جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای شمشیری

مجتبی حبیبی عسگرآباد، مریم فلاحت پیشه، محمود شمشیری، منصوره السادات صادقی،
دوره 26، شماره 139 - ( مرداد 1395 )
چکیده

سابقه و هدف: نرخ رو به رشد فرار دختران نوجوان از خانه در ایران، نشان‌دهنده اهمیت بررسی عمیق‌تر این پدیده است. هدف مطالعه حاضر، تبیین تجارب زیسته از خانواده نابسامان دخترانی بود که پس از دستگیری به کانون اصلاح و تربیت شهر تهران ارجاع داده شده‌ بودند.

مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی بر پایه رویکرد پدیدارشناسی بود. دوازده دختر ساکن در کانون اصلاح و تربیت به وسیله نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و تجارب زیسته آن‌ها به وسیله مصاحبه نیمه‌ساختار یافته مورد بررسی قرار گرفت. سپس متن های حاصل از مصاحبه ها به وسیله رویکرد پدیدارشناسی تفسیری و با روش Van Manen تحلیل شدند. در نتیجه مضمون‌های اصلی، زیرمضمون‌های آن ها و واحدهای معنایی حمایت کننده از مضمون ایجاد شدند.

یافته‌ها: نتایج این مطالعه به وسیله سه زیرمضمون که نشان‌دهنده تجارب زیسته مشارکت کنندگان بود، به نمایش گذاشته شد. این زیرمضمون‌ها به ترتیب شامل آشفتگی در خانواده، بی توجهی و کمبود حمایت‌ها و اقدامات ضد اجتماعی خانواده نام‌گذاری شدند. هر یک از زیرمضمون‌های فوق دارای چندین واحد معنایی حمایت کننده بودند.

استنتاج: نتایج به‌دست‌آمده بر لزوم تبیین عمیق‌تر تجارب زیسته این دختران توسط روانشناسان و مددکاران کانون اصلاح و تربیت، انجام روان‌درمانی اساسی مبنی بر مضامین برآمده از مطالعه حاضر و برگزاری جلسات خانواده درمانی با تمرکز بر بهبود تعارضات مبتنی بر یافته‌های مطالعه و با حضور افراد کلیدی خانواده که در فرار نقش مهمی داشته‌اند، تاکید دارد. این امر به منظور آماده کردن بستر خانواده به منظور بازگشت فرزند، پیش‌گیری از فرار مجدد و شروع یک زندگی سالم دارای اهمیت فراوان است.


محمدرضا نوایی فر، گلنار رحیم زاده، علی رضا فهیم زاد، محمدجعفر صفار، احمد رضا شمشیری، شقایق رضائی، مائده حسین پور، فائزه سادات موحدی، محمد صادق رضائی،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: جهت پیشگیری از هپاتیت B در نوزادان با مادران HBsAg مثبت، واکسیناسیون هپاتیت B در بدو تولد برای نوزاد توصیه میشود. باتوجه به اینکه ابتلا به هپاتیت B در مادران باعث انتقال بیماری به نوزادان میشود لذا شناسایی این مادران اهمیت به سزایی دارد. به همین منظور این مطالعه به منظور بررسی میزان ایمنیزایی واکسیناسیون هپاتیت B و ارائه شیوع هپاتیت B در زنان باردار شهر ساری و پیشگیری از انتقال عفونت هپاتیت B به نوزادان آنها انجام شد.
مواد و روشها: مطالعه به روش مشاهدهای- توصیفی در زنان باردار در مرکز کوهورت تولد ساری انجام شد. 1018 نمونه برای بررسی مارکرهای سرولوژیک هپاتیت B با استفاده از روش (ELISA) از سال 1397 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفتند.
یافتهها: شیوع هپاتیت B در زنان باردار مراجعهکننده به مرکز کوهورت تولد ساری 57/1 درصد بود. 6/46 درصد از 1018 مادر باردار واکسن هپاتیت B را دریافت کرده بودند. 9/51 درصد از 474 نفر افراد ایمن بودند. شیوع هپاتیت B با افزایش سن و دوره بارداری ارتباط معناداری داشت (به ترتیب 009/0=P، 005/0=P). استفاده نکردن از کاندوم در افرادی که ایمن نبودند و سابقه خانوادگی هپاتیتB داشتند با ابتلا به هپاتیتB ارتباط معنیداری داشت (به ترتیب 008/0=P، 000/0=P).
استنتاج: سابقه خانوادگی هپاتیت B، سن مادر، مرحله بارداری و عدم استفاده از کاندم از عوامل خطرساز برای ابتلا به عفونت هپاتیت B در خانمهای باردار ساکن ساری میباشند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb