جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای خرازی زاده

سپیده پیوندی، مرضیه زمانیان، نوشین گردانی، مریم خرازی زاده، ابوالقاسم عجمی،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

 سابقه و هدف: با توجه به نقش آندروژنها در رشد فولیکولهای تخمدان و باروری زنان در لقاح آزمایشگاهی، این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین سطح آندروژن های سرم مادر(تستوسترون و دی هیدرواپی اندروسترون-سولفات) و موفقیت در سیکلICSI (Intracytoplasmic sperm injection) انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعه مورد شاهدی لانه گزیده (Nested Case-control)،60 زن نابارور مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری بیمارستان امام خمینی ساری، تحت پروتکل آگونیست قرار گرفته و سطوح تستوسترون، دی هیدرواپی اندروسترون سولفات(DHEA-S LHو FSH آنها در روز سوم سیکل قاعدگی، روز سوم سیکل ICSI، روز ششم تزریق گنادوتروپین و روز تزریق HCG اندازهگیری شد. داده ها در نرم افزار SPSS 18 توسط آزمون تی مستقل تحلیل شدند.
یافتهها: میانگین سنی شرکت کنندگان 1/6 ± 1/30 سال بود و از میان آن ها 16 نفر (7/26 درصد) باردار شده و 44 نفر (3/73 درصد) باردار نشدند. در روز سوم سیکل ICSI و قبل از شروع گنادوتروپین، در گروه باردار سطح تستوسترون ng/ml 68/0 ± 88/0 و در گروه غیرباردار ng/ml 25/0 ± 53/0 بود (012/0P=) و سطح DHEA-S در گروه باردار
 µg/l87/1 ± 79/2 و در گروه غیرباردار µg/l45/1 ± 62/1 بود (02/0P=) و اختلاف معنیداری در سطح هر دو هورمون بین دو گروه دیده شد.
استنتاج: سطح آندروژنهای سرم میتواند در موفقیت سیکل ICSI نقش موثری ایفا کند و درمان با آندروژنها یک فرضیه جذاب در زمینه بهبود پاسخ تخمدان است که میتوان از آن به عنوان یک گزینه درمانی جهت افزایش موفقیت در سیکلهای لقاح آزمایشگاهی استفاده نمود.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb