جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای مصری

غلامعلی معموری، ادریس تیموری باخرزی، عبدالله بنی هاشم، آناهیتا علیزاده قمصری، مریم ذاکری حمیدی، حسن بسکابادی،
دوره 27، شماره 157 - ( بهمن 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: مسمومیت با ترکیبات اوپیوئیدی از جمله مسمومیتهای خطرناک و شایع در کودکان کشور ماست. هف از انجام مطالعه حاضر، بررسی موارد مسمومیت با متادون در کودکان بستری در بیمارستان و تعیین الگوی مسمومیت است
مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی، 79 نفر از کودکانی که با شکایت مصرف متادون یا با علائم مسمومیت با اوپیوم به اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) مراجعه کرده بودند و در بررسی ادراری، مسمومیت با متادون تأیید شده بود، با روش نمونهگیری در دسترس، وارد مطالعه شدند. ابزار جمعآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته شامل اطلاعات فردی کودک بود. تجزیه و تحلیل دادهها با آزمونهای تی تست، خی-دو، پیرسون، من-ویتنی و تست دقیق فیشر انجام شد.
یافتهها: میانگین سنی بیماران، حدود 25/3 ±5 سال و فاصله شروع علائم از زمان مصرف متادون، 55 دقیقه بود. علائم بالینی عبارت بود از: خواب آلودگی 4/92 درصد، برادی پنه 5/83 درصد، مردمک میوتیک 6/64 درصد، تهوع و استفراغ 3/63 درصد و خارش 43 درصد. شایعترین یافتههای آزمایشگاهی، لکوسیتوز (9/41 درصد)، اسیدوز متابولیک (7/30 درصد)، افزایش CRP (6/28 درصد)، هیپرگلیسمی (7/11 درصد ) و هیپوناترمی (4 درصد) بود.
استنتاج: آموزش پیشگیری از مصرف اشتباهی متادون به والدین، ارجاع به موقع به مرکز درمانی در صورت بروز علائم مسمومیت و آموزش چگونگی نگهداری متادون توسط مراکز ترک اعتیاد در کاهش بروز مسمومیت با متادون موثر است.


مهدی مصری، محمدرضا روحانی، حمیدرضا کوهستانی، هادی اذانی، احمد احد، محمود کریمی،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

 سابقه و هدف: شیوع کرونا ویروس یک تهدید بزرگ برای سلامت جهانی است، چرا که بسیار مسری است و به سرعت به روش انتقال انسان به انسان گسترش مییابد. این مطالعه با هدف ارزیابی ویژگیهای بالینی و پیامد، در بیماران مشکوک و قطعی کووید-19 ساوه، انجام پذیرفت.
مواد و روشها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی، بر روی 1463 بیمار مشکوک و قطعی کووید-19 که از 28 بهمن 98 لغایت 13 خرداد 1399 به مراکز درمانی ساوه مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته، شامل اطلاعات دموگرافیک، اپیدمیولوژیک و نیز پرونده پزشکی بیماران استفاده شد.
یافتهها: در بیماران کرونا مثبت و منفی از نظر جنس، سن، مدت بستری در بیمارستان و تماس با کووید-19 اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0P<). علائم اصلی بیماران کووید 19 شامل سرفه (8/43 درصد)، تب (4/41 درصد)، و تنگی نفس (3/40 درصد) بود. مهمترین بیماریهای زمینه ای بیماران کووید 19، شامل بیماری های قلبی عروقی، دیابت و فشار خون به ترتیب با 9/12، 5/11 و 7/7 درصد بود. میانگین سنی بیماران فوت شده 6/۱۵±2/70 و مردان (2/66 درصد) میزان مرگ و میر بالاتری داشتند.
استنتاج: برای کنترل گسترش عفونت و کاهش مرگ و میر و عوارض ناشی از آن باید از کمپینها و مداخلات بیشتری برای بهبود دانش و رفتار عموم مردم به ویژه گروههای آسیبپذیر همچون سالمندان و افراد دارای بیماریهای زمینهای در مورد نحوه انتقال بیماری، استفاده شود.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb