جستجو در مقالات منتشر شده


7 نتیجه برای بابا محمودی

علیرضا رفیعی، اکبر هدایتی زاده عمران، فرهنگ بابا محمودی، رضا علیزاده نوایی، رضا ولدان،
دوره 22، شماره 94 - ( آبان 1391 )
چکیده

لپتوسپیروز یکی از بیماری‌های مشترک انسان و دام می‌باشد که تقریباً در تمام نقاط جهان به‌ویژه در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری و همچنین در نواحی گرم و مرطوب شیوع زیادی دارد. در استان‌های شمالی ایران به‌ویژه حاشیه دریای خزر، به‌واسطه دارا بودن آب و هوای معتدل و مرطوب شرایط انتشار این بیماری بیشتر از سایر نواحی کشور فراهم است. امروزه سیر تحولی بیماری لپتوسپیروز از بیماری سنتی روستاییان که موجب افزایش شیوع آن در نزد شالیکاران، ماهیگیران و کشاورزان می‌شد، تغییر یافته و به عنوان عامل اپیدمی‌ها در جوامع شهری که از سطح بهداشت مناسبی برخوردار نیستند، تبدیل شده است. هدف از این مطالعه مروری بررسی اپیدمیولوژی، تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری لپتوسپیروز در ایران می‌باشد. شیوع این بیماری در هر منطقه به وضعیت آب و هوایی، موقعیت جغرافیایی، جمعیت حیوانات اهلی و وحشی و بالاخره به وفور آب‌های سطحی بستگی دارد. تشخیص آزمایشگاهی برای اثبات لپتوسپیروز اهمیت خاصی داشته آزمون میکروآگلوتیناسیون (MAT) در تشخیص نهایی بیماری با ارزش است. آزمایشات مولکولی از جمله PCR می‌تواند در تشخیص زود هنگام بیماری به‌ویژه هنگاهی که آنتی‌بادی‌های اختصاصی گونه ایجاد نشده است حائز اهمیت باشد. آزمایش الیزا نیز نقش مهمی در غربالگری اولیه بیماری دارد. پیشگیری از بیماری نیز با افزایش آگاهی افراد در معرض خطر و پرسنل سیستم‌های بهداشت و درمان منطقه‌ای و جلوگیری از تماس انسان با مواد آلوده و همچنین واکسیناسیون دام‌ها و حیوانات امکان پذیر خواهد بود.
فرهنگ بابا محمودی ، مریم فرخی، لیلا دلاوریان ، عبدالرضا بابامحمودی، علیرضا خلیلیان ، محمد رضا حق شناس،
دوره 22، شماره 95 - ( آذر ماه 1391 )
چکیده

سابقه و هدف: ویروس هپاتیت B یکی از مشکلات بزرگ بهداشتی است که شیوع آن در جوامع مختلف متفاوت گزارش شده است و بیش از350 میلیون نفر از افراد در دنیا به این ویروس آلوده می‌باشند. تظاهرات بالینی عفونت هپاتیت B طیف وسیعی دارد و عوارض طولانی مدت آن به سیروز کبدی و هپاتوسلولار کارسینوما می‌انجامد و هر ساله بین 5/0 تا 2/1 میلیون نفر در اثر این بیماری جان خود را از دست می‌دهند. با تشخیص به موقع و مداخله درمانی صحیح تا حدی می‌توان از بروز این عوارض جلوگیری به عمل آورد. لذا در این تحقیق غلظت ویروسی، میزان سطح آنزیم‌های کبدی و مثبت یا منفی بودن HBeAg در بیماران مبتلا به هپاتیتB مزمن بررسی شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بوده که بر روی 146 بیمار مبتلا به هپاتیتB مزمن که در طی سال‌های 88-1386 به مرکز آموزشی- درمانی رازی قائم‌شهر مراجعه نمودند و جهت تشخیص HBV-DNA، HBeAg و آنزیم‌های کبدی مورد بررسی قرار گرفتند، انجام شد. پس از نمونه‌برداری و جداسازی سرم از خون افراد مبتلا به هپاتیت B، با استفاده از کیت مخصوص استخراج ژنوم ویروسی از سرم افراد جداسازی و مقدار DNA ویروسی توسط اسپکتوفتومتر تعیین شد. سپس با استفاده از کیت HBV RG (از شرکت نوین ژن) که حاوی پرایمرها و پروب اختصاصی می‌باشد تست Real Time PCR انجام شد. گردآوری اطلاعات از نتایج حاصل از بازخوانی پرونده بیماران انجام گرفت سپس داده ها با استفاده از آزمون‌های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: از مجموع 146 بیمار مورد مطالعه 94 نفر HBeAg منفی و 52 نفر HBeAg مثبت بودند. در این مطالعه هیچ همبستگی بین سطح HBV-DNA و AST مشاهده نشد ولی بین سطح HBV-DNA و آنزیم ALT همبستگی معنی‌داری دیده شد. استنتاج: آنزیم ALT حتی در مراحلی از بیماری که HBeAg منفی باشد و بیماری مخفی وجود داشته باشد می‌تواند نشانگر مناسبی از شدت درگیری کبد باشد لذا با تعیین سطح سرمی ALT و HBV-DNA در این بیماران تا قبل از پیشرفت آسیب کبدی به سمت سیروز می‌توان سریعاً درمان ضد ویروسی را شروع کرد.
علی رضا داودی بدابی ، فرهنگ بابا محمودی، نرگس نجفی ، شهریار عالیان، رویا قاسمیان، احمد علیخانی ، سارا جاودانی یکتا،
دوره 23، شماره 101 - ( خرداد 1392 )
چکیده

سابقه و هدف:‌ ما دراین مطالعه سطح آگاهی پزشکان عمومی شاغل در استان مازندران را در مورد تشخیص و مراقبت و پیشگیری از بیماری وبا مورد بررسی قرار دادیم. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه آینده نگر 156 پزشک عمومی به پرسشنامه‏ای حاوی 15 سوال پاسخ دادند. روش نمونه‏گیری، نمونه گیری تصادفی بود. پرسشنامه‏ها درجضور مطالعه گرتوسط افراد مورد مطالعه پاسخ داده شدند. یافته‌ها: شصت و هشت نفر (6/43 درصد) از افراد مورد مطالعه زن و 88 نفر (4/56 درصد) مرد بودند. میانگین سنی مردان 8/7±42 سال وزنان 8/5±40 سال بود. سطح آگاهی 89 نفر (1/57 درصد) ازپزشکان از بیماری وبا درحد متوسط و در 48 نفر (8/30 درصد) خوب بود. سطح آگاهی افراد از فرایند تشخیصی بیماری در 23 و 9/69 و 1 /7 درصد، به ترتیب خوب، متوسط وضعیف بود. همچنین آگاهی 3/17 و 8/71 و 9/10 درصد از پزشکان در مورد اقدامات درمانی به ترتیب خوب، متوسط و ضعیف بود. در مورد آگاهی پزشکان از اقدامات پیشگیرانه هم، 3/26 درصد و59 درصد و 7/14 درصد آن‏ها به ترتیب آگاهی خوب، متوسط و ضعیف داشتند. استنتاج: سطح آگاهی در حد متوسط پزشکان عمومی در مورد بیماری وبا، لزوم برنامه‏یزی بیشتری را به خصوص در زمینه اقدامات لازم جهت کنترل بیماری در ابتدای بروز اپیدمی‏ها مطرح می‏نماید.
فرهنگ بابا محمودی، ایمان صادقیان، محسن اعرابی، فاطمه آهنگرکانی، محسن شیخ پور، لطف اله داودی،
دوره 25، شماره 134 - ( اسفند 1394 )
چکیده

سابقه و هدف: عفونت‏ها عامل 30 درصد مرگ و میر در سالمندان هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی جنبه‏های مختلف اپیدمیولوژی، اتیولوژی، بالینی و آزمایشگاهی در سالمندانی که به دلایل عفونی بستری شده‏اند، انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی گذشته نگر پرونده بیماران بالای 65 سال که در بیمارستان رازی قائمشهر
طی سال‏های 91 و 92 بستری شده‏اند، مورد بررسی قرار داده شد. اطلاعات فردی، علائم بالینی، یافته‏های آزمایشگاهی و تشخیص نهایی هر یک از بیماران جمع‏آوری شد. داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار 16 SPSS و روش‏های آماری آزمون‏های تی و کای اسکوئر مورد آنالیز قرار گرفت.

یافته‌ها: تعداد کل بیماران حاضر در مطالعه 447 نفر بود که 239 نفرآنان را مردان (5/53 درصد) تشکیل می‏دادند. میانگین سنی این بیماران 77/6±82/77 سال بود. شایع‏ترین شکایت اصلی بیماران در هنگام مراجعه، سرفه و خلط همراه با تب بود. شایع‏ترین تشخیص نهایی پنومونی (14/39 درصد) و پس از آن عفونت پوست و بافت نرم (9/8 درصد) بوده است. 3/65 درصد سابقه بیماری زمینه‏ای داشتندکه دیابت شایع‏ترین بیماری زمینه‏ای بوده است (19 درصد).

استنتاج: با توجه به روند روبه افزایش شمار سالمندان، توجه به غربالگری عوامل زمینه‏ای مستعدکننده به بیماری‏های عفونی مثل دیابت و نارسایی کلیه و نیز آگاهی از شایع‏ترین ارگان‏های درگیر و علایم اصلی مربوطه می‏تواند به تشخیص سریع‏تر و درمان مناسب در این بیماران کمک کرده و منجر به کاهش مرگ و میر شود.


فرهنگ بابا محمودی، رویا قاسمیان، جمشید یزدانی چراتی، الهام افضلیان اشکذری، لیلا دلاوریان،
دوره 27، شماره 152 - ( شهریور 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: سل یک بیماری عفونی شایع، و در بسیاری از موارد مرگبار است. هدف از مطالعه حاضر بررسی یافتههای کلینیکی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به سل بستری شده میباشد.
مواد و روشها: مطالعه حاضر یک بررسی توصیفی- تحلیلی بود که بر روی 61 بیمار مبتلا به سل در مرکز آموزشی درمانی رازی قائمشهر سال 1394-1393انجام شد. یافتههای کلینیکی و پاراکلینیکی این بیماران، بین موارد منجر به مرگ، عود بیماری، و ابتلا به بیماری زمینهای به تفکیک نوع بیماری مقایسه شد. تمامی دادهها با نرمافزار SPSS 19 آنالیز شد. P کمتر از 05/0 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شـد.
یافتهها: تفاوتهای مشاهده شده درسطح ALP و RBC و هموگلوبین در بین بیماران در گروه عود و موارد جدید بیماری سل و سطح ALT ، ALP ، اندزهPPD و FBS و کراتینین در بین بیماران مبتلا به سل زنده و فوت شده از نظر آماری معنیدار بود. سطح هماتوکریت، FBS، RBC، MCHC، پلاکت و فریتین بین دو گروه HIV مثبت و منفی، سطح MCV ، WBC ، MCH ، MCHC و AST در افراد مسلول با و بدون بیماری کبدی و سطح ALT و BS در افراد مسلول با و بدون دیابت ، به طور معنیداری تفاوت داشت.
استنتاج: نتایج مقایسه یافته‏های پاراکلینیکی در بیماران مسلول با و بدون بیماری‏های زمینه‏ای، حاکی از اهمیت تشخیص به موقع اختلالات پاراکلینیکی در این بیماران بود. بنابراین رفع این علت‌ها می‌تواند باعث بهبود سریعتر و پاسخ به درمان بهتر در این بیماران گردد.
 
آزاده داداشی، فرهنگ بابا محمودی، مهدی فخار، هاجر ضیایی هزار جریبی، نیلوفر امین، بهمن رحیمی، شیرزاد غلامی،
دوره 27، شماره 157 - ( بهمن 1396 )
چکیده

 

  سابقه و هدف: ارزیابی جنبههای مختلف تشخیص بیماری کیست هیداتیک در یک منطقه، میتواند در تشخیص زود رس و درمان به موقع بیماری موثر باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی خصوصیات بالینی و آزمایشگاهی بیماری کیست هیداتیک در بیماران بستری و جراحی شده در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد.
مواد و روشها: در مطالعه توصیفی حاضر، تمام 95 پرونده بیماران مبتلا به کیست هیداتیک جراحی شده در دو بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی مازندران به مدت 11 سال(  1394-1383) بررسی شدند. دادههای مربوط به هر بیمار جمع آوری، ثبت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها: در این مطالعه 7/53 درصد از بیماران زن، 4/67 درصد ساکن مناطق روستایی و 4/28 درصد در گروه سنی 60-51 سال بودند. بیشترین عضو مبتلا به کیست به ترتیب شامل کبد، ریه و طحال بودند. برای تشخیص بیماری علاوه بر علائم بالینی ، از روشهای تصویر برداری  نیز استفاده شد.
استنتاج: نتایج این بررسی نشان میدهد بیماری کیست هیداتیک به عنوان یک بیماری مهم به ویژه در مناطق روستایی استان مازندران حائز اهمیت است.


فرهنگ بابا محمودی، محمد آزادبخت، سیدجلال حسینی مهر، فاطمه اکبری، رضا علیزاده نوایی، علی شریف پور، حسین عسگری راد، لیلا دلاوریان،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

 سابقه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر یک دارویگیاهی روی عوارض ریوی دربیماران مبتلا به کوید19 می‌باشد.
مواد و روشها: 40 بیمار مبتلا به بیماری کووید-19 با سن بالاتر از 18 سال و میانگین سنی بالاتر از 55 سال با نسبت 60 درصد مردها به زن‌ها که علائمی نظیر تب بالای ٣٨ درجه، شمارش لنفوسیت کم‌تر از ١٢٠٠، CRP مثبت، علایم تنفسی و درگیری ریوی در گرافی ریه با سی‌تی اسکن را داشتند، بعد از تکمیل فرم رضایت نامه برای شرکت در مطالعه انتخاب و به دو گروه مداخله و شاهد طبقه‌بندی شدند. گروه شاهد تحت درمان با قرص کلترا 400 میلی‌گرمی و قرص هیدروکسی کلروکین 200 میلی‌گرمی هر 12 ساعت قرار گرفت‌ و گـروه مـداخله عـلاوه بر کلتـرا و هیدروکسی کلرکیـن، 5 میلی‌لیتر داروی گیاهی 3 بار در روز دریافت کردند. آنالیز آماری با برنامه SPSS و آزمون مربع کای و t-test انجام شد.
یافتهها: گروه مداخله افزایش سرعت بهبودی و کاهش میانگین زمان بستری بودن بیماران نسبت به گروه شاهد را به صورت معنی‌داری از 5/8 روز به 5 روز، نشان داد. تفاوت تغییرات CRP در دو گروه شاهد و آزمون از نظر آماری معنی‌دار بود(05/0P<)، به‌طوری که تغییرات CRP در گروه شاهد 75/4 برابر بیش‌تر از گروه آزمون بود(05/0P<). درصد درگیری ریوی در سی‌تی‌اسکن میزان 34/8 درصد بهبودی را نسبت به گروه شاهد نشان داد(05/0P<).
استنتاج: داروی گیاهی مذکور دارای اثر مطلوب در بهبود علائم ریوی و کوتاه شدن دوره درمان بیماران مبتلا به کووید-19 می‌باشد.
شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 1N20200404046935IRCT
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb