دوره 27، شماره 157 - ( بهمن 1396 )                   جلد 27 شماره 157 صفحات 181-193 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1671 مشاهده)
سابقه و هدف: به منظور افزایش پاسخگویی بیمارستان‌ها و تضمین دریافت خدمات درمانی مناسب در هر ساعت شبانه روز، پزشک مقیم در ساعات غیر اداری در بیمارستان حضور فیزیکی فعال داشته و اقدامات تشخیصی و درمانی مورد نیاز بیماران مرتبط با زمینه تخصصی خود را انجام خواهد داد.هدف از مطالعه تحلیل اجرای برنامه مقیمی پزشکان متخصص در استان مازندران بود.
مواد و روشها: مطالعه حاضر از نوع مطالعه کیفی است. مشارکت کنندگان 27 نفر خبره از مدیران دانشگاه، بیمارستان و پزشکان متخصص بودند. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته به صورت مبتنی بر هدف و روش گلوله برفی جمع‌آوری شد و تا اشباع داده‌ها ادامه یافت. سپس پیاده کردن مصاحبه‌ها، تعیین واحدهای معنایی، کدگذاری، دسته بندی بر اساس تشابه و تناسب، شناسایی درون مایه‌ها انجام و با استفاده از روش تحلیل محتوا درون مایه‌ها تحلیل و تفسیر شد.
یافتهها: در مطالعه حاضر با بهرهگیری از تحلیل چارچوبی برنامه مقیمی 13 درونمایه اصلی و 47 درونمایه فرعی استخراج گردید. این برنامه موجب بهبود درون مایههای مرتبط با پاسخگویی مراکز ، شاخصها و فرایندها گردید. ولی در مورد درون مایههایی نظیر تامین منابع ، زیر ساختها، نظارت ، نحوه اجرا و پرداختی به پزشکان توجه جدی  نیاز است.
استنتاج: با توجه به فرصت و تهدیدها ، قوت و ضعف های اجرای برنامه مقیمی پزشکان متخصص در بیمارستانها، یافتهها میتواند رویکرد جامعتری نسبت به وضعیت موجود که تصویری ازادراک مدیران و خبرگان نظام سلامت که در مواجهه با اجرای طرح بوده اند ارائه دهد.
 
متن کامل [PDF 308 kb]   (379 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: سیاست گذاری و مدیریت