دوره 26، شماره 146 - ( اسفند 1395 )                   جلد 26 شماره 146 صفحات 165-172 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (2613 مشاهده)

سابقه و هدف: انتشار مجلات علمی در هر کشور، از مهم‌ترین راه‌های نشر و گسترش علم و دانش شناخته می‌شود. هدف از این  مطالعه مقایسه وضعیت عدم ارجاع در مجلات فارسی و انگلیسی ایرانی حوزه سلامت نمایه شده در پایگاه اسکوپوس در طی سال‌های 2011 تا 2015 بوده است.

مواد و روش‌ها: در مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر 85 مجله فارسی و انگلیسی زبان ایرانی حوزه سلامت که در پایگاه اسکوپوس نمایه شده اند ، مورد بررسی قرار گرفتند.لیست مجلات از بانک نشریات وزارت بهداشت استخراج گردید و هر مجله در پایگاه اسکوپوس مورد جستجو قرار گرفت. اطلاعات پس از وارد کردن در نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 20 توسط آزمون‌های آماری T-test و Mann-Whitney و ضریب همبستگی Pearson مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و
p-value کم‌تر از 05/0 به‌عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: در مجلات فارسی همبستگی مثبت ضعیف (4/0=Pearson Correlation) بین تعداد مقالات منتشر شده و درصد مقالات با حداقل یک ارجاع وجود داشت که از نظر آماری معنی دار نبود (123/0=p) ولی در مجلات انگلیسی همبستگی منفی ضعیف (388/0- =Pearson Correlation) بین تعداد مقالات منتشر شده و درصد مقالات با حداقل یک ارجاع وجود داشت که از نظر آماری معنی‌دار بود (000/0=p).

استنتاج: مجلات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس کشور به زبان انگلیسی، بر اساس دو شاخص SJR و SNIP وضعیت تاثیرگذاری بهتری نسبت به مجلات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس کشور به زبان فارسی دارند و نیز در صد مقالات بدون ارجاع کم‌تری دارند.

متن کامل [PDF 482 kb]   (673 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل |