دوره 26، شماره 146 - ( اسفند 1395 )                   جلد 26 شماره 146 صفحات 118-127 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (3992 مشاهده)

سابقه و هدف: یکی از شاخص‌های سنجش کار آمدی و پیشرفت در بخش بهداشت و درمان رضایت ارباب رجوع از خدمات بیمارستان‌ها است که برای ارتقای آن، طرح تکریم ارباب رجوع پیشنهاد شده است. با توجه به اهمیت مشتری مداری در جهان امروز، درصدد برآمدیم تا میزان اجرای آن را در در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری همگام با اجرای طرح تحول سلامت در بخش‌های بستری در سال 1394 بررسی نماییم.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که به روش مقطعی انجام گرفته و جامعه هدف آن، بیمارستان امام خمینی (ره) ساری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران می‌باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای بود که توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران ارسال شده است و روایی آن توسط پژوهشگران نیز با آلفا کرونباخ نیز انجام و مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش 2800نفر و نمونه 328 نفر است که به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده ها با شاخص گرایش مرکزی (میانگین، فراوانی و درصد) با استفاده از نرم افزار SPSS 20 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: در بخش خدمات بیمارستانی در مجموع رضایتمندی 83/43 درصد (005/0p<)، در بخش خدمات پرستاری 46/53 درصد و در بخش پزشکی 15/68 درصد رضایت کامل وجود دارد.

استنتاج: اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران، همگام با اجرای طرح تحول سلامت با موفقیت همراه بوده است. با استقرار برنامه تحول در نظام ارتقاء سلامت، اجرای کامل طرح هتلینگ بیمارستانی به عنوان موارد مهم در طرح تکریم ارباب رجوع و ایجاد نظارت و بازرسی مداوم و منظم برای بیمارستان شاهد توفیق در اجرای این طرح خواهیم بود.

متن کامل [PDF 699 kb]   (886 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل |