دوره 27، شماره 157 - ( بهمن 1396 )                   جلد 27 شماره 157 صفحات 157-170 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1549 مشاهده)

سابقه و هدف: تبعیت ضعیف از برنامه‌های درمانی یکی از مشکلات عمده در بیماران همودیالیزی است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مشاوره و پیگیری تلفنی بر تبعیت درمانی و کفایت دیالیز در بیماران تحت همودیالیز مزمن انجام شد.

مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، با نمونه گیری در دسترس در هر گروه آزمون و کنترل، 43 بیمار تحت همودیالیز مورد بررسی قرار گرفتند. در گروه آزمون، مشاوره حضوری، به همراه سه مرحله برنامه غذایی داده می شد. سپس این بیماران به مدت 12 هفته، ( در مجموع 28 بار) پیگیری تلفنی می شدند. پرسش نامه تبعیت درمانی End- Stage Renal Disease Adherence Questionnaire ((ESRD-AQ  و نیز کفایت دیالیز با استفاده از دو شاخص URR و Kt/V قبل از مداخله، هفته ی چهارم، هشتم و دوازدهم در هر دو گروه تکمیل شد. نتایج به دست آمده با آزمون های آماری کای اسکوئر، تست دقیق فیشر و آنالیز واریانس در اندازه های تکراری تحلیل شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که  میزان درک، فهم و رفتارهای تبعیت درمانی در گروه آزمون در 4، 8 و 12 هفته بعد از مداخله نسبت به گروه کنترل افزایش معنادار آماری داشت (005/0Pvalue<). هم چنین میزان کفایت دیالیز با دو شاخص URR و Kt/V در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل در هفته ی 4، 8 و 12 افزایش معنادار آماری نشان داد.

استنتاج: با توجه به نتایج این مطالعه، پیشنهاد می شود، برنامه مشاوره و پیگیری تلفنی به عنوان یک روش بهبود تبعیت درمانی بیماران دیالیزی در نظر گرفته شود.

متن کامل [PDF 368 kb]   (300 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: نفرولوژی