جستجو در مقالات منتشر شده


111 نتیجه برای موسوی

سیدحمزه حسینی ، سیدابراهیم موسوی ،
دوره 10، شماره 28 - ( مهر 1379 )
چکیده

سابقه و هدف: ورود به دانشگاه منجر به تغییرات عمده ای در زندگی فرد می شود و مقطع بسیار حساسی به شمار می رود. قرار گرفتن در چنین شرایطی غالبا با فشار و نگرانی توام بوده و می تواند عملکرد و سلامت روانی افراد را تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس، در پژوهش حاضر وضعیت سلامت روانی پذیرفته شدگان ورودی سال تحصیلی 78-79 دانشگاه علوم پزشکی مازندران مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و بر روی کلیه دانشجویان پذیرفته شده سال تحصیلی 78-79 انجام گرفته است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه های مشخصات فردی وSCL-90-R بوده است.
نتایج:یافته های به دست آمده از این پژوهش نشان می دهند که پذیرفته شدگان به ترتیب از علایمی مانند افکار پارانویید (4/55 درصد)، افسردگی (44.3 درصد)، حساسیت در روابط متقابل (7/40 درصد)، وسواس (7/40 درصد)، و اضطراب (32 درصد) رنج می برند. همچنین نتایج، تفاوت معنی داری را بین سلامت روانی با متغیرهای جنسیت، تاهل، رشته تحصیلی، محل سکونت فعلی، استقلال اقتصادی، نیاز به مشاوره، و علاقه مندی به رشته تحصیلی، حداقل در برخی از ابعاد آزمون، نشان می دهد. بر اساس نتایج به دست آمده، 8/51 درصد از دانشجویان مشکوک به اختلال روانی هستند که این میزان در دختران، 5/56 درصد و در پسران 5/41 درصد است.
استنتاج: با توجه به نتایج پژوهش و افزایش مشکلات روانی و میزان موارد مشکوک به اختلال روانی در دانشجویان نسبت به یافته های پژوهش های قبلی، توجه بیشتر مسوولین جهت حل مشکلات بهداشت روانی دانشجویان و فعال سازی مرکز مشاوره دانشجویی ضروری به نظر می رسد. انجام برنامه ریزی های جامع به منظور ارایه خدمات مشاوره و روانپزشکی و اجرای برنامه های منظم و مستمر آموزش بهداشت روانی می تواند در جهت ارتقای سلامت روانی دانشجویان به ویژه در مراحل اولیه تحصیل مفید باشد.

محمدرضا نوربخش ، سیدجواد موسوی ،
دوره 12، شماره 36 - ( مهر 1381 )
چکیده

سابقه و هدف: با وجود این که روش استاندارد برای اندازه گیری قوس کمری استفاده از عکس رادیوگرافی طرفی کمر است ولی به دلایل مختلف این روش در همه موارد به ویژه در تحقیقات مقرون به صرفه نیست. در نتیجه هدف از انجام این تحقیق، پیدا کردن روشی مطمئن، معتبر، آسان، کم هزینه و بی خطر برای اندازه گیری قوس کمری بود.
مواد و روش ها: این بررسی در دومرحله تعیین تکرارپذیری داخل آزمونگر و بین آزمونگر خط کش قابل انعطاف و تعیین اعتبار آن در اندازه گیری قوس کمری انجام شد.برای تعیین تکرارپذیری داخل آزمونگر خط کش قابل انعطاف قوس کمری 25 دانشجوی پسر و 50 دانشجوی دختر، هرکدام دوبار به ترتیب توسط آزمونگر اول و دوم اندازه گیری شد. برای تعیین تکرار پذیری بین آزمونگر آن از 16 دانشجوی پسر استفاده شد و برای تعیین اعتبار خط کش قابل انعطاف قوس کمری 6 دانشجوی پسر و دختر توسط خط کش قابل انعطاف و عکس رادیوگرافی اندازه گیری شد.
یافته ها: با استفاده از آزمون همبستگی تکرار پذیری داخل آزمونگر خط کش قابل انعطاف برای آزمونگر اول و دوم به ترتیب 88/0 و 87/0 و تکرار پذیری بین آزمونگر آن 78/0 به دست آمد. ضریب همبستگی بین اندازه گیری قوس کمری با خط کش قابل انعطاف و عکس رادیوگرافی 92/0 به دست آمد.
استنتاج: با توجه به اعتبار و تکرارپذیری بالای خط کش قابل انعطاف در اندازه گیری قوس کمری می توان از این وسیله به عنوان وسیله ای مطمئن، معتبر و در عین حال آسان، کم هزینه و بی خطر برای اندازه گیری قوس کمری استفاده کرد.

سیدعبداله موسوی ،
دوره 12، شماره 37 - ( دى 1381 )
چکیده

سابقه و هدف: هیپوسپادپاس به مفهوم قرارگیری سوراخ مجرای ادار در زیر آلت تناسلی پسر می باشد. این محل از گلانز تا پرینه متغیر است. برای اصلاح این آنومالی تاکنون بیش از 200 روش ابداع شده که همگی با درصد قابل توجهی عود همراه بوده اند. آقای Snodgrass در سال 1994 روشی را ارایه داد که با حداقل عوارض به بهترین نتایج دست می یابیم. هدف از انجام این تحقیق آزمون عملی تکنیک TIP براساس تجربیات آقای Snodgrass می باشد، به خصوص که تاکنون آماری به این وسعت در ایران منتشر نشده است.
مواد و روش ها: نوع مطالعه به شکل آینده نگر و cose series است. جمعیت مورد مطالعه شامل بیماران مراجعه کننده به درمانگاه جراحی اطفال بیمارستان مرکز طبی کودکان و بهرامی با شکایت هیپوسپادیاس می باشند. حجم نمونه نیز 60 نفر بوده که توسط سه جراح ولی با تکنیک واحد صورت گرفته است. در این تکنیک Urethral.plate خود بیمار استفاده می شود و پساز Degloving و برش طولی کف آن توبولاریزاسیون صورت می گیرد.
یافته ها: در مجموع 60 بیمار از بهمن 79 لغایت مرداد 80 تحت بررسی قرار گرفتند. کمترین سن بیماران 7 ماه و بیشترین آن 12 سال بوده است (میانگین 3/4سال). نوع آن از ساب کرونال تا پنواسکروتال متغیر بوده و مدت پیگیری متوسط بیماران نیز 5 ماه بود. بیماران از نظر نتایج عمل بر اساس سن، کوردی، سابقه عمل جراحی قبلی و نوع هیپوسپادیاس بررسی شدند.
استنتاج: میزان شیوع فیستول پس از عمل جراحی رایج 10تا 25 درصد می باشد که براساس نوع تکنیک و محل آن متغیر است. البته آمار منتشره در روش اخیر با پیگیری 7 ساله 72 بیمار که اکثرا دیستال بودند هیچ موردی از تنگی و فیستول مشاهده نشده است. این درصد در مورد انواع پروگزیمال 10 درصد و در مجموع 8/ 5درصد ذکر شده است. در نتایج حاصله از مطالعه ما که اکثرا دیستال می باشند، این میزان در کل 9/4 درصد می باشد که درصد فوق به سابقه عمل جراحی قبلی و نوع هیپوسپادیاس مرتبط است (p<0.05) ولی با سن عمل و کوردی مرتبط نیست. در مجموع می توان گفت که تکنیک TIP یک روش منحصر به فرد، سریع و مطلوب از نظر زیبایی (cosmetic) و یک جایگزین مناسب برای تکنیک های قبلی می باشد.

محمدجعفر صفار ، دوست رضا موسوی ، محمدرضا مهدوی ، مهرنوش کوثریان ،
دوره 15، شماره 46 - ( فروردين 1384 )
چکیده

سابقه و هدف: افراد مبتلا به بیماری مزمن کبدی در معرض خطر بیماری شدیدتر و عوارض بیش تر با عفونت ویروس هپاتیت A می باشند. ازاین رو واکسیناسیون فعال این بیماران بر علیه عفونت فوق توصیه شده است. با توجه به قیمت زیاد واکسن، انتخاب بهترین روش واکسیناسیون نیازمند آگاهی از وضعیت سرواپیدمیولوژیکی عفونت A در بیماران فوق می باشد. هدف این مطالعه، تعیین مناسب ترین روش واکسیناسیون بر علیه عفونت هپاتیت A در بیماران تالاسمیک مبتلا به بیماری مزمن کبدی است.
مواد و روش ها: از میان بیماران تلاسمیک درمانگاه های هپاتیت و تالاسمی، بیماران مبتلا به هپاتیت ویروسی مزمن B , C و هموکروماتوز ثانویه (نمونه بافتی کبدی هماهنگ با هپاتیت مزمن، یا بیماران تلاسمیک با سابقه بیش تر از 10 طبیعی در دو نوبت به فاصله 3 ماه و بدون دلیل خاص) انتخاب شدند. پس از ثبت از مشخصات فردی و سابقه بیماری، نمونه سرمی بیماران، مورد سنجش سرولوژیکی anti- HAV IgG با روش ELISA با کیت anti-HAV IgG EiA قرار گرفت. افراد مستعد به عفونت ویروسی هپاتیت A با واکسن هپاتیت A واکسینه شدند. 8-4 هفته بعد از واکسیناسیون، مجددا مورد بررسی سرولوژیکی anti-HAV با روش فوق قرار گرفتند.
یافته ها: جمعا 240 بیمار وارد مطالعه شدند، 17.5 درصد آنان مبتلا به هپاتیت مزمن C، 82.5 درصد هموکروماتوزیس ثانویه، 1 بیمار (0.04 درصد) عفونت دوگانه هپاتیت C و B همزمان و یک بیمار (0.04 درصد) عفونت هپاتیت B و هموکروماتوزیس داشتند. 9.5 درصد بیماران به عفونت هپاتیت A حساس بودند که واکسینه شدند. 94.4 درصد آنان به واکسن، پاسخ مناسب دادند.
استنتاج: انجام واکسیوناسیون همگانی بیماران مبتلا به بیماری مزمن کبدی به دلیل شیوع بسیار بالای ایمنی طبیعی بر علیه هپاتیت A و عدم بروز موارد بیماری هپاتیت A حاد علامت دار طی 10 تا 15 سال گذشته مقرون به صرفه نمی باشد.

اصغر مرزبان ، منصور صادق زاده ، سیدنورالدین موسوی نسب ،
دوره 15، شماره 46 - ( فروردين 1384 )
چکیده

سابقه و هدف: ناهنجاریمادرزادی یک علت شایع بیماری، ناتوانی و مرگ و میر است. شیوع آن 5-3 درصد در نوزادان زنده به دنیا آمده می باشد. درمان و ناتوانی معلولین ناشی از آن هزینه هنگفتی را به جامعه تحمیل می کند. هدف این مطالعه، تعیین فراوانی ناهنجاری بارز دستگاه عصبی در متولدین بیمارستان ولی عصر زنجان می باشد.
مواد و روش ها: تحقیق یک بررسی توصیفی- مقطعی و جامعه پژوهش، تمام نوزادان متولد شده در بیمارستان ولی عصر زنجان (80.6.1 لغایت 81.3.8) می باشند که حداقل یک بار توسط پزشک معاینه شده باشند. داده ها با مشاهده و معاینه جمع آوری و آزمایش شد و سپس با برنامه SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: از 2250 نوزاد تولد یافته، 14 نوزاد با ناهنجاری بارز دستگاه عصبی (NTD) به دنیا آمد. بنابراین شیوع آن 6.2 در 1000تولد بود. شایع ترین ناهنجاری، اسپینابیفیداسیستیکا (مننگومیلوسل و مننگوسل) بود ( 71درصد).محل سکونت زندگی اکثر مادران نوزادان با ناهنجاری، روستا (78 درصد) و اکثر نوزادان با ناهنجاری لوله عصبی (NTD) ترم بودند (71 درصد). 21 درصد مادران، سابقه قبلی نوزاد با NTD و 42 درصد، سابقه سقط جنین داشتند. همچنین بین بروز ناهنجاری و وضعیت اجتماعی- اقتصادی، رابطه معنی داری وجود داشت.
استنتاج: در مقایسه با میزان بروز NTD در کشورهای توسعه یافته (0.5-0.8 در 1000تولد)، شیوع ناهنجاری بارز دستگاه عصبی در مطالعه حاضر به طور چشمگیری بالا بود (6.2 در 1000 تولد).

سیدعبداله موسوی ، سهراب صیادی ،
دوره 15، شماره 49 - ( مهر 1384 )
چکیده

بیمار مرد 27 ساله مبتلا به اسکیزوفرنی است که به علت درد شکم در ناحیه بالای معده (epigastrium) اطراف ناف و نهایتا ربع تحتانی راست (RLQ) مراجعه نمود و بی اشتهایی و استفراغ را نیز ذکر می کرد. در معاینه، حساسیت RLQ و پهلوی راست مشهود بود. در سونوگرافی، تجمع مایع در این ناحیه به نفع آپاندیسیت حاد گزارش گردید. در پرتونگاری ساده شکم تعداد ده عدد جسم فلزی کوچک و بزرگ در فضای شکم مشاهده و نهایتا طی عمل جراحی خارج گردید. گزارش این بیمار بر اهمیت پرتونگاری ساده شکم در تشخیص افتراقی های آپاندیسیت از جمله بلع جسم خارجی تاکید می نماید.

رضا حیدرپور ، محمد موسوی ، اشرف امین الرعایا ، زهرا پورنقش بند ، مسعود امینی ،
دوره 16، شماره 51 - ( مرداد 1385 )
چکیده

سابقه و هدف: ویتامین D برای جذب کلسیم و رشد استخوان لازم است. کمبود ویتامین D در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از جمله خاورمیانه مشاهده شده است. در این طرح شیوع کمبود ویتامین D در دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر اصفهانی در سال 1383خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی 318 دانش آموز (153 نفر پسر 165 نفر دختر) در گروه سنی 14 تا 18 ساله، به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده و اطلاعات به وسیله مصاحبه و اندازه گیری سطح سرمی OHD جمع آوری شد. غلظت سرمی OHD کم تر از 20 ng /ml کمبود ویتامین D تعریف شد.
یافته ها: شیوع کمبود ویتامین D به طور کلی 2/46 درصد بود (1/72 درصد در دختران و 3/18 درصد در پسران). کمبود ویتامین D در دانش آموزان دختر 4 برابـر دانش آموزان پسر بـود (001/0

استنتاج: کمبود ویتامین D به ویژه در دختران دانش آموز دبیرستانی شایع است. دوری از نور خورشید احتمالا مهم ترین عامل موثر در کمبود ویتامین D در دانش آموزان اصفهانی است.


سیدعبداله موسوی ، وجیهه غفاری ساروی ،
دوره 16، شماره 52 - ( خرداد 1385 )
چکیده

بیمار مورد نظر، پسر دو ماهه با فتق (Hernia) عود شده مستقیم در زمینه سندرم Jarcho-Levin می باشد که تحت عمل جراحی قرار گرفت. سندرم فوق یک ناهنجاری بسیار نادر مادرزادی می باشد که در آسیا به ندرت گزارش گردیده است. از سوی دیگر فتق نوع مستقیم در شیرخوارگی از خوادث ناشایع می باشد که برای اولین بار در کشور با تکنیک مش ترمیم گردید. در بررسی مقالات داخلی و خارجی ترمیم فتق مغبنی در شیرخواران با روش مورد اشاره و در زمینه بیماری فوق تاکنون گزارش نشده است.

ناصر ولایی ، مهرنوش کوثریان ، ابراهیم نصیری ، سیده فاطمه موسوی ،
دوره 16، شماره 52 - ( خرداد 1385 )
چکیده

سابقه و هدف: تعداد و کیفیت مقالات منتشر شده در مجلات علمی - پژوهشی از شاخص های ارزیابی فعالیت پژوهشی اعضا هیات علمی و همچنین برون داد دانشگاه های علوم پزشکی می باشد. تا به حال روی مقالات منتشر شده در مجله «نامه» بازنگری انجام نشده بود. به منظور بررسی تعداد و کیفیت مقالات منتشر شده در مجله «نامه»، مطالعه ای در تابستان 1384 انجام شد.
مواد و روش ها: تحقیق به روش توصیفی و با نمونه گیری سرشماری انجام شد. شماره‌های 1 تا 47 مجله مربوط به سال های 1371 تا تابستان 1384 برای مقایسه دربخش بررسی شدند. پرسشنامه ای مشتمل بر 48 سوال با استفاده از منابع تدریس روش تحقیق و مقاله نویسی تهیه شد. از آمار توصیفی و آزمون مناسب برای نمایش داده ها و مقایسه آنها استفاده شد.
یافته ها: تعداد 407 مقاله مربوط به 13.5 سال انتشار بررسی شد. 43 مقاله مربوط به شماره های قبل از درجه‌ علمی - پژوهشی (1374- 1371) و 364 مورد مربوط به شماره های 12 به بعد بود که در 2 گروه 182 تایی بررسی شد. مقالات منتشر شده در دوره اول عموما به صورت مقالات مروری و معرفی مورد بوده و در دوره دوم و سوم شامل مطالعات توصیفی، کارآزمایی بالینی و تجربی بود. فاصله زمانی انجام مطالعه و تاریخ روی جلد مجله در دوره اول 1.6±1 و در دوره دوم1.5±1.35 و 1.3±1.22سال بود. تعداد منابع مورد استفاده در حال حاضر 11.5±20 به ازای هر مقاله و تعداد منابع فارسی 3.38±2.1 می باشد. تفاوت تعداد منابع مورد استفاده در دو دوره به لحاظ آماری معنی دار بود (0.000>P). ولی تفاوت منابع فارسی استفاده شده معنی دار نبود.
استنتاج: سیر تکاملی مقالات چاپ شده در مجله به لحاظ تعداد و کیفیت پژوهش های انجام شده در مقالات اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و سایر دانشگاه ها محسوس است.

احمد چیت ساز ، سیدعلی موسوی ، کامران لعل بخش ،
دوره 16، شماره 54 - ( آبان 1385 )
چکیده

سابقه و هدف: جهت تشخیص علت دردهای گردنی و تعیین ریشه های درگیر نخاعی، اقدامات پارا کلینیکی متفاوتی در دسترس می باشد که از آن جمله می توان به روش های تصویربرداری نظیر CT اسکن، تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی (MRI)، پرتونگاری ساده ستون فقرات گردنی و روش های تشخیصی الکتریکی نظیر ثبت فعالیت الکتریکی عضله EMG (Electromyography)، بررسی سرعت هدایت عصبی NCV (Nerve Conduction Study) و پتانسیل تحریک شده بدنی - حسی ‌SSEP (Somatosensory Evoked Potentials) اشاره نمود. هر کدام از روش های فوق محدودیت های تشخیصی خاص خود را دارا می‌ باشند. لذا مقایسه این روش ها در تشخیص دقیق و صحیح موارد مثبت درگیری ریشه اعصاب گردنی به ویژه قبل از اقدام به عمل جراحی بی مورد، واجد ارزش فراوانی می باشد. مطالعه حاضر جهت مقایسه ارزش تشخیصی روش های SSEP،NCV ،EMG و پرتونگاری در مبتلایان به علایم بالینی درگیری ریشه اعصاب گردنی در درمانگاه هایاعصاب شهر اصفهان صورت گرفته است.
مواد و روش ها: طی یک مطالعه توصیفی - تحلیلی و آینده نگر36 بیمار با شکایت درد گردنی با انتشار به یک یا هر دو اندام فوقانی بدون محدودیت سنی و جنسی که به درمانگاه های اعصاب دانشگاهی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. از این تعداد 14 نفر مرد و22نفر زن بودند. بررسی های تشخیصی شامل MRI، NCV ، EMGو پرتونگاری ساده ستون فقرات گردنی و SSEP انجام گرفت. کلیشه های MRI و پرتونگاری ستون فقرات گردن توسط یک متخصص پرتونگاری اعصاب تفسیر گردید و تمام موارد تشخیص الکتریکی عصبی توسط یک فرد انجام شد. مقادیر غیر طبیعی با کتب مرجع مقایسه گردید و یافته های حاصل با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. جهت مقایسه از آزمون همبستگی‌X2و ضریب کاپا استفاده و مقادیرPValue کم تر از 0.05 از نظر آماری معنی دار تلقی گردید.
یافته ها: حساسیت SSEP در تشخیص موارد مثبت درگیری ریشه اعصاب گردنی28.6 درصد و اختصاصی بودن SSEP در تشخیص موارد منفی درگیری ریشه اعصاب گردنی 100 درصد بود. توافق نسبی بین SSEP و MRI با توجه به ضریب کاپای 15 درصد وPValue =0.086وجود نداشت. در مبتلایان به درگیری ریشه اعصاب گردنی توزیع فراوانی اختلالات EMG 50 درصد، اختلالات NCV 5.6 درصد و اختلالات MRI 77.8 درصد بود. تغییرات SSEP با موارد متوسط و شدید MRIدارای توافق نسبی می باشد ((PValue =0.005.
استنتاج: در مطالعه اخیر مشخص شد که در مبتلایان به درگیری خفیف ریشه اعصاب گردنی SSEP ارزش تشخیصی نداشته و استفاده از روش های دیگر نظیر EMG مفیدتر می باشد، ولی در موارد متوسط و شدید درگیری ریشه اعصاب گردنی نظیر حالاتی که با درگیری نخاع نیز همراه می باشد، ارزش تشخیص SSEP افزایش یافته و روش مناسب جهت بررسی ضایعات نخاعی می باشد و از این روش به عنوان معیاری جهت لزوم انجام درمان های تهاجمی تر نظیر اعمال جراحی می توان استفاده نمود.

محمد والی پور ، مهران ضرغامی، عباس مسعودزاده ، علیرضا خلیلیان ، عبدالحکیم تیرگری ، سیده طیبه موسوی ،
دوره 17، شماره 61 - ( مهر 1386 )
چکیده

سابقه و هدف: بستری اجباری بیماران روان پزشکی، معمولا برای حمایت از شخص مبتلا به بیماری و حمایت از جامعه در مقابل رفتارهای ناهنجار او انجام میشود و از طرفی بستری کردن بیماران می تواند اثرات مخرب ناخوشایندی برای آنان داشته باشد. متاسفانه در کشور ما قوانین اندکی درمورد بستری اجباری بیماران روانی در دست است. لذا هدف از انجام این مطالعه، بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد روان پزشکان در این خصوص و ارایه راهکارهایی برای تدوین و بهبود کیفیت قوانین بهداشت روان می باشد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر به صورت توصیفی و آینده نگر طراحی شده است. جامعه مورد مطالعه کلیه روان پزشکان سراسر کشور که امکان تماس پستی از طریق اخذ آدرس آنها از انجمن روان پزشکان ایران وجود داشت، بود. ابزار سنجش در این مطالعه پرسش نامه ای خود ایفا حاوی 52 سوال ارزیابی کننده آگاهی، نگرش و عملکرد روان پزشکان و مشخصات جمعیت شناختی آنها بود. پرسشنامه ها از طریق پست جواب قبول برای روان پزشکان ارسال گردید و پس از بازگشت پرسش نامه های تکمیل شده، اطلاعات آنها بررسی گردید. جهت تجزیه و تحلیل نتایج نیز از روش های آمار توصیفی استفاده شد.
یافته ها: پس از پایان مهلت مقرر، 13.5 از پرسشنامه ها عودت داده شدند. سن روان پزشکان شرکت کننده، بین 35 تا 80 سال (میانگین سابقه کاری آنها 1?.26±8.22) بود. از 12.5 درصد از آنها در طی مدت خدمت شان به علت بستری اجباری بیمارانشان شکایت شده بود و 51.3 درصد از آنها متون حقوق راجع به بیماران روانی را مطالعه کرده بودند و درصد بالایی از روانپزشکان از میزان آگاهی ضعیف تا متوسطی (بیش از 75 درصد) در مورد قوانین بستری اجباری بیماران روانی برخوردار بودند. نظر اکثر آنها این بود که در تصمیم گیری برای بستری اجباری بیماران روانی، روان پزشک یا ترکیبی از روان پزشک و پزشک قانونی باید دخالت داشته باشد. حدود 70 درصد از روان پزشکان قوانین موجود را بر طرف کننده نیازهای فعلی نمی دانستند. حدود 90 درصد از آنها گزارش کردند که بیماران روانی را بدون اخذ رضایت از آنها بستری می کنند. درصد بالایی از آنها نیز پایبندی محکمی به اخذ رضایت قیم قانونی برای بستری اجباری بیمار نداشتند و قوانین موجود را راهگشای مشکلات فعلی نمیدانستند و کشور را نیازمند تدوین قوانینی جدید در خصوص بستری اجباری بیماران روانی می دانستند. اکثر آنها پاسخ دادند که در بستری اجباری بیماران روانی نظرات خودشان را بر سایر مراجع مرتبط با بیمار ترجیح می دهند.
استنتاج: تحلیل نتایج پژوهش نشان داد که عواقب کمبود آگاهی، در نحوه عملکرد اکثر روانپزشکان به چشم می خورد. این یافته ها حاکی از نقایص فراوان در قوانین موجود و عدم آموزش روانپزشکان کشور در این راستا می باشد و لازم است که اقدامات عاجلی در خصوص تدوین قوانین کامل تر و آموزش فراگیرتر روانپزشکان صورت پذیرد.

سیدحمزه حسینی ، مهران ضرغامی ، سیدابراهیم موسوی ، غلام رضا ناطقی، عباس مسعودزاده ،
دوره 18، شماره 67 - ( مهر 1387 )
چکیده

سابقه و اهداف: یکی از مشکلات مهم در تشخیص و درمان اختلالات روانپزشکی همراهی آن با سوء مصرف مواد است. با توجه به شیوع متفاوت در مطالعات و نیز از آنجا که تا کنون کار مشابه ای در ایران انجام نشده است این مطالعه جهت مشخص کردن فراوانی اختلال توام سوء مصرف مواد با اختلالات مختلف روانپزشکی و نیز الگو و نوع مواد سوء مصرف شده در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب و روان مرکز آموزشی - درمانی زارع ساری طراحی شد.
مواد و روش ها: در این پژوهش با استفاده از طرح توصیفی، 782 نفر از مراجعین به درمانگاه اعصاب و روان بیمارستان زارع در مدت یکسال با استفاده از پرسشنامه خود ساخته و مصاحبه تشخیصی نیم ساختاری D.S.MIV مورد ارزیابی قرار گرفتند. پرسشنامه خود ساخته شامل مواردی چون زمان شروع، میزان و نوع مواد بود که توسط یک روانشناس به صورت انفرادی تکمیل شد و سپس جهت تشخیص نوع بیماری به روانپزشک ارجاع داده شد.
یافته ها: در مجموع نمونه ها، 79.1 درصد آنان مرد و 20.9 درصد زن و 54.4 درصد شهری و 45.5 روستایی بودند اولین مواد مصرفی در 60.8 درصد موارد تریاک، 6.4 درصد الکل، 26.4 درصد حشیش، 4 درصد هرویین و 2.4 درصد سایر مواد بود. از نظر درصد فراوانی مصرف مواد، 74.4 درصد تریاک، 43.2 درصد الکل، 42.4 درصد حشیش، 20.8 درصد هرویین و 7.2 درصد سایر مواد استفاده می کردند. در افراد با سابقه مصرف مواد، 72 درصد آنان اختلال همزمان روانپزشکی داشتند که 12 درصد اسکیزوفرنی، 41 درصد اختلال خلقی14 درصد اختلال شخصیت و 4 درصد اختلال اضطرابی داشتند بین متغیرهای جنس، محل سکونت، شغل، تحصیلات، تاهل، سابقه مصرف سیگار و سن شروع مصرف سیگار با مصرف مواد ارتباط معنی دار وجود داشته است (P<0.05).
استنتاج: با توجه به شیوع بالای مصرف مواد در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب روان، لزوم توجه به مصرف مواد همزمان با مشکلات روانپزشکی در شرح حال و درمان بیماران قابل اهمیت می باشد و از سوی دیگر با توجه به شیوع اختلال روانپزشکی در حدود از افرادی که جهت ترک مواد مراجعه می کنند می بایست تشخیص همزمان اختلال روانپزشکی را در نظر داشت تا ترک مواد با ضریب موفقیت بالا همراه باشد.

جواد غفاری، علیرضا علم صاحب پور، سید عبدالله موسوی ، محمد جعفر صفار،
دوره 20، شماره 75 - ( فروردین و اردیبهشت 1389 )
چکیده

سابقه و هدف : آسپیراسیون جسم خارجی ریوی در کودکان از علل غیرشایع ولی تهدیدکننده زندگی در آنها می‌باشد و اغلب موارد در کودکان زیر 3 سال اتفاق می‌افتد. هدف از مطالعه بررسی انواع، محل و علائم جسم خارجی ریوی و شیوع سنی کودکان مبتلا بود.
مواد و روش ها :این مطالعه توصیفی گذشته نگر با بررسی پرونده کلیه کودکانی که با تشخیص اولیه جسم خارجی در بیمارستان بوعلی سینا ساری از سال‌های 80 تا 88 بستری شده‌اند، انجام شد. علائم بالینی به همراه سن، جنس، محل زندگی، معاینات بالینی، نوع جسم و محل جسم خارجی استخراج و مورد ارزیابی قرار گرفت.
 یافته ها :تعداد 80 پرونده مورد ارزیابی قرار گرفت که 57 نفر مذکر و 23 نفر مونث و سن آنها از 8 ماه تا 180 ماه متفاوت بود. سن شایع آسپیراسیون جسم خارجی زیر 3 سالگی (بین 8 ماه تا 3 سال) بوده است. محل زندگی 38 مورد شهر و 42 مورد روستا بود. سرفه شایعترین علامت بود و حدود 15 درصد نیز معاینه بالینی نرمال داشتند. شایعترین اجسام تخمه و بادام بودند.
استنتاج :جسم خارجی ریوی در این مرکز بطور متوسط 12 مورد در سال است که در سنین زیر 3 سالگی شایع‌تر است و تهدیدکننده زندگی می‌باشد و اغلب آن ناشی از تنقلاتی مثل تخمه و بادام روی می‌دهد. نظارت درست مراقبین و خانواده‌ها و درست مصرف کردن آنها در سنین مناسب می‌تواند در کاهش آنها موثر باشند.

رحیم باقرزاده لداری ، محمدرضا صادقی ، محمدرضا حق شناس ، سیدابراهیم موسوی ، جمشید یزدانی چراتی ،
دوره 20، شماره 77 - ( مرداد 1389 )
چکیده

سابقه و هدف: منبع کنترل به عنوان یک متغیر شخصیتی روز به روز اهمیت بیشتری در پژوهش های نظری و کاربردی پیدا می کند. شماری از پژوهش ها این متغیر را در ارتباط با پدیده های مختلف مورد بررسی قرار داده اند. این مطالعه با هدف تعیین رابطه منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر به صورت توصیفی طراحی شد. جامعه مورد مطالعه دانشجویان ترم سوم دانشگاه علوم پزشکی مازندران بودند که به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با کنترل مقطع تحصیلی و دانشکده انتخاب شدند. ابزار سنجش در این مطالعه پرسشنامه 29 سوالی منبع کنترل راتر بوده است و محقق با حضور در کلاس های ترم سوم انتخاب شده، پرسشنامه فوق و نیز پرسشنامه جمعیت شناختی را در بین آنها توزیع و اطلاعات تکمیل شده در همان جلسه از آنان دریافت می گردید.
یافته ها: این مطالعه نشان داد اگرچه افرادی که دارای منبع کنترل درونی بودند پیشرفت تحصیلی بالاتری داشتند، اما رابطه معنی داری بین منبع کنترل و معدل ترم دوم و سوم مشاهده نگردید، همچنین ارتباط معنی داری بین متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنس و تحصیلات والدین) با منبع کنترل مشاهده نگردید.
استنتاج: اگرچه افراد با منبع کنترل درونی ممکن است در زندگی شان موفق تر باشند ولی این موفقیت الزاما تمام جنبه های زندگی فرد از جمله تحصیل را دربر نمی گیرد و بنظر می رسد پیشرفت تحصیلی تابع عوامل و متغیرهای متعدد و پیچیده ایی باشد.

محمد اکبری ، رقیه موسوی خطیر ،
دوره 20، شماره 78 - ( خرداد 1389 )
چکیده

سابقه و هدف: قدرت عضلانی از سبک زندگی افراد و فعالیتهای فیزیکی و تفریحی آنها تاثیر می پذیرد. ضعف عضلات ضدجاذبه اندام پایینی نقش مهمی در سقوط افراد دارد. نظر به اهمیت تعادل و قدرت در سلامت سالمندان، اهداف مطالعه حاضر بررسی اثر افزایش سن بر قدرت عضلانی و تعیین محدوده سنی کاهش قدرت در زنان رده های سنی 21 تا 80 سال بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی تعداد 101 زن سالم شرکت کردند. آزمودنی ها در 6 گروه سنی 15 تا 20 نفره قرار داده شدند. حداکثر نیروی ایزومتریک چهار گروه عضلانی در هر کدام از اندام های پایینی با استفاده از دستگاه دینامومتر دستی اندازه گیری شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که نیروی عضلانی با افزایش سن به طور معنی داری کاهش می یابد (P<0.0001). تغییر نیرو در عضلات اکستانسور ران و دورسی فلکسور مچ پا از 20 تا 40 سالگی معنیدار نبود، اما بعد از آن بطور معنی داری کاهش یافت (P<0.0001). نیروی عضلات اکستانسور زانو و ابداکتور ران تا 50 سالگی تغییر معنی داری نداشت، اما پس از آن به طور معنی داری کاهش پیدا کرد.
استنتاج: باتوجه به نتایج بدست آمده می توان پیشبینی کرد که با افزایش سن و کاهش نیروی عضلانی، ثبات و تعادل ایستاده افراد کاهش می یابد. لذا برنامه ریزی برای فعالیت های جسمی کافی در گروه های در معرض خطر ضروری می باشد و با اجرای برنامه های تمرینی مناسب می توان از اختلالات تعادلی و سقوط های احتمالی این گروه از افراد پیشگیری کرد.

سیدمحمد موسوی ، مهشید احمدی ،
دوره 20، شماره 80 - ( بهمن 1389 )
چکیده

اسکیزوفرنی در سن 5 سالگی یا قبل از آن بسیار نادر است. این اختلال معمولا شروع تدریجی دارد و اغلب شدید بوده و در اختلالات پیش زمینه ای قبل از شروع این اختلال به طور مشخص وجود دارد و در پسر بچه ها شایع تر است. بیمار معرفی شده یک دختر 5 ساله که به طور ناگهانی و بدون عوامل پیش زمینه ای دچار هالوسیناسیون شنوایی و بینایی و رفتارهای ناهنجار شده است. با بررسی های متعدد تشخیص به عمل آمده، اسکیزوفرنی با شروع بسیار زودرس مطرح گردید. بیمار به درمان رسپریدون پاسخ مناسب داد. اسکیزوفرنی با شروع بسیار زودرس بخصوص در سن 5 سالگی و بویژه با شروع ناگهانی و بدون عوامل پیش زمینه ای، بسیار نادر است و جهت تشخیص بررسی های کامل بالینی و پاراکلینیک لازم است تا از اشتباه تشخیصی با اختلالات دیگر جلوگیری شود.

یداله جنتی، سیده عاطفه موسوی، حمیده عظیمی لولتی، لاله فانی صابری، امیر همتا، سعید فیضی، مامک قبادی،
دوره 21، شماره 1 - ( ویژه نامه 1390 )
چکیده

سابقه و هدف: امروزه هوش هیجانی در ابعاد مختلف زندگی افراد اعم از تحصیل، شغل و محیط اجتماعی اهمیت روز افزونی یافته است. در این بین یکی از ویژگی‌های شخصیت به هنجار برخورداری از عزت نفس است که می‌تواند سطح هوش هیجانی افراد را دستخوش تغییر کند. نظر به اهمیت هوش هیجانی و عزت نفس، این پژوهش با هدف تعیین میزان هوش هیجانی و عزت نفس در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1389 انجام گردید. مواد و روش‌ها: در این پژوهش که از نوع توصیفی- مقطعی است، آزمون های هوش هیجانی MSEIS و عزت نفس کوپر اسمیت بر روی 145 نفر از دانشجویان رشته های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران که با روش سرشماری انتخاب شده بودند اجرا گردید. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از نرم‌افزار 16SPSS با کمک آمار توصیفی و آزمون کای اسکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: در این بررسی هوش هیجانی دانشجویان 8/13 درصد، 7/71 درصد، 5/14 درصد به ترتیب در سطوح بالا، متوسط و پایین بوده است. افزون بر آن 91 درصد از کل دانشجویان دارای عزت نفس بالا بوده‌اند. یافته‌ها نشان داد که هوش هیجانی با عزت نفس ارتباط معنی‌دار دارد (001/0p<). استنتاج: با توجه به متوسط بودن سطح هوش هیجانی به نظر می‌رسد توجه به هوش هیجانی برای ارتقاء بهداشت روانی و به تبع آن موفقیت در دانشجویان از اهمیت و ارزش بسیاری برخوردار باشد. لذا پیشنهاد می‌گردد تا در برنامه آموزشی دانشگاه به هوش هیجانی و لزوم ارتقاء آن در دانشجویان توجه لازم به عمل آید.
علیرضا جوادزاده ، علی تبریزی ، علی موسوی ، بابک رحیمی ، زهرا موسوی ،
دوره 21، شماره 83 - ( مرداد 1390 )
چکیده

سابقه و هدف: جداشدگی شبکیه از جمله گرفتاری ‌های چشمی است که در صورت تشخیص به موقع می ‌توان مانع از عوارض بعدی آن شد. این مطالعه در جهت بررسی شیوع علل جداشدگی شبکیه در مراجعه کنندگان به یک بیمارستان در تبریز صورت گرفت تا در صورت نیاز تدابیر لازم در جهت پیشگیری انجام شود.
مواد و روش ها: طی یک مطالعه توصیفی تعداد 300 بیمار با جداشدگی شبکیه مراجعه‌ کننده به بیمارستان نیکوکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از سال 86 تا 88 مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات دموگرافیک، سابقه بیماری ‌های چشمی، علل جداشدگی شبکیه و درمان ‌های انجام شده برای تمام بیماران ثبت گردید.
یافته ها: میانگین بیماران سنی مورد بررسی17.1±42.5 سال و 69 درصد مرد و 31 درصد زن بودند. در52.7 درصد موارد درگیری در چشم راست و در 47.3 درصد موارد درگیری در چشم چپ بود. میوپی تنها در 27.3 درصد از بیماران وجود داشت. در 37 درصد از بیماران سابقه قبلی جراحی کاتاراکت وجود داشت. در بین بیماران مبتلا به دکولمان رتین، در 28.7 درصد سابقه ‌ای از تروما وجود داشت. تفاوت آماری معنی ‌داری بین دو جنس از نظر میوپی، دیابت و تروما (p<0.05)، وجود داشت.
استنتاج: نتایج مطالعه نشان داد که وجود عواملی چون دیابت، سن بیماران، جنس مذکر، وجود میوپی و وجود سابقه جراحی کاتاراکت در سابقه بیماران از فراوانی بالایی برخوردار بود. بنابراین انجام بررسی ‌های تکمیلی و مداخله در زمان لازم در کاهش میزان جداشدگی شبکیه در این بیماران می ‌تواند کمک کننده باشد.

نادر معروفی، امیر احمدی، سیده رقیه موسوی خطیر،
دوره 21، شماره 85 - ( آذر 1390 )
چکیده

سابقه و هدف : گردن درد مزمن یکی از شایع‌ترین مشکلات عضلانی اسکلتی است. در جمعیت عمومی، تقریبا 67 درصد افراد بزرگسال، گردن درد را در دوره‌ای از زندگیشان تجربه خواهند کرد. هدف این مطالعه بررسی تغییرات فعالیت الکتریکی عضلات گردن در افراد گردن درد مزمن، در حین حرکات فلکشن- اکستنشن می‌باشد.
مواد و روش ها : این مطالعه از نوع مورد- شاهدی بوده است که 22 بیمار دارای سابقه گردن درد مزمن (8/1±23 سال) و 21 فرد سالم (6/2±23 سال) که با بیماران همسان‌سازی شده بودند، در آن شرکت داشتند. افراد از وضعیت نشسته 5 بار حرکت فلکشن و اکستنشن کامل گردن را انجام می‌دادند. فعالیت میوالکتریک عضلات ارکتوراسپاین گردن و تراپزیوس فوقانی به صورت دوطرفه توسط دستگاه الکترومیوگرافی ثبت گردید. همچنین جهت بررسی تفاوت قدرت عضلانی و دامنه حرکتی در دو گروه، حداکثر قدرت ایزومتریک و دامنه حرکتی فلکشن کامل گردن ثبت گردید.
یافته ها : مقدار دامنه فعالیت الکتریکی عضلات ارکتوراسپاین در فاز استاتیک اولیه و فاز فلکشن کامل در افراد گردن درد مزمن بالاتر از گروه سالم بود(05/0p<) اما تفاوت معنی‌داری در فعالیت عضلانی در مرحله فلکشن و اکستنشن وجود نداشت(05/0p>). هم‌چنین هیچ تفاوت معنی‌داری در فعالیت عضله تراپزیوس فوقانی بین دو گروه در حین این حرکات دیده نشد(05/0p>). حداکثر قدرت ایزومتریک عضلات ارکتوراسپاین در افراد سالم به طور معنی‌داری از افراد گردن درد مزمن بیشتر بوده است(05/0p<) اما دامنه حرکتی فلکشن کامل در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت(05/0p>).
استنتاج : بر طبق نتایج حاصل شده در این مطالعه،‌احتمالاً درد موجب تغییر فعالیت میوالکتریک عضلات ستون فقرات گردن شده است. به طوری‌که ظاهراً عضلات اکستانسور گردن در افراد گردن درد برای حفظ کنترل بهتر مجبور هستند که با شدت بیشتری فعالیت نمایند.

سید محمد موسوی، مهشید حمدی،
دوره 21، شماره 86 - ( بهمن 1390 )
چکیده

سابقه و هدف : اختلالات رفتاری در کودکان با والدین مبتلا به اختلالات روانپزشکی بسیار شایع‌تر از آن‌هایی است که والدین غیر مبتلا دارند. مطالعه کنونی به منظور بررسی تاثیر اختلال وسواسی- جبری مادران در رفتارهای ناهنجار کودکان انجام شده است. مواد و روش ها : در این مطالعه مورد- شاهدی در کل 100 کودک شرکت داشتند. پنجاه کودک 6 تا 11 ساله که مادرانشان به دلیل اختلال وسواسی- جبری به مرکز روانپزشکی بندرعباس مراجعه کرده بودند و با انجام مصاحبه روانپزشکی و نیز آزمون استاندارد ییل- براون اختلال در آن‌ها تایید شده بود و پنجاه کودک با همان سن و با مادران سالم که سلامت روانی آن‌ها با مصاحبه روانپزشکی و نیز آزمون‌های استاندارد شخصیت مینه سوتا و سلامت عمومی تایید شده بود بر اساس آزمون رفتاری اکنباخ مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته ها : مقیاس‌های شکایات جسمانی (045/0=p)، اضطراب و افسردگی (023/0=p)، مشکلات اجتماعی(012/0=p)، در کودکان با مادران وسواسی- جبری افزایش معنی‌داری داشت و برون‌گرایی و درون‌گرایی در این کودکان به‌طور معنی‌داری بیشتر بود(001/0=p). انزوا طلبی، اختلال توجه، مشکلات تفکر و بزهکاری در کودکان دو گروه تفاوت مشخصی از نظر آماری نداشت. نمره کلی اختلالات رفتاری در کودکان با مادران دچار اختلال وسواسی- جبری به‌طور معنی‌داری بیشتر بود. استنتاج : اختلالات رفتاری درکودکان با مادران وسواسی- جبری شایع‌تر است و ضمن درمان مادران بایستی به کودکان آن ها نیز توجه درمانی کافی شود.

صفحه 1 از 6    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb