دوره 21، شماره 1 - ( ویژه نامه 1390 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS
XML [English Abstract] بررسی فراوانی بروز مارکرهای E-Cadherin , Dysadherinدر کارسینوم های پستان
ص. 2-7
چکیده (8600 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1285 دریافت)  

XML [English Abstract] اپیدمیولوژی عوامل مرتبط با بیماریابی و نتایج درمان بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت با استفاده از آنالیز تک متغیره و چند متغیره
ص. 9-18
چکیده (11498 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1215 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی میزان آرسنیک، کادمیوم و سرب در خاک و آب زیرزمینی و ارتباط آن با کود شیمیایی در خاک شالیزاری
ص. 20-28
چکیده (12587 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (2710 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی اثر محافظتی ویتامین‌های E ، C و A بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در گلبول‌های قرمز موش صحرایی مواجهه یافته با سم دیازینون
ص. 30-38
چکیده (16891 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1765 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی عملکرد سیستم ترکیبی GAC-SBR در حذف رنگ راکتیو یلو3 و دیسپرس یلو3 از فاضلاب
ص. 41-49
چکیده (11035 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1539 دریافت)  

XML [English Abstract] مقایسه تأثیر Tumor Necrosis Factor-α، Monocyte Conditioned Medium و polyinosinic-polycytidylic acid در بلوغ سلول‌های دندریتیک
ص. 49-64
چکیده (10532 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1223 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی شیوع علائم افسردگی در مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه در کلینیک روان‌پزشکی کو دک و نوجوان شهرستان ساری
ص. 72-66
چکیده (8321 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1442 دریافت)  

XML [English Abstract] جداسازی و تعیین هویت انگل لیشمانیا میجر و لیشمانیا تورانیکا در پشه خاکی فلبوتوموس پاپاتاسی استان گلستان
ص. 74-83
چکیده (9665 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1615 دریافت)  

XML [English Abstract] شناسایی و تعیین گونه عامل لیشمانیوز پوستی با استفاده از روش PCR اختصاصی
ص. 85-92
چکیده (10951 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1808 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی روند آلودگی نفتی با وجود کنوانسیون‌های بین‌المللی مبنی بر جلوگیری و رفع آن‌ها
ص. 94-101
چکیده (8405 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1482 دریافت)  

XML [English Abstract] روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء‌دهنده سلامت
ص. 102-113
چکیده (26736 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (9845 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی بروز اشتباهات دارویی پرستاران در بخش مراقبت ویژه
ص. 115-119
چکیده (15759 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (3080 دریافت)  

XML [English Abstract] مقایسه اثر مرفین اینترپلورال و مرفین وریدی بر درد پس از جراحی از طریق ویدئو توراکوسکوپی
ص. 120-129
چکیده (11937 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1100 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی کمی و کیفی آلکالوئیدهای پیرولیزیدینی در اندام‌های ریشه، برگ،گلبرگ‌ها و بذور گیاه دارویی گاو زبان ایرانی
ص. 131-137
چکیده (15153 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1446 دریافت)  

XML [English Abstract] اثربخشی زنجبیل در بیماران مبتلا به آسم
ص. 137-140
چکیده (14329 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1301 دریافت)  

XML [English Abstract] تجزیه و تحلیل مفهوم مراقبت پرستاری: ارائه یک مدل هیبرید
ص. 153-164
چکیده (14397 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (4663 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی تفکر انتقادی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سال 1389
ص. 166-173
چکیده (10017 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (2097 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی انتشار ژن ant(2′′)-Ia در اشریشیا کلی‌های مقاوم به آمینوگلیکوزید جدا شده از ادرار به روش PCR
ص. 175-182
چکیده (10439 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1355 دریافت)  

XML [English Abstract] اندازه گیری فلزات سنگین در آب، رسوب و پرنده وحشی چنگر در حاشیه جنوب شرقی دریای خزر
ص. 184-194
چکیده (13109 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (2471 دریافت)  

XML [English Abstract] تعیین مقدار میزان آتروپین گیاه تراریخت و باززائی شده Datura metel L. به روش TLC
ص. 196-202
چکیده (8655 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1362 دریافت)  

XML [English Abstract] تبیین تجارب زیسته تغییرات روانی- عاطفی زنان سالمند: یک مطالعه کیفی
ص. 203-216
چکیده (12062 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1753 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی تأثیر نوع و میزان پلیمر بر پایداری فیزیکی حالت جامد و انحلال قرص‌های آهسته رهش دیلتیازم
ص. 216-226
چکیده (8822 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1168 دریافت)  

XML [English Abstract] اندازه گیری باقیمانده نیترات و نیتریت سدیم در فرآورده‌های گوشتی تولیدی بعضی از شهرهای استان مازندران در نیمه دوم‌ سال 1387
ص. 228-233
چکیده (12772 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (2414 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی فراوانی انواع MS در بیماران مبتلا به MS با و بدون تشنج استان گیلان
ص. 235-242
چکیده (7769 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1040 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی پدیدارشناسانه روابط خانوادگی و اجتماعی بیماران مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس
ص. 244-252
چکیده (9228 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1337 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی میزان هوش هیجانی و عزت نفس در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1389
ص. 254-261
چکیده (14221 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (3615 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی فراوانی کریپتوسپوریدیوم در بیماران مبتلا به گاستروآنتریت 138
ص. 261-270
چکیده (12378 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1340 دریافت)  

XML [English Abstract] مقایسه نگرش جنسی در زوجین بارور و نابارور
ص. 271-281
چکیده (10491 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1479 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی اثر درمانی سایتوکین IL22 بر زخم ناشی از لیشمانیا ماژور در موش BALB/c
ص. 282-292
چکیده (11275 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1201 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی اکتشافی متغیرهای روان شناختی پیش بینی‌کننده پیروی از درمان و کیفیت زندگی در بیماران کلیوی تحت همودیالیز
ص. 294-305
چکیده (11166 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1705 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی ارتباط پلی مرفیسم ژن Fas/CD95 و آدنوکارسینوم معده
ص. 307-304
چکیده (11531 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1196 دریافت)  

XML [English Abstract] گزارش یک مورد کرتری اتریاتوم همراه با افزایش فشار شریان ریوی
ص. 319-321
چکیده (14206 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (993 دریافت)  

XML [English Abstract] همراهی آرتریت روماتوئید و نقرس: گزارش مورد و مروری بر مقالات
ص. 320-324
چکیده (7762 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1182 دریافت)  

XML [English Abstract] گزارش اولین مورد کومدونووس با انتشار وسیع اندام تحتانی، ناحیه واژینال و قسمت تحتانی شکم در ایران
ص. 329-333
چکیده (6940 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (986 دریافت)  

XML [English Abstract] قابلیت MRI در بررسی آسیب های غضروف مفصلی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت مفصل زانو: مروری نظام مند بر مطالعات گذشته
ص. 332-342
چکیده (9342 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1311 دریافت)  

XML [English Abstract] اندازه گیری بیومارکرهای قلبی بعد از آنژیوپلاستی و ارزش پیش آگهی آن
ص. 344-352
چکیده (9285 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1245 دریافت)  


Export as: HTML | XML | RSS

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb