جستجو در مقالات منتشر شده


47 نتیجه برای موسی زاده

جمشید یزدانی چراتی ، انوشیروان کاظم نژاد ، محمود موسی زاده ،
دوره 19، شماره 74 - ( بهمن 1388 )
چکیده

سابقه و هدف: نرخ بروز سل در کشور حدود 13 در صدهزار نفر بوده که این میزان در استان های سیستان و بلوچستان و گلستان به بالاترین مقدار خود می رسد. بنابراین با توجه به همجواری با استان گلستان این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در استان مازندران و به منظور شناسایی مناظق پر خطر انجام گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مشاهده ای (طولی) و دوره مورد مطالعه سال های 1378 تا 1387 بود. تعداد افراد مبتلا به سل برابر با 2444 نفر بود که از دفتر ثبت سل استخراج گردید. داده ها بر اساس متغیرهای سن، جنس، نوع بیماری، سال و مکان ثبت در قالب روش های آمار توصیفی، استنباطی و با استفاده از نرم افزارهای SAS و SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: از 2444 بیمار ثبت شده، 5/52 درصد را مردان و 5/47 درصد را زنان تشکیل می دادند که 61 درصد آنها شهری و 39 درصد آنان روستایی و 4/96 درصد آنان نیز ایرانی بودند. بیشترین نرخ بروز در شهرستان بهشهر (39/19 درصد هزار نفر) و کمترین آن در شهرستان جویبار (45/6 درصد هزار نفر) بود.
استنتاج: میزان شناسایی بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در استان مازندران از استان های گلستان و گیلان پایین تر و میزان تاخیر در تشخیص این بیماران بیشتر از استان های خراسان رضوی، کردستان و چهارمحال و بختیاری می باشد. در کشور ما، میزان تاخیر در تشخیص بیماران طولانی تر از نپال و انگلیس است. یافته های این مطالعه می تواند اطلاعات مفیدی فراهم کند تا برنامه ریزان و مسوولان بهداشتی با مداخلات مناسب در جهت کنترل بیماری اقدامات موثری انجام دهند.

محمود موسی زاده، محمد مهدی ناصحی، محمدرضا میرزاجانی، محمدامین بهرامی،
دوره 23، شماره 98 - ( اسفند 1391 )
چکیده

سابقه و هدف: بروز انواع حوادث و آسیب‌ها و ویژگی‌های مصدومین و علت‌های منجر به حادثه در مناطق مختلف و در زمان‌های متفاوت، متغیر است و نیاز به بررسی جنبه‌های گوناگون آن‌ها می‌باشد لذا بر همین اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی ابعاد اپیدمیولوژیکی انواع حوادث و آسیب‌های رخ داده در مصدومین مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان‌های مازندران انجام گرفته است. مواد و روش‌ها: در این پژوهش مقطعی، نمونه‌های مورد مطالعه شامل تمامی موارد مصدومین در اثر انواع سوانح و آسیب‌های مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان‌های مازندران در سال 1389بوده است که تعداد آن‌ها برابر با 58750 نفر می‌باشد. داده‌های مربوط به حادثه‌دیدگان از نظام موجود ثبت مصدومین در اورژانس بیمارستان‌ها جمع‌آوری شده است. آنالیز داده‌ها در نرم افزار SPSS انجام گرفت و از آزمون‌های آماری توصیفی، کای دو و تی تست مستقل استفاده گردید. مقدار P.V مساوی و کمتر از 05/0، در مورد معنی‌داری ملاک قضاوت بوده است. یافته‌ها: 7/71 درصد مصدومین را مردان تشکیل داده‌اند. میانگین سن مصدومین برابر با 01/17±9/29 می‌باشد. بیشتر مصدومین (6/34 درصد) در گروه سنی 29-20 سال قرار دارند. وقوع حوادث در ماه‌های تیر (6/10 درصد) و خرداد (2/10 درصد) بیشتر از ماه‌های دیگر بوده است. اکثر حوادث (6/70 درصد) در منطقه شهری رخ داده و بیشتر حوادث به‌ترتیب از نوع ترافیکی (8/39 درصد) و ضربه و سقوط (8/31 درصد) بوده اند. همچنین میزان بروز مصدومیت در اثر انواع سوانح و حوادث در مازندران در سال 1389 ، 7/2306 در 100000 نفر جمعیت بوده است. استنتاج: بر اساس یافته‌های پژوهش، حجم عمده بار آسیب‌ها وحوادث در مازندران از نوع ترافیکی بوده است. همچنین ارقام ذکر شده در نتایج به وضوح این موضوع را نشان می‌دهد که غالب افراد در مقطعی از زندگی خود، دچار یک حادثه قابل توجه می‌شوند. لذا پیاده‌سازی درست برنامه جامعه ایمن به صورت عملی یک نیاز اورژانس است که رمز موفقیت آن در گرو مشارکت و همکاری تمام ارگان‌ها و سازمان‌ها است و فراهم آوردن چنین بستری نیازمند عزم ملی است.
مطهره خردمند، احمد علی عنایتی، علی رضا رفیعی، محمود موسی زاده،
دوره 25، شماره 125 - ( خرداد 1394 )
چکیده

سابقه و هدف: مطالعات کوهورت آینده‌نگر از بهترین انواع مطالعات مشاهده‌ای جهت بررسی روابط علیتی و سبب شناختی بیماری‌ها، تعیین بروز و تاریخچه طبیعی بیماری‌ها است و در طی چند دهه گذشته این مطالعات نقش عمده‌ای در شناسایی عوامل خطر محیطی و ریسک فاکتورهای بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان‌ها ایفا کرده است. با توجه به نقش ارزنده این مطالعات در سلامت جامعه، این پژوهش با هدف مروری بر کوهورت‌های مبتنی بر جمعیت طراحی شده در ایران انجام گرفته است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مروری، پایگاه‌های PubMed و Scopus و با توجه به اشراف مولفین نسبت به موضوع، سایت‌های کوهورت مبتنی بر جمعیت ایران مورد جستجو قرار گرفت. کلید واژه‌های عمومی مورد استفاده شامل کوهورت، کوهورت مبتنی بر جمعیت،ایران و معادل انگلیسی آن‌ها بوده است. یافته‌ها: بر اساس نتایج جستجوها، 6 مطالعه کوهورت مبتنی بر جمعیت شامل کوهورت قند و لیپید تهران، کوهورت گلستان، کوهورت اصفهان، کوهورت چشم پزشکی شاهرود، کوهورت امیرکلا و کوهورت کرمان شناسایی شد که سابقه شروع اولین کوهورت مبتنی بر جمعیت (قند و لیپید تهران) به سال 1376 بر می‌گردد. هم‌چنین در طی فرایند جستجو کوهورت متعددی با دوره‌های پیگیری متفاوت از چند ماه تا چند سال روی افراد بیمار، زنان باردار، نوزادان و گروه‌های شغلی خاص و چندین کوهورت تاریخی از جمله کوهورت سردشت شناسایی شد. استنتاج: این مطالعه مروری نشان داد که علاوه بر چندین کوهورت خاص و تاریخی، 6 مورد کوهورت مبتنی بر جمعیت در نقاط مختلف ایران راه‌اندازی شده است که قدیمی‌ترین آن (مطالعه قند و لیپید تهران) حدود 18 سال قدمت دارد. هم‌چنین از لحاظ گروه جمعیتی تحت پوشش، نوع مواجهه و تمرکز موضوعی از تنوع نسبتاً خوبی برخوردار است و می تواند نقش برجسته‌ای را در تولید علم ایفا نماید.
محمود موسی زاده، قاسم عابدی، فرشته فرشیدی، ابولحسن نقیبی، فریده رستمی، امین افشاری مقدم،
دوره 25، شماره 131 - ( آذر 1394 )
چکیده

سابقه و هدف: سنجش میزان رضایت‌گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت یکی از محوری‌ترین شاخص‌های ارزیابی کیفیت برنامه پزشک خانواده روستایی می‌باشد. با توجه به گذشت حدود 10 سال از اجرای این برنامه و وجود نتایج متنوع از میزان رضایت برنامه پزشک خانواده روستایی در بین مقالات منتشر شده، هدف این مطالعه تعیین میزان رضایت گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت از این برنامه در ایران با استفاده از متاآنالیز می‌باشد.

مواد و روش‌ها: با جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی ملی و بین‌المللی، مقالات مرتبط منتشر شده در فاصله زمانی فروردین 1384 الی 10اردیبهشت 1394 مورد بررسی قرار گرفت. بررسی منابع و مذاکره با مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران مرتبط با موضوع جهت افزایش حساسیت جستجو انجام گرفت. بر اساس نتایج ارزیابی کیفیت و معیارهای ورود و خروج، مقالات نهایی جهت ورود به متاآنالیز انتخاب شد. با توجه به وجود هتروژنیتی بین مطالعات اولیه، با استفاده از نرم‌افزار stata از مدل اثر تصادفی برای برآورد کلی میزان رضایت گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت استفاده شد.

یافته‌ها: در این متاآنالیز و مرور سیستماتیک 18 مقاله مرتبط وارد مطالعه شد و میزان رضایت 8009 نفر از گیرندگان خدمت و 921 نفر از ارائه دهندگان خدمت تعیین گردید. نتایج متاآنالیز نشان داد که با استفاده از مدل اثر تصادفی، میزان رضایت گیرندگان خدمت از برنامه پزشک خانواده روستایی (4/67-6/40) 03/54 و میزان رضایت ارائه دهندگان خدمت (03/73-8/27)4/50 درصد است.

استنتاج: میزان رضایت گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت از برنامه پزشک خانواده روستایی ایران در سطح متوسط قرار دارد.


سید پیمان ضیاءپور، صادق خیری، رضا علی محمدپور، صادق چینی کار، فاطمه عسگریان، احسان مصطفوی، فریبرز یزدی، جلال یزدانی، محمد سرافرازی، محمود فاضلی دینان، سید حسن نیکوکار، فرزانه صحرائی رستمی، محسن اعرابی، فرهنگ بابامحمودی، محمدرضا حق شناس، محمود موسی زاده، احمدعلی عنایتی،
دوره 25، شماره 132 - ( دی 1394 )
چکیده

سابقه و هدف: تب خونریزی‌دهنده کریمه-کنگو (Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF)) بیماری ویروسی منتقله از کنه‌ها بوده که وقوع اولین موارد انسانی استان مازندران در شهرستان نور ما را بر آن داشت که جهت جلوگیری از طغیان احتمالی بیماری، میزان وفور رفتارهای پرخطر افراد شاغل در صنعت دام و گوشت شهرستان نور را بررسی نمائیم.

مواد و روش‌ها: یک مطالعه توصیفی- مقطعی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از تیر لغایت دی ماه 1391 در شهرستان نور بر روی 314 نفر دامدار، قصاب، کارگر کشتارگاه، آشپز و کارکنان دامپزشکی جهت سنجش رفتارهای پرخطر آن ها نسبت به بیماری CCHF طراحی شد و توسط آزمون‌های آماری مجذور کای و رگرسیون دوتایی در سطح معنی‌داری 0.05 مورد آنالیز قرار گرفت.

یافته‌ها: 289 نفر از شاغلین صنعت دام وگوشت شهرستان نور وارد مطالعه شدند، به‌طوری‌که 84.4 درصد آن‌ها از جنس مذکر و میانگین سنی برابر با 14.4± 43.7 سال بود. رفتار پرخطر ذبح دام یا تماس با گوشت درمردان 3.53 برابر زنان بود (OR=3.35, CI:95% 1.37-6.47). در مقایسه با دیگر مناطق شهرستان نور، نواحی روستایی، کوهستانی و نیز بخش بلده تماس بیش‌تری با دام داشته و سابقه بیش‌تری در انجام رفتارهای پرخطر از قبیل ذبح دام و تماس با خون آن، خوردن جگر خام و جداسازی یا له‌کردن کنه از سطح دام با دست برهنه داشته‌اند(P<0.001). عدم استفاده از پوشش محافظتی درشاغلین منطقه کوهستانی (OR=9.24, CI:95% 2.66-31.13) و نیز بخش بلده به طور معنی داری بالاتر از بقیه نواحی و بخش‌های شهرستان نور بود (OR=9.80, CI:95% 2.78-34.53).

استنتاج: مطالعه ما وفور رفتارهای پرخطر در بین مشاغل مرتبط با دام را نشان می‌دهد، لذا با توجه به کانون گزارش بیماری در غرب استان، تداوم این امر و عدم برنامه‌ریزی‌های کنترلی سبب افزایش احتمال وقوع اپیدمی بیماری CCHF در این مناطق می‌گردد.


قاسم جان بابایی، محمود موسی زاده، رضا آگاه، صغری خانی، اصغر نظام محله، محمد فلاح،
دوره 25، شماره 134 - ( اسفند 1394 )
چکیده

سابقه و هدف: بررسی تغییرات زمانی و پیش‌بینی  زایمان  به روش سزارین و طبیعی می‌تواند در ارائه مشکلات بهداشتی و درمانی در آینده، توسعه و گسترش برنامه‌های امداخله‌ای و تخصیص بهینه منابع نقش مفیدی داشته باشد. لذا هدف مطالعه حاضر تعیین و پیش‌بینی روند زایمان سزارین و طبیعی در مازندران بوده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه طولی برای پیش‌بینی از داده‌های موارد زایمان ثبت شده در زایشگاه‌های دولتی و خصوصی مازندران استفاده شد. تعداد زایمان از سال 1386الی 1393 به صورت ماهانه وارد نرم‌افزار شد. بر اساس نمودار باقیمانده‌های خودهمبستگی جزیی و خودهمبستگی و سطح معنی‌داری Ljung-Box و در شرایط برابر بر اساس کم‌ترین مقدار AIC مناسب‌ترین مدل جهت پیش‌بینی انتخاب گردید.

یافته‌ها: بر اساس نتایج داده‌های واقعی و پیش‌بینی، تعداد زایمان به روش سزارین از 19245 در سال 1386 به 15770 در سال 1400 و تعداد زایمان طبیعی از 14382 در سال 1386 به 16385 در سال 1400تغییر می‌یابد. میزان زایمان در بخش خصوصی در سال 1387 در مقایسه با سال 1386، 7/17درصد رشد داشته است. از سال1392 الی 1393 رشد زایمان در بخش خصوصی به ترتیب 8/5 و 3/12 درصد افزایش داشته است. نتایج پیش‌بینی هم حکایت از رشد زایمان در بخش خصوصی تا سال 1400 دارد.

استنتاج: در صورت ادامه روند اقدامات مداخله‌ای پیش‌بینی شده در طرح تحول نظام سلامت، میزان سزارین کاهش خواهد یافت و در سال 1400 حدود 35درصد می‌رسد که این میزان با وجود کاهش قابل ملاحظه هم‌چنان با حد انتظار سازمان بهداشت جهانی فاصله دارد. 


قاسم جان بابایی، محمود موسی زاده، زهرا اصداقی جهرمی، معصومه رشیدی آلاشتی،
دوره 25، شماره 134 - ( اسفند 1394 )
چکیده

سابقه و هدف: سرطان پستان، شایع‌ترین سرطان و عامل اصلی مرگ ومیر ناشی ازسرطان در زنان دنیا محسوب می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیکی، کلینیکی و پاتولوژیکی بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام شده است.

مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع مقطعی با استفاده از داده‌های موجود در پرونده بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه‌کننده به درمانگاه باغبان (طوبی) شهر ساری در فاصله سال‌های 1386 الی 1393 بوده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها چک لیستی بوده که حاوی متغیرهای سن، جنس، وضعیت تاهل، منوپوز، بارداری و شیردهی، سایز توده، نوع توده، گرید تومور، تعداد لنف نود درگیر و متاستاز بوده است.

یافته‌ها: 1019 بیمار مبتلا به سرطان پستان با میانگین سنی 5/11±1/50 سال وارد مطالعه شدند. سن شروع قاعدگی بیش‌تر بیماران (8/77 درصد) بین 12 تا 16سال، سن تشخیص سرطان در 5/61درصد قبل از منوپور و سن اولین بارداری در 6/6 درصد مبتلایان بیش‌تر از 30 سال بوده است. در 237 مورد از بیماران وجود سابقه انواع سرطان در خانواده گزارش شده است که در 4/65 درصد از نوع سرطان پستان بوده است. نوع کارسینوم اکثریت مبتلایان (7/90 درصد) داکتال و درجه تمایز سلولی در 61درصد آن ها متوسط بوده است. هم‌چنین میانگین اندازه تومور در مبتلایانی که برداشت کامل پستان در آن‌ها انجام شده بود (4/1±7/7) به طور معنی‌داری بیش‌تر از مبتلایانی بودکه برداشت قسمتی از پستان در آن‌ها انجام شده بود (6/1±4/7) (008/0=p).

استنتاج: این مطالعه نشان داد که شایع‌ترین نوع کارسینوم در مبتلایان از نوع داکتال بوده و اندازه تومور از فاکتورهای مرتبط با برداشت کامل پستان می‌باشد.


محمود موسی زاده، محمدرضا حق شناس، لطف الله داودی، طهورا موسوی،
دوره 26، شماره 139 - ( مرداد 1395 )
چکیده

سابقه و هدف: پروفیلاکسی با آنتی بیوتیک یکی از استراتژی‌های موثر در کاهش عفونت پس از عمل جراحی می‌باشد. از جمله آنتی‌بیوتیک‌های مورد استفاده در پروفیلاکسی بیماران تحت جراحی در ناحیه لگن و زانو در مطالعات مختلف، داروهای سفازولین و ونکومایسین می‌باشد. بر همین اساس هدف مطالعه حاضر برآورد میزان عفونت پس از پروفیلاکسی با سفازولین و ونکومایسین در جراحی زانو و لگن می‌باشد.

مواد و روش ها: با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی اسکوپوس، پاب مد،  Web of scienceو موتور جستجوی گوگل اسکولار، کلیدواژه‌های مرتبط (زانو، لگن، سفازولین، ونکومایسین) مقالات مورد جستجو قرار گرفتند. پس از محدود نمودن استراتژی جستجو و حذف موارد تکراری، مقالات باقیمانده با بررسی عنوان و چکیده مورد غربالگری قرار گرفتند. در نهایت شاخص هتروژنیتی بین مطالعات با استفاده از آزمون کوکران (Q) و I2 تعیین گردید. بر اساس نتایج هتروژنیتی از مدل اثر تصادفی برای برآورد شیوع عفونت استفاده گردید.

یافته ها: در19 مطالعه وارد شده به متاآنالیز، میزان عفونت پس از جراحی در ناحیه لگن و زانو در 77108 بیمار مورد بررسی قرار گرفت. شیوع عفونت در بیماران تحت پروفیلاکسی با سفازولین با فاصله اطمینان 95 درصد (5/1-9/0) 2/1 درصد، تحت پروفیلاکسی با ونکومایسین (7/1-04/0) 9/0 درصد و تحت پروفیلاکسی با هر دو دارو (6/1-04/1) 3/1 درصد برآورد گردید.

استنتاج: نتایج متاآنالیز نشان می‌دهد که میزان عفونت ناحیه لگن و زانو پس از جراحی در بیماران تحت پروفیلاکسی با آنتی‌بیوتیک‌های مورد بررسی پایین بوده و تفاوت معنی‌داری بر حسب نوع آنتی‌بیوتیک مورد استفاده مشاهده نشده است.


بهرام طهماسبی، قاسم عابدی، احسان عابدینی، علی اصغر نادی، محمود موسی زاده، فریده رستمی،
دوره 26، شماره 144 - ( دی 1395 )
چکیده

سابقه و هدف: پزشک خانواده موظف به ارائه خدمات با کیفیت، جامع و متناسب با نیاز مردم برای تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی جمعیت تحت پوشش خود می‌باشد تا رضایت بیماران‌شان را جلب نمایند، لذا پژوهش حاضر با هدف تحلیلی بر رضایتمندی بیماران از اجرای طرح پزشک خانواده شهری در استان مازندران در سال 94 اجرا شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد 1500 بیمار با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای از بین نمونه‌ها در شهرهای مختلف استان مازندران انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها توسط پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر اهداف پژوهش با 30 گویه در شش بعد شامل: خدمات، ارائه خدمات، دسترسی خدمات، کارکنان پزشک، کارکنان دستیار و تصویرذهنی هرکدام با 5 گویه انجام شد که روایی آن مورد تأیید خبرگان قرارگرفت و پایائی آن با محاسبه همسانی درونی (آلفای کرونباخ) هر یک از ابعاد پرسشنامه به ترتیب برابر با 84/0، 86/0، 92/0، 79/0، 83/0 ، 85/0 تأیید شد.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که از میان شش عامل، رضایتمندی نسبی بیماران تنها در مورد کارکنان پزشک (001/0 < p) به دست آمد و در بقیه موارد، رضایتمندی حاصل نشد. تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که عامل خدمات با ضریب استاندارد و عدد معناداری (48/0، 07/14)، ارائه خدمات (46/0، 68/12)، دسترسی به خدمات (49/0، 28/14)، کارکنان پزشک (58/0، 09/17)، کارکنان دستیار (71/0، 82/20) و تصویر ذهنی (37/0، 39/10)، عواملی تاثیرگذار بر رضایتمندی بیماران هستند.

استنتاج: با توجه به یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که عوامل و دست اندرکاران نظام مراقبت سلامت به ویژه افراد ارائه‌دهنده خدمات مراقبت سلامت در حوزه پزشک خانواده، سعی و تلاش بیش‌تری در ارائه هرچه بهتر خدمات مراقبت سلامت به بیماران نموده تا رضایتمندی آن‌ها را هرچه بیش‌تر جلب نمایند.


حامد فغانی، نورالدین موسوی نسب، افشین قلی پور برادری، محمود موسی زاده، مطهره خردمند، روانبخش اسمعیلی،
دوره 26، شماره 146 - ( اسفند 1395 )
چکیده

سابقه و هدف: شناخت پرستاران از عوامل موثر بر زمان خارج ساختن لوله تراشه پس از جراحی بای‌پس عروق کرونر می‌تواند در مشارکت آن‌ها در تصمیم‌گیری نهایی تیم درمانی موثر باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی مدت زمان باقی ماندن لوله تراشه و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر در مرکز قلب مازندران انجام شد.

مواد و روش‌ها: این یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که بر روی 200 بیمار که در مرکز قلب مازندران تحت جراحی بای پس عروق کرونر قرار گرفته بودند انجام شد. داده‌ها از طریق مشاهده بیمار،اطلاعات موجود در پرونده و گزارش‌های پرستاری جمع‌آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری همبستگی اسپیئرمن، مان ویتنی، کروسکال والیس،کای اسکوئر و رگرسیون استفاده گردید.

یافته‌ها: نتایج نشان داد میانگین و انحراف معیار مدت زمان باقی ماندن لوله تراشه 27/2±39/9 ساعت بود. با استفاده از مدل رگرسیون ارتباط همزمان متغیرهای جمعیت شناختی و عوامل طبی قبل از عمل با مدت زمان باقی ماندن لوله تراشه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد از بین این عوامل بیماری تنفسی، سابقه MI، سن و وزن ارتباط معنی‌داری دارند.

استنتاج: توجه به عوامل جمعیت شناختی و طبی هنگام پذیرش بیماران تحت جراحی بای‌پس عروق کرونر منجر به تشخیص به موقع افراد در معرض خطر باقی ماندن طولانی مدت لوله تراشه می‌شود و تنظیم و اجرای برنامه‌ریزی‌های مراقبتی دقیق برای پیشگیری از عوارض جسمی و روحی تهویه مکانیکی طولانی مدت و کاهش هزینه‌های درمانی را امکان‌پذیر می‌نماید.


زهرا فروغی، قاسم جان بابایی، رضا علیزاده نوائی، اکبر هدایتی زاده عمران، محمد اسلامی، بیژن گرایلی، محمود موسی زاده، سیاوش مرادی،
دوره 26، شماره 146 - ( اسفند 1395 )
چکیده

سابقه و هدف: تعیین جایگاه هر کشور در تولید علمی در حوزه موضوعی می‌تواند نشان‌دهنده میزان توانمندی و عملکرد آن کشور در جهت ارتقا و کمک به بهبود آن موضوع باشد. از آنجایی که سرطان نیز یکی از معضلات سلامت کشور می‌باشد لذا این مطالعه با هدف  بررسی جایگاه ایران در تولید دانش در حوزه سرطان انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه علم سنجی، بر روی مقالات ایرانی حوزه سرطان بر اساس پایگاه اسکوپوس و
Web of science انجام شد. جمع‌آوری اطلاعات بر اساس Subject و Affiliation تا سال 2015 انجام شد و با کمک منوی Analyze Search Result اطلاعات استخراج شد.

یافته‌ها: بر اساس پایگاه اسکوپوس تا پایان سال 2015، ایران با 2865 مقاله رتبه 29 را از نظر تعداد تولیدات علمی حوزه سرطان داشت و با شاخص H-Index برابر با 52، درجایگاه 45 در دنیا قرار دارد. ایران در منطقه مدیترانه شرقی از نظر تاثیر مقالات در جایگاه چهارم و از نظر تعداد در جایگاه سوم قرار داشت. در مجموع 1868 مقاله از ایران در حوزه سرطان تا پایان سال 2015 در پایگاه Web of Science وجود داشته است که 5/27 درصد از مقالات چاپ شده ایرانی در مجله Asian Pacific Journal of Cancer Prevention می‌باشد.

استنتاج: با توجه به روند افزایش تعداد مقالات ایران در حوزه سرطان در پایگاه های معتبر بین‌المللی هنوز تعداد مقالات این حوزه در مجلات با کیفیت بالا، کم می‌باشد که نیازمند برنامه‌ریزی و انجام مطالعات با کیفیت در این زمینه می باشد.


قاسم عابدی، محمود موسی زاده، منصور رنجبر، احسان عابدینی،
دوره 27، شماره 148 - ( اردیبهشت 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: بیمارستانها برای واکنش مناسب نسبت به حوادث غیرمترقبه نیازمند آمادگی در برابر مخاطرات هستند و شناسایی مراکز توسعه یافته اهمیت زیادی دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان توسعه یافتگی بیمارستانهای آموزشی استان مازندران در مواجهه با بحران ناشی از حوادث غیرمترقبه انجام شد.

مواد و روشها: : این مطالعه توصیفی- تحلیلی در بیمارستان­های آموزشی استان مازندران در سال 1394 انجام شد. جامعه آماری شامل رؤسا، مدیران ارشد و کارشناسان مدیریت حوادث غیرمترقبه بود که در مجموع 56 نفر به روش مبتنی بر هدف، انتخاب و از طریق پرسشنامه 222 سوالی محقق ساخته، مورد مطالعه قرار گرفتند. آنالیز داده ها با استفاده از تکنیک تاکسونومی عددی انجام شد.

یافتهها: 23 نفر (5/88 درصد) از آزمون شوندگان مرد و بقیه زن بودند. 5 نفر (19 درصد) کارشناسی ارشد و 21 نفر (81 درصد) دکترا بودند. میانگین سنی آزمون شوندگان 47/4±33/46 سال بود. بررسی ضریب توسعه یافتگی نشان داد که بیمارستان امام خمینی نسبتاً توسعه یافته (5/0 Fi 0)، بیمارستان های بوعلی، فاطمه زهرا، زارع، آیت اله روحانی و کودکان امیرکلا در حال توسعه (7/0 Fi >5/0) و بیمارستان­های رازی و شهیدبهشتی توسعه نیافته (Fi >7/0) بودند.

استنتاج: : نتایج مطالعه نشان داد که اغلب بیمارستان های آموزشی استان از سطح توسعه یافتگی مطلوبی در مواجهه با حوادث غیرمترقبه برخوردار نیستند. لذا مسئولین سیاستگذار در امور سلامت جامعه باید ضمن شناخت مراکز توانمند و توسعه یافته به بالابردن توان مقابله با مخاطرات ناشی از حوادث غیرمترقبه بپردازند.


فرهنگ بابامحمودی، محسن اعرابی، محمدرضا مهدوی، محمود موسی زاده، محمدرضا حق شناس، احمد ابراهیم نژاد، الهه زارعی مته کلایی، هدیه قلیان، لیلا دلاوریان، آزاده مجرلو، تکتم السادات والد ساروی، فاطمه آهنگرکانی،
دوره 27، شماره 151 - ( مرداد 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: آنفولانزای H1N1، بیماری همهگیری است که در هنگام بروز پاندمی کل جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار میدهد. هدف از این مطالعه بررسی سطح آگاهی پزشکان خانواده شهری شاغل در استان مازندران در مورد بیماری آنفولانزای H1N1 بوده است.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی ،373 پزشک خانواده شهری مورد پرسشگری واقع شدند. پرسشنامهای استاندارد در حیطههای اپیدمیولوژی (7 سوال)، درمان (5 سوال)، ویروسشناسی و تشخیص (5 سوال)، علائم بالینی (6سوال) و پیشگیری (4 سوال) در مورد بیماری آنفولانزای H1N1 توسط آنها تکمیل شد. در نهایت پس از اتمام مرحله جمعآوری اطلاعات و کدگذاری متغیرهای کیفی کلیه متغیرها و پاسخها وارد صفحه نرم افزار SPSS  (V. 18.0, III Chicago Inc.) شده و با استفاده ار آزمونهای آماری توصیفی (Descriptive)، t-test، Chi square ، Fishers exact test وآنالیز شدند
یافتهها: از تعداد کل 373 نفر شرکتکننده در مطالعه 5/47 درصد زن و 5/52 درصد مرد بودند. تحلیل دادهها نشان داد که از این تعداد افراد ، 8/0 درصد سطح آگاهی ضعیف، 3/11 درصد سطح آگاهی متوسط، 3/60 درصد سطح آگاهی خوب و 6/27 درصد سطح آگاهی عالی در زمینه بیماری آنفلوآنزا داشتند. همچنین میانگین نمره افراد نمونه از زیرمقیاسهای پرسشنامه سطح آگاهی آنفلوآنزا در زمینههای اپیدمیولوژی، ویروسشناسی و تشخیص، علائم بالینی، پیشگیری و درمان به ترتیب 30/4، 38/3، 59/4، 79/2، 67/3 بوده است. میانگین نمره سطح آگاهی زنان در حیطه اپیدمیولوژی و درمان بالاتر از مردان بود .علاوه بر این نتایج حاکی از ارتباط مستقیم سابقه فعالیت با حیطههای ویروسشناسی و تشخیص، علائم بالینی، پیشگیری و درمان و رابطه معکوس با حیطه اپیدمیولوژی داشت.
استنتاج: نتایج این مطالعه نشان داد که سطح آگاهی پزشکان خانواده شهری در استان مازندران در حد نسبتاً بالا بوده است اما لزوم شرکت در برنامههای آموزش مداوم جهت افزایش سطح آگاهی و به روز کردن اطلاعات ضروری است.


سیاوش عابدی، قاسم جان بابایی، محمود موسی زاده، معصومه رشیدی آلاشتی، رضا علیزاده نوایی، اکبر هدایتی زاده عمران،
دوره 27، شماره 151 - ( مرداد 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: سرطان ریه یکی از مشکلات بهداشت عمومی در سراسر جهان میباشد. توصیف ویژگیهای اپیدمیولوژیکی مبتلایان میتواند نقش ارزنده ای در زمینهسازی برای طراحی مطالعات تحلیلی ایفا نماید.  لذا مطالعه حاضر با هدف همهگیرشناسی مبتلایان به سرطان ریه مراجعه کننده به کلینیک طوبی و بیمارستان امام ساری طراحی شده است.
مواد و روشها: این مطالعه از نوع توصیفی بوده است. حجم نمونه شامل 229 نفر بیمار  مبتلا به سرطان ریه میباشد که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. دادهها جهت آنالیز وارد نرم افزار SPSS ver. 22 گردید. از آزمونهای توصیفی و تحلیلی برای آنالیز استفاده شد.
یافتهها: از 229 بیمار، 2/74درصد مرد بودهاند. میانگین سن مردان برابر 6/12±4/63 سال و  میانگین سن زنان برابر 01/12±6/64 سال بوده است. این تفاوت از نظر آماری معنیدار نبوده است(534/0=P). بیشتر نمونهها (6/78 درصد از رده کارسینوم ریه غیر سلول کوچک و روش تشخیص 9/88 درصد بیماران بیوپسی بوده است. همچنین لب فوقانی ریه راست (3/22 درصد) و لب فوقانی ریه چپ (8/18 درصد) به ترتیب بیشترین محل درگیری را تشکیل دادهاند. مرحله بندی 1/85 درصد بیماران IV و نوع درمان اکثریت بیماران (57 درصد) شیمیدرمانی بوده است.
استنتاج: این مطالعه نشان داد که بیشتر مبتلایان به سرطان ریه را مردان تشکیل دادهاند و میانگین سن مبتلایان زن اندکی بیشتر از مردان بوده است. همچنین اکثریت مبتلایان از رده کارسینوم ریه غیرسلول کوچک بودهاند. لازم به ذکر است که اکثریت بیماران در زمان تشخیص در مرحله(Stage) بالا قرار داشتند که حاکی از تشخیص بیماری در مرحله پیشرفته و متاستاز بیماری است.
 
طهورا موسوی، علی اصغر نادی، محمو د موسی زاده، محمدرضا حق شناس،
دوره 27، شماره 154 - ( آبان 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: ویروس آنفولانزا بهعنوان یک عامل اختلال حاد سیستم تنفسی بوده که مسری میباشد و از طریق سرفه و یا عطسه از فردی به فرد دیگر منتقل میگردد. در سال 2009 بیماری پاندمی آنفولانزا در برخی نواحی مشاهده شد. هدف از این مطالعه برآورد هم ابتلایی بیماری آنفولانزا با دیگر بیماریها در پاندمی سال 2009- در کشورهای ناحیه مدیترانه شرقی میباشد.
مواد و روشها: تمام مطالعات در پایگاههای بین المللی مورد جست و جو قرار گرفتند. جهت افزایش حساسیت، جست و جوی منابع توسط دو پژوهشگر و بهصورت مجزا صورت گرفت. در نهایت مقالات واجد شرایط که از لحاظ کیفیت و معیارهای ورود و خروج ارزیابی شدند، وارد مطالعه متاآنالیز شدند. هتروژنیسیتی بین نتایج مطالعات اولیه توسط آزمون Q وI2 تعیین شد. همچنین برآورد هم ابتلایی نمونههای تایید شده در کشورهای مختلف براساس فاصله اطمینان 95 درصد در نمودار انباشت نشان داده شد.
یافتهها: این مطالعه متاآنالیز شامل 33311 مقاله مرتبط با پرسش حاضر می‌باشد. نتایج متاآنالیز نشان می‌دهد که بیشترین میزان هم ابتلایی(81.85 ، 59.75)70.80 و نارسایی کبدی(12.6 ، 0.34)6.20 در عمان و بیشترین میزان ابتلا به چاقی (41.34 ، 13.66) 27.50 و دیابت(49.78 ، 20.22) 35.00 در قطر و هم‌چنین بیشترین میزان نارسایی قلبی(43.98 ، 6.02) 25.00 ، بیماری کلیوی(48.13 ، 16.67) 32.40، بدخیمی (79.06، 48.94) 64.06 و بیماری ریوی(29.80، 18.40) 24.10 به ترتیب در عمان ، تانزانیا، جوردن وایران مشاهده شده است.
استنتاج: این مطالعه متا آنالیز نشان میدهد که شیوع هم ابتلایی در نواحی مختلف از شرق مدیترانه با هم تفاوت دارد که میتواند به فاکتورهایی از قبیل: اختلالات ریوی، دیابت، اختلالات سیستم تنفسی، بیماریهای قلبی، بیماریهای کلیوی و چاقی مربوط باشد.


مریم زمان زاده، اعظم حدادی، محمود موسی زاده، آرزو کریم زاده، آناهیتا قربانی،
دوره 27، شماره 154 - ( آبان 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: اکثر فوریتهای پزشکی که در مطب دندانپزشکی رخ میدهد،‌ میتوانند حیات فرد را به مخاطره اندازند. بنابراین یک دندانپزشک باید آگاهی کامل جهت تشخیص و درمان صحیح فوریتها را داشته باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی آگاهی دندانپزشکان و دانشجویان سال آخر در زمینه شناخت و درمان فوریتهای دندانپزشکی بود.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی ١١۴ نفر از دندانپزشکان و دانشجویان دندانپزشکی سال آخر شهر ساری در سال ۹۵ انجام شد و پرسشنامهای معتبر شامل ۲۰ سوال در اختیار آنها قرار گرفت. این پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک و 17 سوال آگاهی (امتیاز 17-14: عالی، 14-11: خوب، 11-8: متوسط و زیر 8: ضعیف) بود. آنالیز آماری توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 20 و با سطح معنیداری 05/0 صورت پذیرفت.
یافتهها: در این مطالعه، میزان آگاهی ۷/١۶ درصد شرکت کنندگان در حد ضعیف، ٣/۶۹ درصد در حد متوسط، ۲/١٣ درصد در حد خوب و ١ درصد عالی بود. تفاوت آماری معنیداری بین سطح آگاهی دانشجویان و دندانپزشکان (۴٣۰/۰ p =) و همچنین بین خانمها و آقایان یافت نشد (6٣۰/۰ = (P.
استنتاج: میزان آگاهی دندانپزشکان و دانشجویان سال آخر دندانپزشکی ساری در زمینه تشخیص و درمان فوریتهای پزشکی در مطب در حد مطلوبی نمیباشد که نیازمند مداخله از طریق برگزاری کارگاه آموزشی و برنامههای آموزش مداوم میباشد.
 
محمود موسی زاده، مرتضی بناکار، داریوش بهبهانی، مریم اکبری، محمد حسین دباغ منش، مینو محمدخانی، رضا تبریزی،
دوره 27، شماره 155 - ( آذر 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: شواهد ضد و نقیضی منتشر شده است که نشان میدهد دیابت شیرین بارداری خطر بروز سقط خود به خودی را افزایش میدهد. با توجه به این موضوع، هدف مطالعه‌ی مروری متاآنالیز حاضر بررسی ارتباط بین دیابت شیرین بارداری با سقط خودبه‌خودی بود.
مواد و روشها: مقالات مرتبط با استفاده از جستجو در پایگاه های اطلاعاتی ملی و بین المللی از بهمن 1378 تا اردیبهشت 1395 شناسایی شدند. مقالات واجد شرایط بعد از کنترل ارزیابی کیفیت وارد مطالعه متا آنالیز شدند. برای محاسبه هتروژنیسیته از آزمون کوکران تست (Q) و I2 استفاده شد. از آنجایی که نتایج هتروژنیسیته بودند برا ی برآورد ارتباط بین دیابت شیرین بارداری با خطر ماکروزومی از مدل اثر تصادفی استفاده گردید. همه آنالیزها با استفاده از نرم افزار Stata انجام شد.
یافتهها: براساس نتایج 26 مطالعه بررسی شده در 2280 زن باردار با دیابت شیرین بارداری، 481 نفر دارای سقط جنین بودند در حالی که در 24145 زن باردار بدون دیابت شیرین بارداری، 2386 سقط جنین مشاهده شد. از آنجایی که بین مطالعات هتروژنیتی وجود داشت (30.6Q=، 68.3I-square=، 0.001>P-value). براساس یافتههای این مدل، نسبت شانس کلی سقط جنین در گروه زنان باردار با دیابت شیرین بارداری 3 برابر بیشتر از گروه زنان باردار بدون دیابت شیرین بارداری بوده است (82/3، 38/2 با فاصله اطمینان 95 درصد، 01/3:OR).
استنتاج: با کنترل و غربالگری مناسب زنان باردار از لحاظ دیابت شیرین بارداری شاید‌ بتوان احتمال سقط خودبه‌خودی را کاهش داد.


سید ابوالحسن نقیبی، محمود موسی زاده، حسین محسنی پویا، فاطمه خسروی،
دوره 27، شماره 156 - ( دی 1396 )
چکیده

سابقه و هدف : یکی از مهم ترین دوره زندگی مادران در سنین باروری دوره حاملگی است که می تواند با بیماریها و خطرات ناشی از باردارشدن همراه باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین پیامدهای نامطلوب بارداری و عوامل موثر برآن در زنان باردار روستایی شهرساری انجام شد. 

مواد و روش‌ها : در این مطالعه مقطعی ( cross- sectional ) 826 نفر از زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان ساری که دارای پرونده مراقبت بوده و در سال 1395 زایمان کرده بودند، شرکت داشتند. نمونه گیری بصورت طبقه ای دو مرحله ای و جمع آوری اطلاعات  نیزبراساس چک لیست انجام شد.  

یافته‌ها: براساس نتایج مطالعه، فراوانی وزن کم هنگام تولد 6/3%، نارسی نوزاد 3/2%، سقط3/1، مرده زایی یک نفر، اختلالات مادرزادی 2/1%،  و زایمان زودرس 3% بود. نتایج آزمون کای اسکوئر نشان دادکه تفاوت آماری معنی داری بین متغیرهای سابقه سقط، سابقه مرده زایی، سن حاملگی، سطح تحصیلات مادر و دیابت بارداری با پیامدهای نامطلوب بارداری و ناهنجاری مادرزادی وجود ندارد (05/0<p).

استنتاج: هرچند نتایج مطالعه حاضر ارتباط معنی داری را بین متغیرهای مورد بررسی و پیامدهای نامطلوب بارداری نشان نداده است. از دلایل احتمالی عدم معنی داری می توان به پایین بودن فراوانی پیامدها و حتی قابل ملاحظه نبودن میزان برخی فاکتور های خطر ماننند سن نامناسب بارداری اشاره نمود. لذا انجام مطالعات تحلیلی مانند مورد-شاهدی ضروری به نظر می رسد.


محمود موسی زاده، مطهره خردمند، مریم انتظاری،
دوره 27، شماره 157 - ( بهمن 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: عواملی هم‌چون کاهش قدرت فیزیکی، آسیب دیدن مکانیسم‌های محافظتی و مصرف داروهای مختلف، در کنار هم افراد مسن را در معرض خطر سوختگی قرار می‌دهد. خطر سوختگی تحت تاثیر عواملی هم‌چون شرایط زندگی فرد، شیوه زندگی و فرهنگ قرار دارد. این مطالعه با هدف تعیین فاکتورهای مرتبط با تفاوت‌های جنسیتی در وقوع سوختگی در بیماران با سن بالای 59 سال مراجعه کننده به بیمارستان شهید زارع ساری انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی، جمعیت مورد مطالعه را مراجعه کنندگان دچار سوختگی با سن بالای 59 سال به بیمارستان شهید زارع ساری به عنوان مرکز پوشش دهنده سوختگی 3 استان (مازندران-گلستان سمنان) در دوره زمانی 1392 الی 1394 تشکیل داده بودند. نمونه‌ها به روش سرشماری انتخاب شدند. منبع گردآوری داده‌ها، پرونده‌های بیمارستانی و ابزار مورد استفاده چک لیست بوده است. جهت آنالیز داده‌ها از نرم افزار آماری SPSS و آزمون تی مستقل، کای دو و آزمون دقیق فیشر استفاده شد.
یافتهها: از مجموع 169 نفر از مراجعه کنندگان به بخش سوختگی بیمارستان زارع، تعداد 85 نفر (3/50 درصد) نفر مرد بودند. میانگین سن نمونهها 2/8±4/70 سال بود. فراوانی سوختگی در جنس مرد در شهرها بیشتر از روستا (1/62 درصد در برابر 8/31 درصد) و در زنان در روستا بیش تر از شهرها (2/68 درصد در برابر 9/37 درصد) بوده است. آزمون تک متغیره کای اسکوئر نشان داد ارتباط معنیدار آماری بین متغیرهای منطقه سکونت، سطح تحصیلات، ماده سوزاننده، مکان وقوع سوختگی و گروه سنی با جنسیت دیده شد(05/0>P).
استنتاج: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بروز جراحتهای ناشی از سوختگی در زنان و مردان سالمند از لحاظ منطقه سکونت، ماده سوزاننده، مکان وقوع سوختگی و گروه سنی متفاوت است. لذا برنامهریزی و اجرای مداخلات پیشگیری مورد نیاز است.
 
مریم زمان زاده، سمانه عسگری، محمود موسی زاده، داریوش مسلمی، ملوک ترابی،
دوره 27، شماره 158 - ( اسفند 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: سرطانهای ناحیه سر و گردن از سرطانهای شایع در جهان هستند که تعداد مبتلایان به آن در حال افزایش است. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی کیفیت زندگی بیماران مبتلا  به سرطان سر و گردن مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی بابلسر بوده است.
مواد و روشها: این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 65 نفر از بیماران مبتلا به سرطانهای سر و گردن مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی بابلسر با استفاده از پرسشنامه UW-QOL4 انجام شد و کیفیت زندگی بیماران در سه مرحله قبل، حین و بعد درمان بررسی شد. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS16  صورت گرفت.
یافتهها: جمعیت حاضر در این مطالعه شامل 49 نفر مرد(4/75 درصد) با میانگین 44/12 ± 44/62 سال و 16نفر زن(6/24 درصد) با میانگین 27/12 ± 31/59 سال بودند. دامنه سنی افراد مورد مطالعه 30 تا 91 سال بوده و بیشترین نواحی درگیر حنجره (70 درصد) و سپس زبان (5/21 درصد) بود. میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت بیماران در قبل، حین و بعد از درمان به ترتیب برابر9/0 ± 7/17، 3/3 ± 1/9 و 6/2 ± 2/15 بوده است. نتایج آزمون آنالیز واریانس تکرار شونده، این تغییرات را از نظر آماری معنی دار نشان داد001/0 P <)
استنتاج: کیفیت زندگی بیماران در حین درمان در مقایسه با قبل از درمان کاهش محسوس و بعد از درمان، روند افزایشی داشت. پیشنهاد میشود در کنار روند درمان بیماران سرطانی، کیفیت زندگی آنها نیز ارزیابی شده و از نتایج آن برای بهبود شرایط و تدارک برنامههای بازتوانی استفاده نمود.
 

صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb