات 88-99 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (3118 مشاهده)

سابقه و هدف: از مولفه‌های کلیدی در حمایت اجتماعی، نقش اعضای خانواده و دوستان می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین مشارکت خانواده در مراقبت‌های اولیه برکاهش میزان اضطراب ناشی از درد بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه سوختگی انجام شده است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش یک کار آزمایی بالینی تصادفی شاهد دار است. 110 بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه سوختگی بیمارستان زارع ساری با روش نمونه‌گیری غیر تصادفی تدریجی انتخاب و به صورت تصادفی بر اساس جدول اعداد تصادفی به دو گروه شاهد و آزمون هر کدام 55 نفرتخصیص داده شدند. در گروه مداخله از روز چهارم بستری، یکی از اعضای خانواده به مدت پنج روز در جلسات یک ساعته و قبل از پانسمان بر بالین بیمار حاضر شدند. با گروه کنترل طبق روتین بخش (عدم حضور و مشارکت خانواده) رفتار شد. در هر دو گروه پرسشنامه اضطراب ناشی از درد سوختگی از روز سوم تا هشتم پر شد. داده‌ها با آزمون‌های T مستقل، فریدمن و من یو ویتنی و با استفاده از نرم افزار 20SPSS تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: دو گروه از نظر جنس، سن، درصد سوختگی و نوع سوختگی اختلاف آماری معنی‌دار نداشتند. مقایسه روند روزهای مختلف با آزمون فریدمن نشان داد کاهش اضطراب ناشی از درد در گروه آزمون و شاهد اختلاف آماری معنی‌داری داشت(001/0>p). مقایسه میانگین رتبه اضطراب ناشی از درد در طی 5 روز مطالعه با آزمون من یو ویتنی نشان داد که اختلاف آماری معنی‌دار بود(001/0>p).

استنتاج: بر اساس نتایج این مطالعه برای کاهش اضطراب ناشی از درد بیماران سوختگی می‌توان از روش‌های غیر دارویی نظیر مشارکت خانواده در کنار روش‌های دارویی در مراکز سوختگی بهره گرفت.

شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 17N201602297494IRCT

متن کامل [PDF 686 kb]   (986 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل |