دوره 21، شماره 1 - ( ویژه نامه 1390 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS
XML [English Abstract] بررسی فراوانی بروز مارکرهای E-Cadherin , Dysadherinدر کارسینوم های پستان
ص. 2-7
چکیده (8322 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1211 دریافت)  

XML [English Abstract] اپیدمیولوژی عوامل مرتبط با بیماریابی و نتایج درمان بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت با استفاده از آنالیز تک متغیره و چند متغیره
ص. 9-18
چکیده (11124 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1162 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی میزان آرسنیک، کادمیوم و سرب در خاک و آب زیرزمینی و ارتباط آن با کود شیمیایی در خاک شالیزاری
ص. 20-28
چکیده (12160 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (2615 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی اثر محافظتی ویتامین‌های E ، C و A بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در گلبول‌های قرمز موش صحرایی مواجهه یافته با سم دیازینون
ص. 30-38
چکیده (16204 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1686 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی عملکرد سیستم ترکیبی GAC-SBR در حذف رنگ راکتیو یلو3 و دیسپرس یلو3 از فاضلاب
ص. 41-49
چکیده (10561 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1427 دریافت)  

XML [English Abstract] مقایسه تأثیر Tumor Necrosis Factor-α، Monocyte Conditioned Medium و polyinosinic-polycytidylic acid در بلوغ سلول‌های دندریتیک
ص. 49-64
چکیده (10194 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1146 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی شیوع علائم افسردگی در مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه در کلینیک روان‌پزشکی کو دک و نوجوان شهرستان ساری
ص. 72-66
چکیده (8035 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1372 دریافت)  

XML [English Abstract] جداسازی و تعیین هویت انگل لیشمانیا میجر و لیشمانیا تورانیکا در پشه خاکی فلبوتوموس پاپاتاسی استان گلستان
ص. 74-83
چکیده (9227 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1561 دریافت)  

XML [English Abstract] شناسایی و تعیین گونه عامل لیشمانیوز پوستی با استفاده از روش PCR اختصاصی
ص. 85-92
چکیده (10526 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1692 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی روند آلودگی نفتی با وجود کنوانسیون‌های بین‌المللی مبنی بر جلوگیری و رفع آن‌ها
ص. 94-101
چکیده (8052 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1401 دریافت)  

XML [English Abstract] روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء‌دهنده سلامت
ص. 102-113
چکیده (25990 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (9362 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی بروز اشتباهات دارویی پرستاران در بخش مراقبت ویژه
ص. 115-119
چکیده (15358 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (2953 دریافت)  

XML [English Abstract] مقایسه اثر مرفین اینترپلورال و مرفین وریدی بر درد پس از جراحی از طریق ویدئو توراکوسکوپی
ص. 120-129
چکیده (11369 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1026 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی کمی و کیفی آلکالوئیدهای پیرولیزیدینی در اندام‌های ریشه، برگ،گلبرگ‌ها و بذور گیاه دارویی گاو زبان ایرانی
ص. 131-137
چکیده (14737 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1332 دریافت)  

XML [English Abstract] اثربخشی زنجبیل در بیماران مبتلا به آسم
ص. 137-140
چکیده (14102 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1257 دریافت)  

XML [English Abstract] تجزیه و تحلیل مفهوم مراقبت پرستاری: ارائه یک مدل هیبرید
ص. 153-164
چکیده (13868 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (4376 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی تفکر انتقادی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سال 1389
ص. 166-173
چکیده (9667 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (2009 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی انتشار ژن ant(2′′)-Ia در اشریشیا کلی‌های مقاوم به آمینوگلیکوزید جدا شده از ادرار به روش PCR
ص. 175-182
چکیده (10024 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1301 دریافت)  

XML [English Abstract] اندازه گیری فلزات سنگین در آب، رسوب و پرنده وحشی چنگر در حاشیه جنوب شرقی دریای خزر
ص. 184-194
چکیده (12765 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (2395 دریافت)  

XML [English Abstract] تعیین مقدار میزان آتروپین گیاه تراریخت و باززائی شده Datura metel L. به روش TLC
ص. 196-202
چکیده (8281 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1275 دریافت)  

XML [English Abstract] تبیین تجارب زیسته تغییرات روانی- عاطفی زنان سالمند: یک مطالعه کیفی
ص. 203-216
چکیده (11507 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1669 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی تأثیر نوع و میزان پلیمر بر پایداری فیزیکی حالت جامد و انحلال قرص‌های آهسته رهش دیلتیازم
ص. 216-226
چکیده (8407 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1081 دریافت)  

XML [English Abstract] اندازه گیری باقیمانده نیترات و نیتریت سدیم در فرآورده‌های گوشتی تولیدی بعضی از شهرهای استان مازندران در نیمه دوم‌ سال 1387
ص. 228-233
چکیده (12453 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (2301 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی فراوانی انواع MS در بیماران مبتلا به MS با و بدون تشنج استان گیلان
ص. 235-242
چکیده (7501 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (990 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی پدیدارشناسانه روابط خانوادگی و اجتماعی بیماران مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس
ص. 244-252
چکیده (8855 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1262 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی میزان هوش هیجانی و عزت نفس در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1389
ص. 254-261
چکیده (13784 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (3423 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی فراوانی کریپتوسپوریدیوم در بیماران مبتلا به گاستروآنتریت 138
ص. 261-270
چکیده (12136 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1308 دریافت)  

XML [English Abstract] مقایسه نگرش جنسی در زوجین بارور و نابارور
ص. 271-281
چکیده (10208 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1397 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی اثر درمانی سایتوکین IL22 بر زخم ناشی از لیشمانیا ماژور در موش BALB/c
ص. 282-292
چکیده (10985 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1136 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی اکتشافی متغیرهای روان شناختی پیش بینی‌کننده پیروی از درمان و کیفیت زندگی در بیماران کلیوی تحت همودیالیز
ص. 294-305
چکیده (10766 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1611 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی ارتباط پلی مرفیسم ژن Fas/CD95 و آدنوکارسینوم معده
ص. 307-304
چکیده (11124 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1123 دریافت)  

XML [English Abstract] گزارش یک مورد کرتری اتریاتوم همراه با افزایش فشار شریان ریوی
ص. 319-321
چکیده (13914 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (932 دریافت)  

XML [English Abstract] همراهی آرتریت روماتوئید و نقرس: گزارش مورد و مروری بر مقالات
ص. 320-324
چکیده (7521 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1100 دریافت)  

XML [English Abstract] گزارش اولین مورد کومدونووس با انتشار وسیع اندام تحتانی، ناحیه واژینال و قسمت تحتانی شکم در ایران
ص. 329-333
چکیده (6668 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (930 دریافت)  

XML [English Abstract] قابلیت MRI در بررسی آسیب های غضروف مفصلی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت مفصل زانو: مروری نظام مند بر مطالعات گذشته
ص. 332-342
چکیده (8985 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1252 دریافت)  

XML [English Abstract] اندازه گیری بیومارکرهای قلبی بعد از آنژیوپلاستی و ارزش پیش آگهی آن
ص. 344-352
چکیده (8871 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1175 دریافت)  


Export as: HTML | XML | RSS

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb