دوره 24، شماره 121 - ( بهمن 1393 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS

مقـالات پژوهشـي


XML [English Abstract] بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم K23 E پروموتور ژن 11 kcnj و دیابت نوع 2
ص. 1-8
چکیده (2093 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (547 دریافت)  

XML [English Abstract] اثر روغن حیوانی، روغن زیتون و جو بر پروفایل های لیپیدی خون و بافت قلب در موش رت نر بالغ
ص. 9-20
چکیده (1564 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (611 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی ارتباط بین میزان هوموسیستئین سرم با ایجاد آترواسکلروز در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
ص. 21-30
چکیده (2080 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (615 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی عوامل خطر بر زمان بقای لوسمی حاد کودکان با استفاده از مدل ریسک رقابتی
ص. 31-38
چکیده (1946 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (670 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی اثر عصاره دانه گیاه کاسنی (Cichorium intybus L.) روی سمیت سلولی ناشی از بلئومایسین در سلول های نرمال و سرطانی
ص. 39-47
چکیده (1970 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (605 دریافت)  

XML [English Abstract] سنتز مشتقات جدید 2 و 3-دی آریل کینوکسالین و کینوکسالین اکسید با پتانسیل اثرات ضد سرطانی و ضد میکروبی
ص. 48-54
چکیده (1851 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (518 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی اثر فرکشن کلروفرمی میوه گیاه خارخاسک برتکثیر، چرخه‌ی سلولی و القای آپوپتوز در سلول های AGS آدنوکارسینومای معده
ص. 55-65
چکیده (2587 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (767 دریافت)  

XML [English Abstract] ویژگی های دموگرافیک و کلینیکی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال
ص. 66-73
چکیده (1909 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (456 دریافت)  

XML [English Abstract] تاثیر گلوسیر 13/50 بر سرعت آزاد شدن ناپروکسن از پراکندگی های جامد تهیه شده با پلی اتیلن گلیکول 4000
ص. 74-85
چکیده (1902 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (447 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی اثر تجویز سیستمیک مفلوکین بر علائم قطع مصرف مرفین در موش صحرائی
ص. 86-93
چکیده (1794 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (407 دریافت)  

XML [English Abstract] مقایسه اثر ضد دردی سه داروی ایبوپروفن، سلکوکسیب و استامینوفن کدئین بعد از جراحی دندان عقل نهفته پایین
ص. 94-102
چکیده (2168 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (528 دریافت)  

XML [English Abstract] فرمولاسیون و ارزیابی فراورده ژل شونده در محل از فلوکونازول
ص. 103-112
چکیده (1713 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (609 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی مولکولی و تعیین تایپ‌های SCCmec در استافیلوکوکوس اورئوس‌های مقاوم به متی سیلین جدا شده از پرسنل بیمارستان‌های آموزشی درمانی استان زنجان
ص. 113-122
چکیده (2120 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (585 دریافت)  

XML [English Abstract] تهیه و ارزیابی فراورده چشمی ژل شونده در محل دیکلوفناک سدیم
ص. 123-130
چکیده (2070 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (614 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی راندمان حذف آنتی بیوتیک مترونیدازول از محلول های آبی با استفاده از فرایند ازن زنی
ص. 131-140
چکیده (2475 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (969 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی اثر محافظتی عصاره متانولی و آب داغ قارچ دارویی ترامتس ورسیکالر بر سمیت کبدی ناشی از اتانول درموش سوری
ص. 141-151
چکیده (2089 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (541 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی فعالیت ضد میکروبی فرآورده‌های طبیعی گونه‌های باسیلوس جدا شده از رسوبات بستر دریای مازندران
ص. 152-160
چکیده (1678 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (451 دریافت)  

XML [English Abstract] تأثیر عصاره های گال مازو بلوط بر رشد و تشکیل بیوفیلم استرپتوکوکوس موتانس
ص. 161-171
چکیده (2265 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (640 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی معادلات تعادلی و سینتیکی حذف رنگ شاخص متیلن بلو با استفاده از کربن فعال شده از پوست میوه بلوط
ص. 172-187
چکیده (2555 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (714 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی شیوع بی اختیاری ادراری در زنان مراجعه کننده به درمانگاه اختلالات کف لگن
ص. 189-196
چکیده (1848 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (577 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی میزان کارایی سیستم یورواسکور در پیش بینی مرگ و میر یک ماهه بیماران تحت جراحی قلب
ص. 197-205
چکیده (1723 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (420 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی تأثیر تحریک چندحسی بر تعداد ضربان قلب ناشی از معاینه چشم جهت غربالگری رتینوپاتی نارسی در نوزادان نارس
ص. 206-216
چکیده (1737 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (447 دریافت)  

XML [English Abstract] ﺗﺠﻤﻊ میزان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ خاک زراعی با کاربرد لجن و پساب شهرک صنعتی آق قلا
ص. 217-226
چکیده (1819 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (512 دریافت)  

XML [English Abstract] شناسایی و تعیین غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه‌ای در آب چاه‌های مجاور جایگاه‌های سوخت شهر همدان (91-1390)
ص. 227-238
چکیده (1629 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (594 دریافت)  

XML [English Abstract] برآورد تعداد بیماری و مرگ ناشی از آلایندهNO2 در هوای پنج کلان شهر ایران در سال 1390 با استفاده از مدل AirQ
ص. 239-249
چکیده (2406 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (634 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی عملکرد کربن فعال تهیه شده از درخت سپیدار در حذف فنل از محلول آبی
ص. 250-263
چکیده (1705 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (462 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی کیفیت میکروبی، فیزیکوشیمیایی و غلظت فلزات سنگین آب‌های بطری‌شده
ص. 264-274
چکیده (1561 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (447 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی تغییرات کیفیت فیزیکوشیمیایی آب زیرزمینی حوزه آبخیز قره سو در یک دوره زمانی ده ساله 91-82
ص. 275-287
چکیده (1696 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (562 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی تاثیر آموزش در ابتدای دوران والدی بر نگرانی زنان نخست زا در ایفای نقش مادری
ص. 288-299
چکیده (1716 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (502 دریافت)  

XML [English Abstract] سنجش عوامل موثر بر رضایت مندی بیماران بستری از کیفیت خدمات ارائه شده، بر اساس مدل سروکوال
ص. 299-308
چکیده (1727 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (604 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی عملکرد جنسی زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک
ص. 309-316
چکیده (1750 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (460 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی شیوع افسردگی در بیماران دیالیزی در ایران (1392-1378): یک مطالعه سیستماتیک و متاآنالیز
ص. 317-325
چکیده (2034 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (759 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی یافته های بالینی، آزمایشگاهی و سرانجام بیماران مبتلا به آنتراکس
ص. 326-332
چکیده (1621 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (455 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی جذب رنگ بازیک بنفش 16 از محلول آبی توسط نانو کامپوزیت مغناطیسی کربن فعال- آهن صفر (PAC-Fe0) به روش سطح پاسخ: مطالعه ایزوترم و سینتیک
ص. 333-347
چکیده (2802 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (945 دریافت)  

XML [English Abstract] ارزیابی مدل کاکس طبقه بندی شده و کاربرد آن در شناسایی عوامل موثر بر بستری مجدد بیماران آسمی
ص. 348-354
چکیده (2105 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (506 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی میزان شیوع سرمی عفونت توکسوکارا در افراد بزرگسال دارای ائوزینوفیلی در شهرستان بابل- سال 1392
ص. 355-362
چکیده (2082 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (582 دریافت)  


مقالات گزارش کوتاه


XML [English Abstract] بررسی غلظت فلزات سنگین (روی، مس، سرب، کادمیوم و نیکل) در بافت عضله میگوی موزی و مقایسه آن با استانداردهای بهداشتی
ص. 363-367
چکیده (2204 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (513 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی الگوهای شریان کرونری در جمعیتی از نوزادان مبتلا به جابجایی شریان های بزرگ
ص. 368-373
چکیده (1783 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (487 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی عوامل خطر تنگی برگشت‌ناپذیر راه‌ هوایی در بیماران مبتلا به آسم شدید
ص. 374-379
چکیده (1765 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (472 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی دموگرافیک بیماران تحت همودیالیز در شهر ساری در سال 1392
ص. 380-385
چکیده (1606 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (383 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی تاثیر روش درمانی همراه با افزایش محدودیت بر قدرت و زبردستی اندام فوقانی بزرگسالان همی پلژی
ص. 386-391
چکیده (1739 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (362 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی آلاینده های شاخص هوای داخل و خارج منازل مسکونی شهری
ص. 392-399
چکیده (1226 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (423 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی آلودگی میکروبی کرم های مرطوب کننده موجود در بازار ایران
ص. 400-405
چکیده (1962 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (516 دریافت)  


مقـاله گزارش مورد


XML [English Abstract] سارکوم اندومتر فاقد تمایز
ص. 406-413
چکیده (1522 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (488 دریافت)  


مقـالات مروری


XML [English Abstract] اینترفرون ها در بیماری‌های خود ایمن: دوست یا دشمن
ص. 414-430
چکیده (2028 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (593 دریافت)  

XML [English Abstract] کاربرد نانوحامل ها در ایمنی زایی علیه بیماری ها
ص. 431-445
چکیده (1852 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (625 دریافت)  

XML [English Abstract] مروری بر وضعیت کنونی بیماری درماتیت سرکری: زئونوز فراموش شده در ایران و جهان
ص. 446-460
چکیده (2560 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (608 دریافت)  

XML [English Abstract] نگرشی بر سیر تکاملی و کاربردهای بالینی اکسیژناتورها: گذشته، حال و آینده
ص. 461-480
چکیده (2122 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (515 دریافت)  

XML [English Abstract] انتشار جغرافیایی بیماری انتروبیوزیس در استان مازندران از سال 1370- لغایت 1392
ص. 481-489
چکیده (2345 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (628 دریافت)  


نامه تحقیقی


XML [English Abstract] مقایسه تاثیر آموزش چهره به چهره و پمفلت برمبنای مدل اعتقاد بهداشتی بر بکارگیری عوامل پیشگیری کننده از استئوپروز در زنان یائسه
ص. 490-491
چکیده (1574 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (526 دریافت)  


Export as: HTML | XML | RSS

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb