دوره 24، شماره 121 - ( بهمن 1393 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS

مقـالات پژوهشـي


XML [English Abstract] بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم K23 E پروموتور ژن 11 kcnj و دیابت نوع 2
ص. 1-8
چکیده (2148 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (550 دریافت)  

XML [English Abstract] اثر روغن حیوانی، روغن زیتون و جو بر پروفایل های لیپیدی خون و بافت قلب در موش رت نر بالغ
ص. 9-20
چکیده (1570 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (613 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی ارتباط بین میزان هوموسیستئین سرم با ایجاد آترواسکلروز در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
ص. 21-30
چکیده (2084 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (620 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی عوامل خطر بر زمان بقای لوسمی حاد کودکان با استفاده از مدل ریسک رقابتی
ص. 31-38
چکیده (1955 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (674 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی اثر عصاره دانه گیاه کاسنی (Cichorium intybus L.) روی سمیت سلولی ناشی از بلئومایسین در سلول های نرمال و سرطانی
ص. 39-47
چکیده (1976 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (610 دریافت)  

XML [English Abstract] سنتز مشتقات جدید 2 و 3-دی آریل کینوکسالین و کینوکسالین اکسید با پتانسیل اثرات ضد سرطانی و ضد میکروبی
ص. 48-54
چکیده (1860 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (521 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی اثر فرکشن کلروفرمی میوه گیاه خارخاسک برتکثیر، چرخه‌ی سلولی و القای آپوپتوز در سلول های AGS آدنوکارسینومای معده
ص. 55-65
چکیده (2598 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (771 دریافت)  

XML [English Abstract] ویژگی های دموگرافیک و کلینیکی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال
ص. 66-73
چکیده (1914 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (458 دریافت)  

XML [English Abstract] تاثیر گلوسیر 13/50 بر سرعت آزاد شدن ناپروکسن از پراکندگی های جامد تهیه شده با پلی اتیلن گلیکول 4000
ص. 74-85
چکیده (1916 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (450 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی اثر تجویز سیستمیک مفلوکین بر علائم قطع مصرف مرفین در موش صحرائی
ص. 86-93
چکیده (1801 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (412 دریافت)  

XML [English Abstract] مقایسه اثر ضد دردی سه داروی ایبوپروفن، سلکوکسیب و استامینوفن کدئین بعد از جراحی دندان عقل نهفته پایین
ص. 94-102
چکیده (2181 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (534 دریافت)  

XML [English Abstract] فرمولاسیون و ارزیابی فراورده ژل شونده در محل از فلوکونازول
ص. 103-112
چکیده (1725 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (612 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی مولکولی و تعیین تایپ‌های SCCmec در استافیلوکوکوس اورئوس‌های مقاوم به متی سیلین جدا شده از پرسنل بیمارستان‌های آموزشی درمانی استان زنجان
ص. 113-122
چکیده (2128 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (593 دریافت)  

XML [English Abstract] تهیه و ارزیابی فراورده چشمی ژل شونده در محل دیکلوفناک سدیم
ص. 123-130
چکیده (2081 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (622 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی راندمان حذف آنتی بیوتیک مترونیدازول از محلول های آبی با استفاده از فرایند ازن زنی
ص. 131-140
چکیده (2476 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (973 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی اثر محافظتی عصاره متانولی و آب داغ قارچ دارویی ترامتس ورسیکالر بر سمیت کبدی ناشی از اتانول درموش سوری
ص. 141-151
چکیده (2102 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (545 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی فعالیت ضد میکروبی فرآورده‌های طبیعی گونه‌های باسیلوس جدا شده از رسوبات بستر دریای مازندران
ص. 152-160
چکیده (1683 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (456 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر عصاره های گال مازو بلوط بر رشد و تشکیل بیوفیلم استرپتوکوکوس موتانس
ص. 161-171
چکیده (2270 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (644 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی معادلات تعادلی و سینتیکی حذف رنگ شاخص متیلن بلو با استفاده از کربن فعال شده از پوست میوه بلوط
ص. 172-187
چکیده (2561 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (717 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی شیوع بی اختیاری ادراری در زنان مراجعه کننده به درمانگاه اختلالات کف لگن
ص. 189-196
چکیده (1856 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (584 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی میزان کارایی سیستم یورواسکور در پیش بینی مرگ و میر یک ماهه بیماران تحت جراحی قلب
ص. 197-205
چکیده (1733 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (423 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی تأثیر تحریک چندحسی بر تعداد ضربان قلب ناشی از معاینه چشم جهت غربالگری رتینوپاتی نارسی در نوزادان نارس
ص. 206-216
چکیده (1747 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (451 دریافت)  

XML [English Abstract] ﺗﺠﻤﻊ میزان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ خاک زراعی با کاربرد لجن و پساب شهرک صنعتی آق قلا
ص. 217-226
چکیده (1824 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (515 دریافت)  

XML [English Abstract] شناسایی و تعیین غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه‌ای در آب چاه‌های مجاور جایگاه‌های سوخت شهر همدان (91-1390)
ص. 227-238
چکیده (1633 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (595 دریافت)  

XML [English Abstract] برآورد تعداد بیماری و مرگ ناشی از آلایندهNO2 در هوای پنج کلان شهر ایران در سال 1390 با استفاده از مدل AirQ
ص. 239-249
چکیده (2416 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (638 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی عملکرد کربن فعال تهیه شده از درخت سپیدار در حذف فنل از محلول آبی
ص. 250-263
چکیده (1711 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (463 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی کیفیت میکروبی، فیزیکوشیمیایی و غلظت فلزات سنگین آب‌های بطری‌شده
ص. 264-274
چکیده (1573 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (450 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی تغییرات کیفیت فیزیکوشیمیایی آب زیرزمینی حوزه آبخیز قره سو در یک دوره زمانی ده ساله 91-82
ص. 275-287
چکیده (1701 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (567 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی تاثیر آموزش در ابتدای دوران والدی بر نگرانی زنان نخست زا در ایفای نقش مادری
ص. 288-299
چکیده (1720 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (503 دریافت)  

XML [English Abstract] سنجش عوامل موثر بر رضایت مندی بیماران بستری از کیفیت خدمات ارائه شده، بر اساس مدل سروکوال
ص. 299-308
چکیده (1733 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (607 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی عملکرد جنسی زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک
ص. 309-316
چکیده (1756 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (462 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی شیوع افسردگی در بیماران دیالیزی در ایران (1392-1378): یک مطالعه سیستماتیک و متاآنالیز
ص. 317-325
چکیده (2038 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (765 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی یافته های بالینی، آزمایشگاهی و سرانجام بیماران مبتلا به آنتراکس
ص. 326-332
چکیده (1634 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (456 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی جذب رنگ بازیک بنفش 16 از محلول آبی توسط نانو کامپوزیت مغناطیسی کربن فعال- آهن صفر (PAC-Fe0) به روش سطح پاسخ: مطالعه ایزوترم و سینتیک
ص. 333-347
چکیده (2808 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (949 دریافت)  

XML [English Abstract] ارزیابی مدل کاکس طبقه بندی شده و کاربرد آن در شناسایی عوامل موثر بر بستری مجدد بیماران آسمی
ص. 348-354
چکیده (2108 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (509 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی میزان شیوع سرمی عفونت توکسوکارا در افراد بزرگسال دارای ائوزینوفیلی در شهرستان بابل- سال 1392
ص. 355-362
چکیده (2085 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (587 دریافت)  


مقالات گزارش کوتاه


XML [English Abstract] بررسی غلظت فلزات سنگین (روی، مس، سرب، کادمیوم و نیکل) در بافت عضله میگوی موزی و مقایسه آن با استانداردهای بهداشتی
ص. 363-367
چکیده (2208 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (516 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی الگوهای شریان کرونری در جمعیتی از نوزادان مبتلا به جابجایی شریان های بزرگ
ص. 368-373
چکیده (1786 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (488 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی عوامل خطر تنگی برگشت‌ناپذیر راه‌ هوایی در بیماران مبتلا به آسم شدید
ص. 374-379
چکیده (1775 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (475 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی دموگرافیک بیماران تحت همودیالیز در شهر ساری در سال 1392
ص. 380-385
چکیده (1611 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (386 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی تاثیر روش درمانی همراه با افزایش محدودیت بر قدرت و زبردستی اندام فوقانی بزرگسالان همی پلژی
ص. 386-391
چکیده (1746 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (362 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی آلاینده های شاخص هوای داخل و خارج منازل مسکونی شهری
ص. 392-399
چکیده (1229 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (426 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی آلودگی میکروبی کرم های مرطوب کننده موجود در بازار ایران
ص. 400-405
چکیده (1979 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (520 دریافت)  


مقـاله گزارش مورد


XML [English Abstract] سارکوم اندومتر فاقد تمایز
ص. 406-413
چکیده (1526 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (489 دریافت)  


مقـالات مروری


XML [English Abstract] اینترفرون ها در بیماری‌های خود ایمن: دوست یا دشمن
ص. 414-430
چکیده (2033 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (594 دریافت)  

XML [English Abstract] کاربرد نانوحامل ها در ایمنی زایی علیه بیماری ها
ص. 431-445
چکیده (1858 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (626 دریافت)  

XML [English Abstract] مروری بر وضعیت کنونی بیماری درماتیت سرکری: زئونوز فراموش شده در ایران و جهان
ص. 446-460
چکیده (2571 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (612 دریافت)  

XML [English Abstract] نگرشی بر سیر تکاملی و کاربردهای بالینی اکسیژناتورها: گذشته، حال و آینده
ص. 461-480
چکیده (2127 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (517 دریافت)  

XML [English Abstract] انتشار جغرافیایی بیماری انتروبیوزیس در استان مازندران از سال 1370- لغایت 1392
ص. 481-489
چکیده (2356 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (630 دریافت)  


نامه تحقیقی


XML [English Abstract] مقایسه تاثیر آموزش چهره به چهره و پمفلت برمبنای مدل اعتقاد بهداشتی بر بکارگیری عوامل پیشگیری کننده از استئوپروز در زنان یائسه
ص. 490-491
چکیده (1577 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (528 دریافت)  


Export as: HTML | XML | RSS

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb