جستجو در مقالات منتشر شده


40 نتیجه برای نظری

صدیقه اسماعیل زاده ، مهرداد فارسی ، طاهره نظری ،
دوره 12، شماره 35 - ( تير 1381 )
چکیده

سابقه و هدف: نازایی یکی از معضلات مهم زندگی بشری است که در بسیاری از موارد موجب گسیختگی زوج ها و مشکلات و عوارض بعدی در زندگی اجتماعی می گردد. در بررسی های انجام شده 15 درصد جمعیت در سنین باروری مبتلا به نازایی بوده و قادر به تولیدمثل نیستند. در بروز نازایی هر کدام از زوجین نقشی داشته و سهیم می باشند. با بررسی های دقیق و کامل در زوج های مبتلا می توان در 85 تا90 درصد موارد علل نازایی را مشخص کرد و در صورت امکان آنها را درمان نمود. این مطالعه به بررسی علل و فراوانی هر کدام از علت ها در زوج های نابارور مراجعه کننده به مرکز نازایی فاطمه الزهرا(س) شهرستان بابل می پردازد.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی و بر اساس اطلاعات موجود (Existing data) در پرونده بیماران نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری فاطمه الزهرا (س) از مهرماه 1375 تا مهرماه 1378 صورت گرفته است. فراوانی بیماران نابارور به صورت اولیه و ثانویه مشخص شده است. بیماران براساس مشکل زوجه یا زوج جداشده و سپس نقش هر کدام به تفکیک در ایجاد ناباروری مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: از میان 2169 بیمار مراجعه کننده 17/76 درصد را بیماران با نازایی اولیه و 83/23 درصد را بیماران با نازایی ثانویه تشکیل می دادند. از میان 2042 بیماری که مورد ارزیابی قرار گرفتند، در 37 درصد موارد عامل مردانه و در 33 درصد موارد علت زنانه به عنوان تنها عامل مسبب ناباروری شناخته شده و در 23 درصد موارد هر دو در ایجاد ناباروری دخیل بوده و در 7 درصد موارد هم علت ناباروری مشخص نگردیده است.
استنتاج: با توجه به یافته های این مطالعه عامل تخمدانی بیشتر از بقیه مطالعات بوده که می تواند ناشی از شیوع بیشتر سندرم تخمدان پلی کیستیک در منطقه ما باشد. همچنین فاکتور لوله ای به علت عفونت های STD (بیماری های ناشی از مقاربت) کمتر در منطقه ما، کاهش واضحی را نسبت به بقیه مطالعات نشان می دهد.

مختار جعفرپور ، علیرضا نظری ،
دوره 15، شماره 46 - ( فروردين 1384 )
چکیده

سابقه و هدف: نقش قندهای انتهایی زنجیره های گلیکوکونژوگه به عنوان عوامل القایی در تکامل بافت های جنینی مشخص شده است. هدف این مطالعه، ردیابی قند انتهایی α-L-Fucoseبا روش لکتین بافتی- شیمیایی، تعیین زمان بروز و روشن کردن نقش اختصاصی آن در تکامل کلیه موش بود.
مواد و روش ها: جنین های موش های باردار از نژاد Balb/c در روزهای مختلف بارداری طی مراحلی با فرمالین تثبیت شدند. پس از آبگیری با روش های معمول بافت شناسی با استفاده از پارافین، قالب گیری انجام شد. از بلوک های به دست آمده با روش برش متوالی، برش های ده میکرونی تهیه شد. لکتین (Lotus Tetragonolobus LTA)به عنوان ردیاب ویژه قند انتهایی α-L-Fucose با غلظت استاندارد تهیه شد و برش هایی را که قابلیت استفاده آن ها قبلا با رنگ آمیزی آلسین بلو مشخص شده بود، در معرض آن قرار داده شد. غلظت 10 میکروگرم لکتین در یک میلی لیترPBS (Phosphate Buffered Saline) ، توسط شرکت فروشنده به عنوان غلظت استاندارد توصیه شده است. در خاتمه از آلسین بلو به عنوان رنگ زمینه استفاده شد. مقاطع پس از آماده شدن با میکروسکوپ نوری همزمان توسط چندنفر و به صورت منفی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن تبادل یافته ها، شدت واکنش ها درجه بندی شد.
یافته ها: در نمونه های قبل از روز پانزدهم جنینی هیچ واکنشی با لکتین LTA دیده نشد و شروع واکنش در روز پانزدهم مشاهده شد. در روزهای بعدی، شدت واکنش و وسعت آن افزایش یافته و این پدیده در روزهای 19 و 20 جنینی به حداکثر رسید. جالب ترین نکته این بود که واکنش عمدتا در لوله های ادراری مشاهده شد و بقیه بافت کلیه توسط رنگ زمینه مشخص می شد.
استنتاج: در این مطالعه مشخص شد که قند انتهایی α-L-Fucose در روز پانزدهم جنینی در لوله های ادراری کلیه موش بروز کرده و در روزهای بعدی افزایش می یابد؛ به نحوی که در روزهای آخر جنینی به حداکثر میزان خود می رسد.

جواد بالاغفاری، محمد قره گزلو ، زینب نظری ،
دوره 16، شماره 56 - ( بهمن 1385 )
چکیده

سندرم ازدیاد Hyper-IgE Syndrome) IgE) یا Job`s Syndrom یک نقص ایمنی اولیه نادر با عفونت های مکرر مخصوصا عفونت های استافیلوککی، چهره خشن، ناهنجاری های اسکلتی و افزایش قابل ملاحظه سطح سرمی IgE (بالای 2000iu/ml ) می باشد. بیمارآقای 16 ساله ای می باشد که به علت سرفه، تنگی نفس، اگزما و پنوماتوسل با سابقه عفونت های پوستی از 1 ماهگی مراجعه کرده و در بررسی های انجام شده سطح IgE سرم بالا بوده که با تشخیص سندرم ازدیاد IgE اکنون تحت درمان می باشد.

جواد غفاری ، محمد قرگزلو ، ایرج صالح محمدزاده ، زینب نظری ،
دوره 17، شماره 61 - ( مهر 1386 )
چکیده

سابقه و هدف: ایمونوگلوبولین داخل وریدی برای درمان بیماران دارای نقص تولید آنتی بادی به کار می رود. عوارض جانبی به دنبال مصرف با ایمونوگلوبولین داخل وریدی در این بیماران گزارش شده است و هدف از این مطالعه تعیین عوارض جانبی ایمونوگلوبولین داخل وریدی در بیماران با نقص ایمنی می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه به شکل گذشته نگر، با مطالعه بر روی پرونده بیماران با نقص ایمنی اولیه مختلف مراجعه کننده به بخش ایمونولوژی و آلرژی مرکز طبی کودکان (تهران) انجام شده است. تعداد 29 بیمار که دارای پرونده کامل در طول مدت تزریق ایمونوگلوبولین داخل وریدی داشتند مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها: از تعداد 29 بیمار دارای نقص ایمنی اولیه 19 نفر مذکر (65.51 درصد) و 11 نفر مونث (34.4 درصد) بودند. سن بیمارا ن از 15 ماه تا 55 سال متفاوت بوده است. شیوع بیماری ها در 16 نفر نقص ایمنی متغیر مشترک (55.17 درصد)، 8 نفر بروتن (27.58 درصد)، 4 نفر ازدیاد IgM (13.79 درصد) و 1 نفر بیماری توام شدید (3.44 درصد) داشتند. مدت تزریق از 5 ماه تا 15 سال متفاوت بوده است. در 15 نفر از بیماران واکنش های جانبی دیده شده است (51.72 درصد). از تعداد 1626 تزریق در تمام دوره در کل بیماران فوق فقط تعداد 34 تزریق (2.09 درصد) با واکنش های جانبی همراه بوده است. اغلب واکنش ها در 30 دقیقه اول تزریق روی داده اند و این اغلب به علت سرعت بالای تزریق اتفاق افتاده است. بیشترین واکنش تب و لرز و واکنش های خفیف دیگر بوده اند.
استنتاج: ایمونوگلوبولین وریدی یک داروی نسبتا بی خطر می باشد که گاهی با عوارض جانبی که به طور عمده خفیف می باشند همراه است. با روش صحیح تزریق آن می توان این واکنش ها را به حداقل رساند.

جواد غفاری ، مهرنوش کوثریان ، زینب نظری ، مرجان نبوی ،
دوره 18، شماره 63 - ( فروردين 1387 )
چکیده

سابقه و هدف: کهیر مزمن یک بیماری آزار دهنده می باشد که در اغلب موارد علتی برای آن پیدا نشده است. ارتباط بین کهیر مزمن و اتوایمونیتی تیروئید مورد بررسی قرار گرفته، که با نتایج متفاوتی همراه بوده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر لووتیروکسین در درمان بیماران با کهیر مزمن و در نتیجه ارتباط کهیر مزمن با اختلالات تیروئیدی می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تحقیقاتی شاهد - مورد تعداد 60 نفر از بیماران با کهیر مزمن که تمام آنها به جز 6 نفر زن بودند و سن آنان بین 15 تا 60 سال بود، در مقایسه با تعداد مشابه که بیماری خاص نداشته و افراد سالم بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. تمام بیماران دارای تستهای شمارش سلول ها، آنتی بادی های ضد هسته، فاکتور روماتیسمی، کمپلمان، مدفوع، کبدی، کلیوی و تست پوستی منفی داشتند. تست های تیروئید شامل TSH, T4, T3 و آنتی تیروگلوبولین (TGA) و آنتی پراکسیداز (TPA) به همراه سطح IgE سرم بررسی شدند. افراد دارای تست های مثبت آنتی بادی ضد تیروئیدی به دو گروه تقسیم شده که یک گروه (11 نفر) لووتیروکسین (100 میکروگرم در روز به مدت یک ماه) و گروه دیگر (11 نفر) فاقد دارو بودند تحت درمان قرار گرفتند.
یافته ها: از بین آنها 22 نفر دارای تست های آنتی بادی ضد تیروئیدی (TGA, TPA) مثبت بودند (6/36 درصد). در حالی که در گروه کنترل فقط 9 درصد نتایج مشابه وجود داشته است. فقط یک بیمار در گروه مورد دارای هیپو تیروئیدی بوده است (هیپوتیروئیدی ساب کلینیکال (TSH?, T4?). افزایش IgE در 10 نفر (6/16 درصد) در گروه مورد و 6 نفر در گروه شاهد (10 درصد) وجود داشته است. در گروه مورد بعد از دادن لووتیروکسین 70 درصد یعنی 9 نفر بهبودی کامل (40 درصد) و 5 نفر بهبودی نسبی (30 درصد) و در 5 نفر اصلا بهبودی مشاهده نشد در مقایسه با 30 درصد بهبودی کامل و نسبی در گروه شاهد و بقیه که اصلا بهبودی نداشته اند.
استنتاج: کهیر مزمن ممکن است با اختلالات تیروئیدی (آنتی بادی های مثبت ضد تیروئید) علی رغم این که در اکثر موارد عملکرد تیروئید طبیعی است، ارتباط داشته باشد. بنابراین در کهیر مزمن علی رغم افزایش IgE در صورتی که علتی برای آن پیدا نشود باید تست های تیروئیدی همراه با آنتی بادی های تیروئید مورد بررسی و در صورت مثبت بودن تحت درمان قرار گیرند.

جواد غفاری ، زینب نظری ، محمد قرگزلو ،
دوره 18، شماره 65 - ( مرداد 1387 )
چکیده

سابقه و هدف: آسم شایع ترین بیماری مزمن در کودکان است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین زودرس بودن نوزاد، نوع زایمان و طول مدت شیردهی مادر با بروز بیماری آسم در کودکان می باشد.
مواد و روش ها: 228 فرد دچار بیماری آسم که به درمانگاه بیماری های حساسیتی مرکز طبی کودکان تهران مراجعه داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. تشخیص آسم بر اساس شرح حال و معاینه بالینی و اسپیرومتری (در صورت لزوم) توسط فوق تخصص حساسیت و ایمنی شناسی داده می شد. زودرس بودن نوزاد (کم تر از 37 هفته بارداری) و نوع زایمان بر اساس کارت زایمان و طول مدت شیرهی مطلق در 6 ماه اول زندگی بر اساس گفته های مادر ثبت می گردید. در نهایت نتایج آماری بر اساس آزمون تی مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: از 228 نفر بیمار دچار آسم، 122 نفر مذکر و 96 نفر مونث بودند. 216 نفر طول زندگی داخل رحمی طبیعی (Term) داشته و 12 نفر زودرس بودند. 183 نفر حداقل به مدت 6 ماه به طور مطلق از شیر مادر استفاده کردند و در بیقه (45 نفر) مدت شیرخواری مطلق کم تر از 6 ماه بود. 78 نفر (34.22 درصد) با روش سزارین و 150 نفر (65.78 درصد) از طریق زایمان طبیعی به دنیا آمده اند.
استنتاج: بر اساس این مطالعه، استفاده بیش تر از شیرمادر (بیش تر از 6 ماه) و زایمان طبیعی سبب کاهش بیماری آسم می گردد ارتباطی بین زودرس بودن و آسم دیده نشده است.

محمد عباسی نظری ، بهرام فریبرز فرساد ، سیدمصطفی علوی ، هومن بخشنده ، علی خوارزم کیا ، پگاه آریایی نژاد ،
دوره 21، شماره 81 - ( فروردين 1390 )
چکیده

سابقه و هدف: شاخص ماستریخت یک پارامتر اندازه گیری وضعیت تغذیه در بیماران بستری می باشد. این مطالعه به منظور مقایسه شاخص ماستریخت در بیماران بستری در ICU بین فرآورده های استاندارد تغذیه روده ای و فرآورده های تغذیه ای آشپزخانه ای دریک بیمارستان آموزشی طراحی گردید.
مواد و روش ها: در یک کارآزمایی بالینی تصادفی، 60 بیمار تحت تغذیه روده ای به 2 گروه تقسیم شدند. بیماران بصورت تصادفی، Fresubin ® (یک محلول تغذیه روده ای استاندارد موجود در ایران) یا فرآورده تغذیه ایی آشپزخانه ای (ترکیب معمول در اغلب بیمارستان های ایران) دریافت کردند. در هر دو گروه از لوله نازوگاستریک جهت تغذیه استفاده شد. ارزیابی بیماران بر اساس شاخص ماستریخت در زمان پایه، 3 و 10 روز بعد از شروع تغذیه انجام شد.
یافته ها: 55 بیمار مطالعه را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد که شاخص ماستریخت بین 2 گروه در نوبت اول (قبل از آغاز تغذیه وریدی) معنی دار نیست (P=0.5)، لیکن بین 2 گروه در نوبت های دوم و سوم بررسی، تفاوت معنی داری با هم مشاهده گردید (P<0.05 برای هر دو نوبت).
استنتاج: این مطالعه نشان می دهد بیمارانی که با محلول های استاندارد تغذیه شدند نسبت به کسانی که با فرآورده های ساخت آشپزخانه بیمارستان تغذیه شده اند از نظر وضعیت تغذیه شرایط بهتری دارند.

زینب نظری، ژیلا ترابی زاده، ثمانه رخ گیره،
دوره 22، شماره 90 - ( تیرماه 1391 )
چکیده

آدنوکارسینوم لوله فالوپ یکی از بدخیمی‌های نادر ژنیکولوژیک است که در صورت بروز می‌تواند عوارض زیادی به همراه داشته باشد. در بیماری که به هر دلیلی تحت عمل جراحی هیسترکتومی قرار می‌گیرد ولی جهت جلوگیری از عوارض یائسگی تخمدان‌هایش حفظ می شود ضرورتی به حفظ لوله‌های فالوپ نمی‌باشد و نگه‌داشتن لوله می‌تواند در هر زمانی خطر ایجاد تومور را برای فرد داشته باشد. در بیمار ما باقی گذاشتن لوله‌ها، چند سال بعد از جراحی هیسترکتومی با تومور لوله فالوپ همراه با یک تظاهر نادر یعنی چسبیدن لوله به کاف واژن و توده گل کلمی واژینال تظاهر کرده بود و با تشخیص اولیه کانسر کاف واژن تحت جراحی قرار گرفته و بعد از جراحی تشخیص قطعی کانسر لوله فالوپ داده شده است.
ابراهیم نقویان، سعید عابدیان کناری، زهرا رحمانی، زینب نظری ، مینا چباکی، احد علیزاده، فرامرز فرزاد، هادی نتاج،
دوره 23، شماره 1 - ( ویژه نامه شماره1 1392 )
چکیده

سابقه و هدف: سقط جنین انواع مختلفی دارد که علل متفاوتی در ایجاد آن دخیل می‌باشند. یکی از دلایل سقط، مکانیسم‌های ایمونولوژیک می‌باشد. مولکول HLA-G، یک مولکول غیر کلاسیک آنتی‌ژن‌های سازگاری نسجی کلاس یک با پلی‌مورفیسم محدود می‌باشد که عمدتاً برروی سلول‌های تروفوبلاست جنینی ظاهر شده و از این رو گمان می‌رود تغییرات در این ژن درتولرانس بین مادر و جنین نقش داشته باشد. هدف از این مطالعه، بررسی نقش ژنوتیپ آلل نول (Null) ژن HLA-G در زنان تهدید به سقط در مقایسه با گروه شاهد می‌باشد. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مورد شاهدی، نمونه خون محیطی 101 بیمار تهدید به سقط و 101خانم با بارداری طبیعی با کسب رضایت آگاهانه گرفته شد. پس از استخراج DNA، با استفاده از آنزیم محدودالأثر، واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز (RFLP PCR) انجام شد. یافته‌ها: در این تحقیق 202 خانم تهدید به سقط و خانم حامله با بارداری طبیعی در سنین 17 تا 37 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. 59 درصد بیماران تهدید به سقط، ژنوتیپ هتروزیگوت و هم‌چنین 25 درصد آن‌ها ژنوتیپ هموزیگوت فانکشنال (غیر (null را نشان دادند که نسبت به افراد سالم تفاوت معنی‌داری داشت (001/0< p). در ژنوتیپ دیگر و هم‌چنین آلل‌ها اختلاف معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد (89/0= p). استنتاج: نتایج این مطالعه نشان داد که فراوانی ژنوتیپ هتروزیگوت و هموزیگوت فانکشنال ارتباط معنی‌داری با بیماران تهدید به سقط دارد و بنابراین پیشنهاد می‌شود غربالگری الل null در بیماران با سقط مکرر و تهدید به سقط به عنوان شاخصی برای پیش‌آگهی بیماری، مورد بررسی قرار گیرد.
مژگان نظری، محمد حیدر زاده ، منیره حاتمی ، شریفا زینیا ، لای مون سان، زلیلا موهاد شریف،
دوره 23، شماره 98 - ( اسفند 1391 )
چکیده

سابقه و هدف: کم وزنی هنگام تولد یک فاکتور تعیین کننده آسیب و مرگ نوزاد است. کمبود روی در طول بارداری اثر نامطلوبی بر عاقبت بارداری به خصوص وزن هنگام تولد دارد. هدف این مطالعه تعیین ارتباط بین خصوصیات آنتروپومتریک نوزادان با غلظت روی پلاسمای بند ناف بود. مواد و روش‌ها: مطالعه‌ای مورد- شاهد غیر همسان با 268 زوج مادر و نوزاد به منظور تعیین ارتباط خصوصیات آنتروپومتریک نوزادی با غلظت روی پلاسمای بند ناف در هنگام زایمان انجام شد. تعداد 134 زوج مادر سالم و نوزاد کمتر از 2500 گرم به عنوان مورد و 134 زوج مادر سالم و نوزاد با وزن بین 2500 تا 4000 گرم به عنوان شاهد انتخاب گردیدند. وزن، قد، اندازه دور سر، اندازه دور بازو و دور قفسه سینه نوزادان اندازه گرفته شد. مقدار روی پلاسمای بند ناف به روش جذب اتمیک در زمان زایمان تعیین گردید. نوزادان دو قلو یا نوزادان دارای آنومالی همچنین مادران سیگاری، مصرف کنندگان الکل یا داروهای غیر مجاز و مادرانی که استرس‌های شدید در طی بارداری متحمل شده بودند از مطالعه حذف گردیدند. یافته‌ها: کمبود شدید روی به‌طور معنی داری با وزن کم هنگام تولد ارتباط داشت. نوزادان مادرانی که کمبود شدید روی داشتند 12 مرتبه بیشتر در معرض ابتلاء به کم وزنی قرار گرفتند (040/0= p، 710/126، 210/1، CI، 382/12= OR) ارتباط معنی‌داری بین قد نوزاد، اندازه دور بازو، اندازه دور قفسه سینه و اندازه دور سر با سطح روی پلاسمای بند ناف یافت نشد. استنتاج: وزن نوزاد با کمبود روی ارتباط مستقیم داشته و کمبود شدید روی یک فاکتور مهم پیشگویی کننده برای کم وزنی نوزاد است
زهره شانظری، سیدمحمد مرندی، وازگن میناسیان،
دوره 23، شماره 98 - ( اسفند 1391 )
چکیده

سابقه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن و ناتوان‌کننده سیستم عصبی است که میلین سیستم اعصاب مرکزی (مغز و نخاع) را تخریب می‌کند. شایع‌ترین عوارض این بیماری خستگی، گرفتگی عضلات، لرزش، دوبینی، عدم تعادل و اختلال در راه رفتن می‌باشد. هدف این مطالعه، بررسی اثر برنامه تمرینات پیلاتس و ورزش در آب به مدت 12 هفته بر خستگی زنان مبتلا به (M.S) Multiple Scleresis است. مواد و روش‌ها: براساس نوع مطالعه که کارآزمایی بالینی می باشد. از میان بیماران زن مراجعه ‌کننده به کلینیک ام. اس. بیمارستان کاشانی اصفهان، 57 نفر به عنوان نمونه با درجه بیماری 0 تا 5/4، میانگین مدت بیماری 2 ± 8 سال و دامنه سنی 20 تا 40 سال انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه تمرینات پیلاتس، گروه تمرینات ورزش در آب و گروه کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرینات برای گروه‌های مورد، 12 هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه یک ساعت بود. شدت خستگی بیماران قبل و بعد از تمرین توسط پرسشنامه خستگی اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از 45 نفر از افراد مورد مطالعه، با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس و مقایسه زوجی میانگین‌های تعدیل شده و با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS 18 انجام شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که تفاوت میانگین‌های تعدیل شده نمرات خستگی گروه‌های مطالعه معنی‌دار می‌باشد (05/0p<). لذا می‌توان گفت که مداخله تمرینات پیلاتس و ورزش در آب باعث کاهش معنی‌دار خستگی گروه مورد در مرحله پس آزمون شده است. استنتاج: اجرای تمرینات پیلاتس و ورزش در آب باعث کاهش خستگی در بیماران ام. اس. می‌شود. با توجه به این نتایج، متخصصان مربوطه می‌توانند از این تمرینات به عنوان یک درمان مکمل در کنار درمان‌های دارویی برای بیماران ام.اس. استفاده کنند.
صدراله محرابی، سمیرا نظری، حمیدرضا غفاریان شیرازی، ابوالقاسم ‌هادی‌نیا،
دوره 23، شماره 106 - ( آبان 1392 )
چکیده

سابقه و هدف: مایع شستشو که به طور معمول در عمل PCNL (Percutaneous nephrolithotomy) استفاده می‌شود، جذب سیستمیک دارد و با مشکلاتی همراه است. هدف از این مطالعه مقایسه کارایی و عوارض آب استریل و سرم فیزیولوژی به عنوان مایع شستشو در عمل پرکوتانئوس نفرولیتوتومی بود. مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی تعداد 94 بیمار بالاتر از 18 سال مبتلا به سنگ کلیه یا سنگ ابتدای حالب فوقانی که کاندید عمل PCNL بودند، بعد از اخذ رضایت کتبی به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند. PCNL تحت بی حسی نخاعی و در وضعیت پرون به روش استاندارد در گروه شاهد با استفاده از سرم فیزیولوژی و در گروه مداخله با استفاده ازآب استریل انجام شد. متغیر‌های مورد بررسی قبل، حین و بعد از عمل شامل الکترولیت‌های سرم، هزینه و طول مدت عمل و ‌هاپتوگلوبین بعد از عمل در دو گروه با هم مقایسه شدند. برای آنالیز داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 15 و آزمون‌های آماری 2χ و Paired-t استفاده شد. یافته‌ها: خصوصیات دموگرافیک، مدت زمان عمل، الکترولیت‌های سرم و میزان مایع شست و شو‌دهنده در دو گروه یکسان بود. میانگین میزان ‌هاپتوگلوبین بعد از عمل در گروه‌های شاهد و مداخله به ترتیب 38/0 ± 14/1 و 53/0 ± 29/1 میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود (263/0 = P). میانگین هزینه در دو گروه‌ شاهد و مداخله به ترتیب 117234 و 25400 ریال بود (001/0 = P). استنتاج: استفاده از آب مقطر به عنوان مایع شست و شودهنده در عمل PCNL ارزان، ایمن و در دسترس است و در مقایسه با سرم فیزیولوژی دارای عوارض جانبی قابل توجهی نمی‌باشد.
فیروزه نظری، مجتبی معینی، رضا سلگی، میرجمال حسینی،
دوره 23، شماره 110 - ( اسفند 1392 )
چکیده

سابقه و هدف: آفلاتوکسین‌ها یکی از مهم‌ترین مایکوتوکسین‌ها می‌باشند که دارای اثرات جهش‌زایی، سرطان‌زایی و ناقص‌الخلقه‌زایی هستند. این سموم در انواع مختلف مواد غذایی از جمله غلات و فراورده‌های آن یافت می‌شوند. ماءالشعیر فراورده‌ای است که از عصاره مالت تولید می‌شود. چناچه جو استفاده شده به آفلاتوکسین آلوده باشد، عصاره مالت تولید می‌شود و در نهایت، ماءالشعیر به دست آمده به آفلاتوکسین آلوده خواهد بود. از آن جایی که مصرف ماءالشعیر در جامعه رو به افزایش است و با توجه به مستعد بودن این فراورده به آلودگی سموم قارچی، در این تحقیق به ارزیابی میزان آفلاتوکسین‌ها در ماءالشعیر پرداخته شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه، 100 نمونه ماءالشعیر از شهرهای مختلف استان لرستان در 6 ماهه اول سال 1392 جمع‌آوری شد و مقادیر آفلاتوکسین‌های 1B، 2B، 1G و 2G در نمونه‌ها اندازه‌گیری گردید. جهت خالص‌سازی سموم از ستون‌های ایمونوافینیتی و برای شناسایی و تعیین مقدار از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی عالی و دتکتور فلورسانس استفاده گردید. یافته‌ها: در بازه‌ی زمانی جمع‌آوری نمونه‌های ماءالشعیر، هیچ یک از نمونه‌ها به آفلاتوکسین آلوده نبودند. استنتاج: از آن جایی که آفلاتوکسین‌ها در هیچ یک از نمونه‌های مورد بررسی یافت نشدند، به نظر می‌رسد مصرف این نمونه‌ها مشکلی برای سلامتی مصرف کنندگان ایجاد نمی‌کند. این مطالعه، اولین مطالعه‌ای است که در ایران به منظور تعیین میزان آفلاتوکسین در ماءالشعیر انجام شده است.
مرتضی عشاق، یونس نظری داشلی برون، محمد ابراهیمی ساروی، عبدالله بازرگانی،
دوره 23، شماره 110 - ( اسفند 1392 )
چکیده

سابقه و هدف: مواد ضد عفونی کننده طبیعی برای ضد عفونی خانگی دستگاه‌های ارتودنسی متحرک، می‌تواند جایگزین خوبی برای محلول‌های شیمیایی باشد. هدف این مطالعه، مقایسه کارایی اسانس آویشن، کلرهگزیدین 12/0 درصد و آب استریل (شاهد) در حذف کلنی‌های کاندیدا و استرپتوکوک ویریدانس از سطح دستگاه‌های ارتودنسی متحرک آکریلی بود. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده انجام گرفت که در آن 20 نفر شرکت داشتند و هر کدام یک دستگاه ارتودنسی متحرک را به مدت 7 شب متوالی استفاده کردند. بعد از استفاده، هر پلاک به سه قسمت مساوی تقسیم شد. دو نمونه از هر پلاک به صورت تصادفی با یکی از محلول‌های کلرهگزیدین یا اسانس آویشن اسپری و بعد از 10 دقیقه نمونه‌ها با آب شسته شدند. یکی از نمونه‌ها فقط با آب شسته شد (گروه شاهد). با استفاده از تکنیک‌های کشت میکروبی، تعداد کلنی‌های کاندیدا و استرپتوکوک ویریدانس برای هر گروه شمارش گردید. آزمون‌های آماری Friedman و Wilcoxon برای تجزیه و تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها: از نظر تعداد کلنی‌های کاندیدا و استرپتوکوک ویریدانس تفاوت معنی‌داری بین همه گروه‌ها مشاهده شد. مقایسه دو به دو نیز تفاوت معنی‌داری را بین گروه‌ها نشان داد. کلرهگزیدین به طور معنی‌داری مؤثرتر از اسانس آویشن بود و هر دو به صورت معنی‌داری بهتر از گروه شاهد عمل کردند. استنتاج: اسانس آویشن با غلظت و زمان استفاده شده در این تحقیق نمی‌تواند جایگزین خوبی برای کلرهگزیدین باشد.
علی احمدی، محمود مباشری، سید سعید هاشمی نظری،
دوره 24، شماره 111 - ( فروردین 1393 )
چکیده

زمینه و هدف: سرطان‌های کولون و رکتوم (کولورکتال) یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین معضلات سلامت در دنیا و ایران است. این مطالعه با هدف تعیین زمان بقا، خطر نسبی مرگ و عوامل مؤثر بر آن دربیماران مبتلا به سرطان کولورکتال انجام گردید. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع کوهورت آینده‌نگر است. مدت پیگیری افراد از زمان تشخیص قطعی سرطان کولورکتال تا زمان مرگ یا سانسور شدن آن‌ها بود. در مجموع 2570 نفر- سال پیگیری برای 1127 نفر مبتلا به سرطان کولورکتال به صورت هر شش ماه یکبار انجام شد. تنها دو درصد از بیماران سانسور شده بودند. داده‌ها با تحلیل دو متغیره و چندمتغیره و رگرسیون کاکس و با استفاده از نرم افزار stata تحلیل شدند. مقادیر کم‌تر از 05/0 معنی‌دار تلقی گردید. یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار سن بیماران در زمان تشخیص سرطان 14 ± 5/53 سال بود. بیش‌تر بیماران (7/69 درصد) سن بالاتر از 45 سال داشتند. 2/61 درصد آن‌ها مرد و بقیه زن بودند. سن تشخیص در زنان و مردان متفاوت و معنی‌دار بود (03/0p<). میزان بروز مرگ در مردان 9/96 و در زنان 83 در یک‌صد هزار نفر بود. 75 درصد بیماران کم‌تر از 72/2 سال، 50 درصد آن‌ها 83/5 سال و 25 درصد از آن‌ها بیش‌تر از 13 سال بعد از زمان تشخیص، بقا داشتند. متغیرهای قومیت، وضعیت تأهل، مرحله سرطان، سابقه خانوادگی سرطان و مصرف سیگار در مدل کاکس تعیین کننده بقا بیماران بودند. استنتاج: میانه زمان بقا 83/5 سال بود که روند بهتری را نسبت به مطالعات قبلی نشان می‌دهد. این مطالعه با گزارش بقا و خطر نسبی مرگ سرطان کولورکتال و عوامل مؤثر برآن، فرصتی را فراهم می‌کند تا در اجرای برنامه‌های مداخله‌ای، پیشگیری و کنترل سرطان، اولویت‌ها مدنظر قرار گیرد.
ندا ایزدی، فرید نجفی، اردشیر خسروی، سيد سعید هاشمی نظری، آرش سالاری، حمید سوری،
دوره 24، شماره 112 - ( اردیبهشت 1393 )
چکیده

سابقه و هدف: سوانح ترافیکی یکی از مهم‌ترین معضلات بهداشتی است که سلامت انسان‌ها را به خطر انداخته است. این مطالعه با ‏هدف تعیین میزان مرگ و میر و ‏YLL‏ (‏Years of lost life‏) ناشی از سوانح ترافیکی در کرمانشاه انجام گرفت.‏ مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، از اطلاعات ثبت مرگ و پزشکی قانونی، به صورت سرشماری استفاده شد. مقدار ‏YLL‏ بر اساس دستورالعمل 2010‏GBD‏ (2010‏Global burden of disease‏) محاسبه و ترکیب سنی و جنسی جمعیت استان برای سال ‏‏1389 نیز از مرکز آمار گرفته شد. کلیه اطلاعات پس از جمع‌آوری، به نرم‌افزار ‏Excel‏ وارد و محاسبات انجام شد.‏ یافته‌ها: میانگین سنی 974 فرد مورد بررسی 70/20 ± 05/39 بود. 1/81 درصد از فوت شدگان مرد بودند. بیشترین علت فوت، ‏مربوط به تصادف با خودروهای سواری بود (8/40 درصد). میزان مرگ و میر سوانح ترافیکی در استان کرمانشاه 3/51 نفر در هر صد هزار نفر جمعیت و به تفکیک جنس 4/82 نفر در مردان و 5/19 نفر در زنان در صد هزار نفر بود. تعداد سال‌های از دست رفته به ‏علت مرگ زودرس در مردان 38345 سال (0/40 در هزار نفر)، در زنان 8267 (7/8 در هزار نفر) و در دو جنس 46613 سال (5/24 در ‏هزار نفر) به دست آمد. بیشترین میزان ‏YLL‏ در دو جنس در گروه سنی 34-30 سال (3/30 در هزار) قرار داشت.‏ استنتاج: با توجه به بالا بودن میزان مرگ و میر و ‏YLL‏ ناشی از سوانح ترافیکی در استان، برنامه‌های مداخلاتی مناسب به منظور ‏پیشگیری و به حداقل رساندن بروز تصادفات جاده‌ای، ضروری به نظر می‌رسد.‏
فاطمه امینیان، بابک نیک خواهان، رقیه نظری،
دوره 24، شماره 114 - ( تیر 1393 )
چکیده

سابقه و هدف: واکسیناسیون از مهم‌ترین راه‌ها برای پیشگیری از هپاتیت B است. اما با توجه به این که برخی از افراد واکسینه شده علیه هپاتیت B، پاسخ دفاعی مناسبی نشان نمی‌دهند، این مطالعه به منظور بررسی میزان پاسخ ایمنی کارکنان درمانی بیمارستان 17 شهریور آمل نسبت به واکسینایون هپاتیت B انجام گردید. مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی- مقطعی تعداد 117 نفر از کارکنان درمانی بیمارستان هفده شهریور آمل در سال 1392 مورد مطالعه قرار گرفتند. میزان آنتی‌بادی ضد آنتی ژن سطحی هپاتیت B با روش الیزا روی نمونه سرمی آن‌ها اندازه‌گیری شد و نتایج با توجه به مدت زمان سپری شده از واکسیناسیون، سن و جنس مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: در این پژوهش توصیفی- مقطعی تعداد 117 نفر از کارکنان درمانی بیمارستان هفده شهریور آمل در سال 1392 مورد مطالعه قرار گرفتند. میزان آنتی‌بادی ضد آنتی ژن سطحی هپاتیت B با روش الیزا روی نمونه سرمی آن‌ها اندازه‌گیری شد و نتایج با توجه به مدت زمان سپری شده از واکسیناسیون، سن و جنس مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت. استنتاج: یافته‌های این مطالعه حاکی از آن است که انجام واکسیناسیون علیه هپاتیت B، تضمین کننده ایمنی کامل و مادام العمر افراد واکسینه شده نیست و ایمنی ایجاد شده در زنان بیش‌تر بوده و تحت تأثیر مدت زمان طی شده از آخرین دوز واکسن قرار دارد.
مصطفی بخشی، فیروز ابراهیمی، جمیل زرگان، شهرام نظریان، وحیده شیخ زاده،
دوره 24، شماره 117 - ( مهر 1393 )
چکیده

Normal 0 false false false EN-US ZH-TW AR-SA   MicrosoftInternetExplorer4  

چکیده

سابقه و هدف: باکتری E. coliO157:H7 جزء پاتوژنهای رودهای میباشد که آسیبهای جدی در دستگاه گوارش پدید میآورد. اتصال باکتری در روده بزرگ به واسطه یک سری از فاکتورهای بیماری زا صورت میپذیرد که پروتئینهای ترشحی نوع 3 نیز جزء این فاکتورها دستهبندی میشوند. در بین پروتئینهای موجود در سیستم مذکور، پروتئین EspA نقش اصلی و مهم را در پیکره شکل‌گیری این سیستم ایفا میکند. هدف از انجام این تحقیق همسانسازی و بیان این پروتئین به شکل نوترکیب جهت دستیابی به یک ساختار و منبع پایدار برای تولید آن به منظور بررسیهای آینده به عنوان کاندید واکسن میباشد.

مواد و روشها: طراحی پرایمر اختصاصی برای ژن espA توسط نرمافزار Oligo 7 انجام شد و تکثیر ژن توسط واکنش PCR از روی DNA الگو صورت پذیرفت. واکنشهای هضم آنزیمی و الحاق ژن درون وکتور بیانی pET28a(+) انجام شد. پس از تأیید همسان سازی ژن مورد نظر، بیان نوترکیب پروتئین EspA با استفاده از القاءگر مصنوعی IPTG صورت پذیرفت. آنالیز وسترن بلات نیز برای تأیید پروتئین EspA صورت پذیرفت.

یافتهها: همسان سازی ژن espA درون وکتور pET28a(+) به شکل مناسب بین جایگاه های مربوطه صورت پذیرفت و پروتئین EspA پس از القا، بیان نوترکیب مناسب و قابل توجهی را نشان داد. آنتیبادی مورد استفاده در وسترن بلات نیز توانست به شکل مناسبی EspA را شناسایی کند.

استنتاج: ساختار نوترکیب پایدار محتوی ژن espA تولید گردید که بیان نوترکیب قابل توجهی از پروتئین را نشان داد. بنابراین پروتئین EspA را میتوان در مطالعات آینده برای بررسی میزان ایمنسازی علیه E. coli O157:H7 مورد بررسی قرار داد.

 

زهراسادات منظری، سیده تکتم معصومیان حسینی، حسین کریمی مونقی، حمیدرضا بهنام وشانی،
دوره 24، شماره 119 - ( آذر 1393 )
چکیده

سابقه و هدف: موفقیت فرآیند اهدای عضو ارتباط نزدیکی با میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران نسبت به فرآیند اهدای عضو دارد لذا باید پرستارانی را که با این پدیده سروکار دارند با نقش‌های خود در این فرآیند آشنا ساخت. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل پرستاری پویایی و بهبود مستمر اطمینان‌یابی و تاییدپذیری بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در زمینه نقش پرستاران در فرآیند اهدای عضو انجام گرفت. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، بیمارستان‌های قائم (عج) و امام رضا (ع) شهر مشهد به صورت تصادفی در یکی از گروه‌های آزمون و کنترل قرارداده شدند. سپس به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای60 پرستار آی‌سی‌یو (30 نفر در هرگروه) انتخاب شدند. در گروه مداخله برنامه آموزشی مبتنی بر سازه‌های مدل پویایی و بهبود مستمر اطمینان‌یابی و تاییدپذیری و برای گروه کنترل برنامه آموزشی رایج در زمینه فرآیند اهدای عضو اجرا شد. هر دو گروه قبل و 1ماه بعد از مداخله پرسشنامه دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در رابطه با نقش پرستار در فرآیند اهدای عضو را تکمیل نمودند. یافته‌ها: قبل از مداخله میانگین نمره دانش (36/0P=)، نگرش (27/0P=) و عملکرد (59/0P=) پرستاران در دو گروه اختلاف آماری معنی داری نداشت؛ اما پس از اجرای مداخله در میانگین نمره دانش (001/0p<)، نگرش (001/0p<) و عملکرد (001/0p<) پرستاران در گروه مداخله با گروه کنترل اختلاف آماری معنی داری مشاهده شد. استنتاج: نتایج نشان داد که برگزاری برنامه‌ آموزشی مبتنی بر مدل پویایی و بهبود مستمر اطمینان‌یابی نسبت به برنامه آموزشی رایج در زمینه افزایش دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در رابطه با نقش پرستاران در فرآیند اهدای‌عضو موثرتر است. لذا پیشنهاد می‌شود به منظور آموزش پرستاران و آگاه نمودن آن‌ها از نقش‌های مهم پرستار در فرآیند اهدای عضو از مدل پرستاری پویایی و بهبود مستمر اطمینان‌یابی استفاده شود.
سيد رضا مظلوم، میثم حسینی امیری ، زهرا سادات منظری ، سيد حسن طاووسی ،
دوره 24، شماره 120 - ( دی 1393 )
چکیده

سابقه و هدف: بیشترین درد تجربه شده در صدمات سوختگی طی تعویض پانسمان‌ها اتفاق می‌افتد. دردی که نیازمند مقادیر بالایی از داروهای مخدر است. شواهدی وجود دارد، مبنی بر اینکه تغییرات در تحریک‌پذیری قشر مغز - توسط تحریک کاتدی قشر حسی پیکری- در تسکین درد حاد مؤثر است. لذا این مطالعه با هدف تعیین تأثیر تحریک الکتریکی مغز با جریان مستقیم (tDCS) بر کیفیت درد پانسمان سوختگی انجام شد. مواد و روش‌ها: برای انجام این مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی دو گروهی، 60 بیمار واجد شرایط بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. بیماران گروه مداخله، قبل از تعویض پانسمان علاوه بر دریافت مسکن در صورت لزوم، تحت 20 دقیقه تحریک کاتدی قشر حسی پیکری با شدت جریان یک میلی‌آمپر قرار گرفتند. در گروه کنترل پروتکل درمانی مذکور انجام شد با این تفاوت که پس از 30 ثانیه تحریک، دستگاه tDCS خاموش شد. مقیاس دیداری سنجش درد، در زمان قبل از انجام مداخله و پرسشنامه کوتاه و تعدیل شده کیفیت درد مک گیل پس از انجام پانسمان اجرا شد. داده‌ها توسط آزمون‌های مجذور کای، تی مستقل و من‌ویتنی به‌وسیله نرم‌افزار SPSS نسخه 11.5 تحلیل شد. یافته‌ها: دو گروه قبل از مداخله از نظر شدت درد زمینه‌ای تفاوت آماری معنی‌داری نداشتند (p=0.08). در حین انجام پانسمان سوختگی دو گروه از نظر میانگین نمره بعد حسی، عاطفی و کل کیفیت درد تفاوت آماری معنی‌داری داشتند (p<0.05). علاوه ‌بر این، اختلاف معنی‌داری بین شدت درد حین انجام پانسمان در گروه کنترل و مداخله وجود داشت (0.001>p)؛ اما نتایج تفاوت آماری معنی‌داری را بین بیماران دو گروه در رابطه با الگوی درد پانسمان سوختگی نشان نداد (0.14=p). استنتاج: tDCS می‌تواند در کنار سایر روش‌ها به‌عنوان مداخله‌ای مؤثر و ایمن برای کاهش درد تعویض پانسمان سوختگی استفاده شود.


صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb